אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 18.06.2007

נמצאו 209 מסמכים עבור '18.06.2007'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

בג"צ 7373/02 - איתן פריש נ' 1. שר הביטחון 2. ראש אגף השיקום

18.06.2007
18/06/2007
רשימת הממתינים, אלא היא נותנת ביטוי לאמת המידה של מועד הגשת הבקשה, ככל שאמת מידה זו רלוונטית, ולא לאמות המידה האחרות, המשמשות למיון המועמדים השונים להיכלל במסלול השיקום. 14.אשר על כן, אציע לחבריי ליתן צו מוחלט, כמפורט בפיסקה 13 לעיל, המורה למשיבים לקבל את בקשתו המעודכנת של העותר לשיקום באמצעות הקצאת תחנת דלק ולדון בה כאילו מועד הגשתה הוא 31.3.01. המשיבים יישאו בשכר טרחת עורך-דין בסך 20,000 ש"ח. המשנה לנשיאה א' ריבלין: אני מסכים. השופט א' א' לוי: אני מסכים. הוחלט כאמור בפסק-דינה של הנשיאה ד' ביניש. ניתן היום, ב' בתמוז התשס"ז (18.06.2007).

רע"פ 4230/07 - רפי אוחנה נ' מדינת ישראל

18.06.2007
18/06/2007
תקופת המאסר שהוטלה עליו בדין יסודה. בהקשר זה נתתי דעתי לכך שהעונש שהוטל על המבקש מקל עימו מאד, בפרט אם מביאים אנו בחשבון את מהות העבירות בהן הורשע, היקפן וחומרתן. בנסיבות אלו, הנני סבור כי לו היה בית המשפט מוצא לנכון להקל עימו פעם נוספת באמצעות ניכוי חלק מתקופת המעצר היה בכך משום פגיעה באפקטיביות הענישה וחריגה ממתחם הענישה המקובל, הסביר והראוי. לכן, הערכאות שקדמו לי לא ראו לנכון - ובצדק - לצעוד כברת דרך נוספת לקראת המבקש ולהורות על ניכוי חלקי של ימי המאסר. נוכח האמור, בקשת רשות הערעור נדחית, איפוא. ניתנה היום, ב' בתמוז תשס"ז (18.6.07).

עא"ח 15/07 - אורן פור נ' חברת דואר ישראל

18.06.2007
18/06/2007
ובעובדה. בכגון אלה, אין ערכאת הערעור נוהגת להתערב, בהעדר טעם משפטי המצדיק זאת [עאח 44/06 משה קרסנטי - תדיראן קבוצת הקשר בע"מ, ניתן 30.10.06; עא"ח 34/06 אלו אור בטחון בע"מ - מראוון ראבייה, ניתן 9.11.06; עאח 1011/02 ג'בארין וליד שריידי - עותאמה נארימאן רימאן, ניתן 15.9.03]. מכל הטעמים הללו דין הערעור להדחות. 9. סוף דבר - הבקשה נדחית. המערער ישלם למשיבה הוצאות ערעור זה בסכום כולל של 1,500 ש"ח בצירוף מע"מ בתוך 30 יום מהיום.לא ישולם הסכום במועדו ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק. ניתן בהעדר הצדדים, היום ב' בתמוז תשס"ז (18 ביוני 2007) ויישלח אליהם

עב' (חיפה) 1716/01 - בן גדעון תמי נ' אפולמדיה בע"מ ואח'

18.06.2007
18/06/2007
8/99 ו- 9/99 בסך של 13,862 ₪. ג. דמי הבראה בסך של 381 ₪. ב. פיצויי פיטורים בסך של 6,036 ₪. ב. פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת בסך של 2,726 ₪. ד. פדיון חופשה בסך של 2,414 ₪. הסכומים כאמור לעיל, יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.11.99 ועד לתשלום המלא בפעל. כן ישאו הנתבעים מס' 2, 3 ו-4, כולם ביחד וכל אחד לחוד בהוצאות התובעת בסך כולל של 4,000 ₪ בתוספת מע"מ, לתשלום תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפעל. המזכירות תמציא העתקים לצדדים ניתן היום ב' בתמוז, תשס"ז (18 ביוני 2007) בהעדר הצדדים.

ע"א 10927/02 - שלמה צאייג נ' שמיל ובר ואח'

18.06.2007
18/06/2007
3(א) לחוק, יהיה המערער רשאי להגיש מחדש את תביעתו נגד המשיב 15 יחד עם הבקשה לאישור. כמובן שלמשיב 15 שמורות כל טענותיו. ג. (1) ההחלטה של בית המשפט המחוזי באשר למשיב 14 תבוטל; (2) המערער רשאי להגיש תוך 120 ימים בקשה לבית המשפט המחוזי לתיקון כתב התביעה ולתיקון הבקשה לאישור התובענה כייצוגית. הבקשה תידון בבית המשפט המחוזי תוך שלמשיב 14 נשמרות מלוא טענותיו, אותן יוכל להעלות כנגד הבקשה שתוגש, אם תוגש, לרבות נגד בקשת התיקון. ד. הערעור נדחה ככל שמדובר במשיב 17. ניתן בזה תוקף של פסק דין למוסכם. אין צו להוצאות. ניתן היום, ב' בתמוז תשס"ז (18.6.07).

ע"א 8941/02 - קינן אלדד נ' אברהמי יוסף הובלת מנופים ואח'

18.06.2007
18/06/2007
בתי משפט (אגרות), תשמ"ח-1987 (להלן: התקנות). אולם, אין בכך כדי לשנות את העובדה כי האגרה מושבת בנסיבות אלו בניכוי סכום מסוים, והוא הסכום הקבוע בסעיף 8(א) לתוספת לתקנות, והכל כאמור בסעיף 15 שלהן. ביתר טענות המבקש אין ממש, אם לעניין נסיבות הסכמתו של המבקש לפשרה, ואם לעניין אי חיובו בהוצאות משפט, דבר שאינו קשור כל עיקר לחבותו באגרה מכוח הדין. 2. התוצאה היא כי החלטתי מיום 20.5.07 תתוקן במובן זה ששיעור הניכוי מן האגרה ששולמה יהא על פי זה שהיה קבוע בתקנות בתי משפט (אגרות), תשמ"ח-1987. המזכירות תפעל בהתאם. ניתנה היום, ב' בתמוז תשס"ז (18.6.2007).

ה"פ (ירושלים) 1289/02 - עו"ד מולכו יצחק נ' אלון מוסאיוף ואח'

18.06.2007
18/06/2007
השלכת הקביעה בדבר ביטול הקדש הסבא על תוקפו של הקדש רחביה. כך למשל, אם ייקבע כי הקדש הסבא לא היה בטל מלכתחילה כי אם בוטל בדיעבד, הרי שרחביה, לא היה זכאי להקים את ההקדש בעת קיומו של הקדש הסבא ולפיכך ההקדש בטל מעיקרו. 4. מששאלת תוקפו של הקדש רחביה לא הועלתה לדיון כמו גם השלכות קביעות פסק הדין על הקדש זה ומועד ביטול הקדש הסבא, אין מקומן להידון במסגרת בקשה להבהרת פסק דין. משההקדש היחיד שנדון בפסק הדין הוא הקדש הסבא, אין הוראותיו מתייחסות להקדש רחביה. המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים. ניתנה היום, ב' בתמוז התשס"ז (18 ביוני 2007), בהעדר הצדדים.

ת"א (נצרת) 1204/02 - מנאר יוסף סלימאן [קטינה] ואח' נ' בית החולים נצרת אי.מ.מ.ס.

18.06.2007
18/06/2007
ולא ניתן לשנותם לאחר מעשה וכי הגישה לתוכנה היא בידי המתכנת בלבד. לצורך קבילות די לי באמירות אלה. נחה דעתי שהתקיימו תנאי הקבילות של פלט המחשב הנוגע ליולדת. אני מקבל אותו כראייה ומסמן אותו נ/8. אם יודע ב"כ התובעים בתוך 10 ימים על רצונו להמשיך בחקירה נגדית של העד - אקבע מועד לכך. אם יודיע כי הוא מסתפק בחקירה שנעשתה עד כה - ייקבע התיק לסיכומים. אם יהיה צורך בקביעת מועד כאמור, מתבקשים ב"כ הצדדים למסור רשימת מועדים מוסכמים, כולל בפגרה. יש להביא התיק בפני ביום 5.7.07. החלטה זו ניתנה והודעה היום ב' בתמוז, תשס"ז (18 ביוני 2007) בהעדר הצדדים.

ת"א (תל-אביב-יפו) 1726/01 - בנק המזרחי המאוחד בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל - משרד העבודה והרווחה

18.06.2007
18/06/2007
כנטען על ידי המשרד. משכך, גם אין עוד מקום להידרש לחוות הדעת של קרזי. יוער עם זאת, כי על פי התרשמותי, הבנק, אשר לא פעם נשמע בטענה כי דרישות המופנות אליו שלא כדין, ללא בסיס עובדתי ומשפטי, נובעות מהיותו נתפס כ"כיס עמוק", נהג בדיוק באותו אופן כלפי המשרד בתיק שלפניי, ועל כך הוא ראוי לביקורת. התוצאה לנוכח כל האמור בפסק דין זה היא, שהתביעה נדחית ואני מחייבת את התובעים לשלם לנתבע הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסכום כולל של 30,000 ₪ בתוספת מע"מ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין, החל מהיום ועד מועד התשלום בפועל. ניתן והודע היום 18/6/2007, במעמד:

ת"א (תל-אביב-יפו) 1938/02 - M-SYSTEMT FLASH DISK PIONEERS LTD נ' שמואלי יבוא ויצוא בע"מ ואח'

18.06.2007
18/06/2007
ההוכחות או בסמוך לתחילת שמיעת הראיות. במידה וצד מעונין לזמן עד שלא ניתן לקבל תצהיר ממנו, יגיש בקשה לא יאוחר מ- 20 יום לפני קדם המשפט כאשר רשמתי לפני שיש מקום לזמן את המומחה להוכחות לבקשת ב"כ הנתבעים. ככל שמבקש מי מהצדדים להסתמך גם על חוות דעת מומחים, יצורפו אלה לתצהירים מטעמו, כקבוע בתקנה 129 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד-1984. במידה ולצד תהיינה הסתייגויות מהאמור בתצהירי משנהו, או נספחיו, יגיש בקשה לבית המשפט לא יאוחר מ-30 יום לפני קדם המשפט. נקבע לקדם משפט ליום 1.1.08 שעה 10:10. ניתנה היום ב' בתמוז, תשס"ז (18 ביוני 2007) בהעדר הצדדים.