אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 18.08.2020

נמצאו 210 מסמכים עבור '18.08.2020'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

תפ"ח (באר שבע) 54701-11-17 - מדינת ישראל נ' אליאב עמר

18.08.2020
18/08/2020
למתלוננת, כעולה מתסקיר נפגעת העבירה. על כן, ובהתחשב גם בשיקולי הרתעת הרבים והיחיד, החלטנו לגזור את עונשו של הנאשם לעונש המצוי בסמוך לאמצע מתחם העונש ההולם שנקבע לעיל. לאור האמור לעיל, אנו דנים את הנאשם לעונשים הבאים: 1. מאסר בפועל למשך 8 שנים. 2. מאסר על תנאי למשך 12 חודשים, שלא יעבור כל עבירה שבפרק י' סימן ה' לחוק העונשין, במשך 3 שנים מיום שחרורו. 3. פיצוי בסך 70,000 ₪ למתלוננת. 18 זכות ערעור תוך 45 יום לבית המשפט העליון. ניתן היום, כ"ח אב תש"פ, 18 אוגוסט 2020, במעמד הצדדים. רויטל יפה-כ"ץ, נשיאה אב"ד גילת שלו, שופטת אהרון משניות, שופט

המש (חיפה) 4290-07-20 - מוחמד גאווי נ' מדינת ישראל

18.08.2020
18/08/2020
טעם לזנוח את דיני הפרוצדורה. לעניין זה יפים דברי כבוד השופט א' רובינשטיין ברע"פ 9580/11 יוסף נ' מדינת ישראל (27.12.11) "בקשת המבקש לזנוח את הפרוצדורה ולהתמקד במהות, שובת לב ככל שתהא, אין בה כל ממש, שכן אם תתקבל טענתו, משמעות הדבר שלא יהיה לכך סוף, ובקשות הסבה יוכלו להיות מוגשות ללא תלות בזמן ביצוע העבירה. אין להלום דבר זה, ולא זו היתה כוונת המחוקק ביצירת האפשרות של עבירות ברירת משפט, שכל מהותן ליעל ולקצר הליכים". לאור כל האמור לעיל הבקשה נדחית. המזכירות תעביר עותק החלטתי זו לצדדים. ניתנה היום, כ"ח אב תש"פ, 18 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.

סע"ש (תל אביב) 33316-08-18 - גמיל עבד אלחליל נ' אמרד בנייה ויזום בע"מ

18.08.2020
18/08/2020
בית הדין בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד ישיבת ההוכחות. בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר, מהות העדות והרלוונטיות שלה להליך. הבקשה תוגש לא יאוחר ממועד הגשת תצהירי הצד המבקש. 6. חקירה נגדית של עדי התובע לא תעלה על שעה וחצי. חקירה נגדית של עדי הנתבעת לא תעלה אף היא על שעה וחצי. הצדדים יהיו ערוכים לסיכומים בעל פה לפי שיקול דעתו של המותב, ככל שיותיר הזמן. 7. למען הסר ספק מובהר, כי החל ממועד זה לא תותר הגשת בקשות מקדמיות נוספות. ניתנה היום, כ"ח אב תש"פ (18 אוגוסט 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם. /

ת"ק (תל אביב) 26821-06-20 - יהודה בן חמו נ' סמי בנימיני

18.08.2020
18/08/2020
על כן הנני מקבלת את התביעה בת"ק 26821-06-20 ודוחה את התביעה בת"ק 11185-06-20. הנתבע ישלם לתובע סך 7,570 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל. כמו כן ישלם הנתבע לתובע הוצאות משפט בסך 1,000 ₪. סכום התביעה ישולם לידי התובע כנגד הצגת אישור אי הגשת תביעה מאת חברת הבטוח. המזכירות תעביר פסק הדין לעיונו של כב' הרשם הבכיר אריה דוראני דורון לשם ביטול מועד הדיון הקבוע בפניו ותסגור תיק 11185-06-20 בפסק דין. בקשת רשות ערעור לבית משפט מחוזי תל אביב תוך 15 ימים. ניתן היום, כ"ח אב תש"פ, 18 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.

ב"ל (חיפה) 52139-01-20 - פלוני נ' המוסד לביטוח לאומי

18.08.2020
18/08/2020
על קביעות ועדת הרשות. הוועדה התייחסה לטענות המערער בשלוש ישיבותיה, ופעמיים הפנתה את עניינו לוועדת הרשות. למקרא פרוטוקולי הוועדה ניכר שנתנה דעתה לגילו של המערער, מקצועו, אופי עיסוקו, הכנסותיו וטיעוני באת כוחו כפי שאלה עולים ממכתבי ההשגות מיום 4.1.2017, 6.2.2019 ו- 13.8.2019. סוף דבר 27. לאור כל האמור, הערעור נדחה. 28. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות. 29. לצדדים מוקנית זכות לבקש מבית הדין הארצי לעבודה בירושלים רשות לערער על פסק הדין תוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה. ניתן היום, כ"ח אב תש"פ, (18 אוגוסט 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

ת"א (נצרת) 14603-05-19 - עזבון המנוח גאבר חורי נ' רשות מקרקעי ישראל

18.08.2020
18/08/2020
42. המסקנה מכל האמור לעיל היא כי דין התביעה להידחות על הסף, וזאת הן מחמת חוסר סמכות עניינית בנוגע לסעד הראשון הנתבע בתביעה, והן מחמת היעדר עילה ביחס ליתר הסעדים המבוססים עליו או ככל שקיימת כזו - מחמת התיישנות. בנסיבות אלה, אינני רואה להתייחס למחלוקת הנוספת לעניין מעמד התובעים כיורשים. 43. על יסוד כל המקובץ, אני מורה על דחיית התביעה. 44. התובעים יישאו בהוצאות הנתבעים בסך 5,000 ₪, אשר ישולמו בתוך 30 ימים שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין עד התשלום בפועל. המזכירות תמציא לצדדים ניתנה היום, כ"ח אב תש"פ, 18 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.

ת"ט (נצרת) 69281-07-20 - גרנד קינן מנופים 2004 בע"מ נ' א.ע.ע פסגת הבניה בע"מ

18.08.2020
18/08/2020
העומד בבסיס הוראות התקנה הנ"ל, לדיון דחוף בבקשה. 6. יוער לסיכום עניין זה וכידוע, פסיקת הוצאות משפט מהווה תרופה לטענות כגון אלה (חוסר סמכות מקומית), בשל הצורך של צד "להיגרר" לבית משפט מרוחק במחוז אחר, כאשר לאחר מכן מתקבלת טענתו בעניין מקום הדיון. 7. אשר על כן תתברר ראשונה בקשת הנתבעת לביטול העיקול הזמני והדיון הקבוע ישמע במועדו. 8. התובעת תגיש לתיק העתק הבקשה להטלת העיקולים הזמניים אשר הוגשה במסגרת תיק ההוצל"פ הקשור, עד ליום 19/8/20 בשעה 12:00. המזכירות תמציא ההחלטה לב"כ הצדדים. ניתנה היום, כ"ח אב תש"פ, 18 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.

ת"צ (תל אביב) 26185-06-20 - אורי כרמי נ' ע. פ. מסיעי אשדוד בע"מ

18.08.2020
18/08/2020
ב"כ המבקש מאושרים בהתאם למפורט לעיל. גמול המבקש והתשלום הראשון של שכר טרחת בא כוחו ישולמו תוך 30 יום מיום שיומצא פסק דין זה למשיבה. יתרת שכר הטרחה תשולם בתשלומים בהתאם להסכמת הצדדים ובכפוף לקבלת הודעה מטעם המשיבה בדבר ביצוע התחייבויותיה, כאמור בסעיף 26 לעיל. 28. יתר הסכמות הצדדים, כפי שבאות לידי ביטוי בהסדר ההסתלקות מאושרות בזאת. 29. בנסיבות העניין אין מקום לאיתור מייצגים חלופיים כאמור בסע' 16(ד)(1) לחוק. כפועל יוצא מכך נמחקת בקשת האישור. המזכירות תדוור העתק פסק הדין לב"כ הצדדים. ניתן היום, כ"ח אב תש"פ, 18 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.

תא"מ (ירושלים) 16802-08-18 - מתקני פסגות בע"מ נ' אייל ד. אבן ושיש בע"מ

18.08.2020
18/08/2020
לתובעת את הסכום שטרם שולם. 13. אתייחס בקצרה לטענה נוספת של הנתבעת. לדבריה, העובדה שהתובעת "הסכימה" לקבל שיקים בסך כולל של 449,440 ₪ בלבד מלמדת כי התובעת "ויתרה" על השאר. טענה זו גובלת באבסורד והיא מעודדת חייבים לשלם חלק מחובם ולטעון אחר כך שהנושה "ויתר" על היתרה. אני דוחה טענה זו. 14. לאור כל האמור, התביעה מתקבלת במלואה. הנתבעת תשלם לתובעת סך של 42,528 ₪ כשסכום זה נושא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 31/8/16. 15. הנתבעת תישא בהוצאות המשפט ובנוסף לכך תשלם לתובעת שכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪. ניתן היום, כ"ח אב תש"פ, 18 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.

ת"ק (נצרת) 3245-04-20 - פהמי דראושה נ' שרותי אוטובוסים מאוחדים נצרת בעמ

18.08.2020
18/08/2020
תיקון הרכב, פיצוי מלא על ירידת הערך ופיצוי מלא על שכר טרחת השמאי, בסך הכל 5,182 ₪. בנסיבות העניין האמורות לעיל, בהתייחס להתנהלות הנתבעים ביחס למצלמת הדרך באוטובוס, יש להטיל עליהם הוצאות משמעותיות, בשל הזלזול בזמנם ומשאביהם של התובע ובית המשפט. אשר על כן אני מחייב את הנתבעים ביחד ולחוד, לשלם לתובע בתוך 30 יום סך של 5,182 ₪ בצירוף הוצאות בסך 3,000 ₪. המזכירות תעביר העתק מפסק דין זה לידי הצדדים, אשר רשאים לבקש רשות ערעור מבית המשפט המחוזי בנצרת בתוך 15 יום ממועד המצאת פסק הדין לידיהם. ניתנה היום, כ"ח אב תש"פ, 18 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.