אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 18.12.2020

נמצאו 126 מסמכים עבור '18.12.2020'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

ת"א (באר שבע) 35759-05-20 - דוד פרץ נ' גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל

18.12.2020
18/12/2020
ישיבו לשאלות שנשאלו, ככל שמדובר בשאלות לגבי מעשיהם שלהם אשר רק הם יכולים להשיב עליהן בתצהיר. לגבי שאלות כלליות הנוגעות לנתבעת, תחליט הנתבעת מי ישיב ועו"ד פולטוב ראשית להשיב לשאלות אלה, אולם נדרש מענה (המענה יכול להיות כי השאלה אינה רלוונטית, אולם אין להתעלם מן השאלון). בנוסף תשיב עו"ד פולטוב לשאלה 26 בשאלון. 38. על הנתבעת לפעול בהתאם לקביעות לעיל בתוך 20 יום. 39. למען הסר ספק הבקשה למחיקת כתב ההגנה של הנתבעת נדחית. 40. נוכח קבלת הבקשה בחלקה ודחייתה בחלקה, אינני עושה צו להוצאות. ניתנה היום, ג' טבת תשפ"א, 18 דצמבר 2020, בהעדר הצדדים.

ת"א (חדרה) 47937-02-18 - עמאד אלחות נ' סומייה אגבאריה

18.12.2020
18/12/2020
יהיה בכפוף לתשלום הוצאות בסך של 850 ₪ על ידי כל אחד משלושת המבקשים למשיבה, וזאת בתוך 30 יום מהיום. אעיר כי מצאתי לנכון להעמיד את שיעור ההוצאות על הצד הנמוך, שכן סבורתני כי היה מקום כי המשיבה תסכים לביטול פסק הדין (ולו בכפוף לתשלום הוצאות), ללא צורך במתן החלטה שיפוטית בעניין. 19. עם הגשת אישור על תשלום ההוצאות יגישו המבקשים הודעה על כך ואורה על ביטול פסק הדין. לא יוגש האישור במועד האמור, יוותר פסק הדין על כנו ואפסוק את הוצאות בקשה זו. ת.פ. 20.1.2021. 6 המזכירות תמציא את ההחלטה לצדדים. ניתנה היום, ג' טבת תשפ"א, 18 דצמבר 2020, בהעדר הצדדים.

ת"א (ירושלים) 23476-11-16 - וויליאם יהושע מייזלס נ' חיים אלעזר סמט

18.12.2020
18/12/2020
- מאחר שאלה התנגדו למסירת מידע הנוגע אליהם בקשר לעסקאות שהתובעים אינם צד להן, הבקשה להורות למיסוי מקרקעין ירושלים למסור מידע זה נדחית, בשים לב לחיסיון הנובע מחובת הסודיות המוטלת על רשות מיסוי מקרקעין בהתאם לסעיף 105 הנזכר לעיל. התובעים יישאו בהוצאות ובשכ"ט ב"כ רשות מיסוי מקרקעין בסך כולל של 1,500 ₪. ביחסים בין התובעים לנתבעת 16, יישא כל צד בהוצאותיו. אין צו להוצאות בעניין נתבעים 1-6 ו- 3-19, בין היתר בשים לב לאיחור במתן מענה להחלטתי בתיק. המזכירות תמציא לב"כ הצדדים וכן לב"כ המדינה. ניתנה היום, ג' טבת תשפ"א, 18 דצמבר 2020, בהעדר הצדדים.

ת"א (חיפה) 45645-08-20 - סעיד גאליה נ' ראג'ח גאליה

18.12.2020
18/12/2020
שווי זכויות הנתבע וחלקו ללא קשר לזכויות האחרים, אין מקום להורות על צירוף נתבעים. מלבד האמור, בנסיבות העניין, אינני סבורה כי יש להורות על צירוף נתבעים בניגוד לעמדת התובע וככל שיתברר כי היה מקום להגשת התביעה גם כנגד הנתבעים אשר צירופם מתבקש, ישא התובע בתוצאות. מכל מקום, ככל שהנתבע סבור כי הנתבעים אשר צירופם מתבקש רלוונטיים לבירור ההליך ובהתאם לטענותיו כפי שנטענו במסגרת בקשתו, פתוחה בפניו הדרך לפעול למשלוח הודעת צד ג' כנגדם. סיכומו של דבר, הבקשה נדחית. כתב הגנה יוגש בתוך 7 ימים מהיום. ניתנה היום, ג' טבת תשפ"א, 18 דצמבר 2020, בהעדר הצדדים.

תא"ק (תל אביב) 28866-08-19 - בנדיטו לבי נ' אמנון סלע

18.12.2020
18/12/2020
כי המשיב חב לו בגין חיוב ארנונה שלא שילם, כאמור לעיל, לפני יותר משנה וחצי. מכאן שהבקשה כאן מוגשת בשיהוי רב גם לעניין מועד רישום הערת האזהרה ולא רק מהמועד בו נודע למבקש על עילת תביעתו. כמו כן, המבקש לא פרט מה היא "האינדקציה" לפיה עסקת המכר אמורה להיות בשלביה האחרונים. כמו כן, סכום החוב הינו הסך של 83,000 ₪ בלבד. זאת, בימ"ש למד מסכום התביעה שהוגשה נגד המבקש. בנסיבות אלה, אין מקום ליתן צו במעמד צד אחד על יסוד בקשה בהולה. הבקשה למתן צו זמני תועבר לצוות סעדים זמניים לדיון בשעות העבודה. ניתנה היום, ג' טבת תשפ"א, 18 דצמבר 2020, בהעדר הצדדים.

סע"ש (חיפה) 37019-12-20 - פריאל גזמאוי נ' חוות ניר בע"מ

18.12.2020
18/12/2020
זו לנתבעת, בתוך 7 ימים, ותגיש את אישור המסירה לתיק. 2. כתב הגנה יוגש בתוך 30 ימים, שאחרת, בית הדין עשוי לתת פסק דין על יסוד כתב התביעה. 3. בתוך 30 ימים ממועד הגשת כתב ההגנה, הצדדים יגלו הדדית את כל המסמכים המצויים ברשותם ו/או בחזקתם הנוגעים למחלוקות בתיק ויאפשרו עיון בהם. בנוסף, בתוך פרק זמן זה הצדדים יגישו רשימת מוסכמות ופלוגתאות משותפת. 4. בקשות מקדמיות יוגשו עד 30 ימים לפני מועד קדם המשפט. 5. דיון קדם משפט במעמד הצדדים ובאי כוחם יתקיים ביום 24.5.21 בשעה 10:00. ניתנה היום, ג' טבת תשפ"א, (18 דצמבר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

תא"מ (רמלה) 34109-03-20 - קשר רנט א קאר בע"מ נ' עובדיה ישרים

18.12.2020
18/12/2020
נהגת התובעת במקום האירוע וגם לאלו אשר הנתבע מודה בהם במפורש, בנוסף הנתבע לא צירף חוו"ד נגדית שיש בה כדי לסתור את מסקנותיו של השמאי מטעם התובעת לרבות לעניין הסכומים הנקובים בה. סיכומם של דברים- אני קובעת כי האחריות לתאונה חלה על הנתבע 1 ולפיכך ישלמו הנתבעים באמצעות הנתבעת 2 לתובעת סך של 4,360 ₪ בצירוף אגרה כפי ששולמה, שכר העדות כפי שנפסק ושכ"ט עו"ד בסך 2,000 ₪. הסכומים ישולמו בתוך 30 יום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה עד למועד תשלומם בפועל. זכות ערעור כדין. המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים. ניתן היום, ג' טבת תשפ"א, 18 דצמבר 2020, בהעדר הצדדים.

ת"פ (תל אביב) 39345-03-20 - מדינת ישראל נ' אריה ברכה

18.12.2020
18/12/2020
סיום הבאת הראיות על ידי הצדדים, ייתכן שזו הייתה מתקבלת, אך יכולתם של המשיבים להתגונן במקרה זה הייתה פחותה מזו שעומדת להם כעת, כאשר עמדת המבקשת בנושא זה תובהר וביכולתם להתמודד עמה במסגרת פרשת ההגנה. סוף דבר 18. על כן, מצאתי לנכון להיעתר לבקשה, ולאפשר לתביעה לזמן את הילה נשיא לעדות משלימה בפני בית המשפט, על מנת שזו תיתן מענה מצדה לגבי עיתוי הצגת הסרטון בפני יוסי ביחס למועד השתתפותו במסדר הזיהוי. יובהר, אין בהחלטתי זו כל קביעה ביחס לקבילות העדות או משקלה. 19. המזכירות תודיע לב"כ הצדדים. ניתנה היום, ג' טבת תשפ"א, 18 דצמבר 2020, בהעדר הצדדים.

ת"א (ראשון לציון) 66480-12-19 - נחום אביטל נ' אכרם אבו גאנם

18.12.2020
18/12/2020
שבורה. עוד הבאתי בחשבון את סכום התביעה, את סיכוייה כפי שנראים בשלב זה, את הוצאות המשפט הצפויים לצורך ניהול ההליך ואת כל יתר השיקולים הצריכים לעניין. לאחר ששקלתי את כלל השיקולים דלעיל ואת האיזון הראוי ביניהם, אני קובע כי התובע יפקיד בקופת בית המשפט סך של 6,000 ₪ להבטחת הוצאות הנתבע במקרה שהתביעה תידחה. הסכום האמור יופקד עד ליום 20.1.21. לא יופקד הסכום האמור עד למועד האמור, תידחה התובענה, אלא אם כן יורשה התובע להפסיק את התובענה, זאת על פי בקשה שתוגש בטרם יחלוף המועד להפקדה. ת.פ. במועד. ניתנה היום, ג' טבת תשפ"א, 18 דצמבר 2020, בהעדר הצדדים.

תא"מ (נתניה) 35854-10-19 - אמיר סיני נ' אליעזר אלי בר

18.12.2020
18/12/2020
הליך של מחיקת הליך כדי להוות פסק דין חלוט כנטען המאיין את האפשרות להגיש תביעה נוספת. הערכאות הקודמות אף לא קבעו כך בהחלטת המחיקה ולא קבעו הוצאות ו/או הוצאות מותנות. על כן, התובע אינו מנוע מלהגיש את ההליך. שאלת ההוצאות תידון במסגרת פסק הדין הסופי. 3. אני מתירה לנתבע לעתור בבקשה מתאימה ללשכת עורכי הדין לענין יצוגו של התובע על ידי עו"ד יוני גורנו. הפניה תעשה בתוך 14 ימים ויש לעדכן את בית המשפט בהתאם. יקבע לישיבה מקדמית ליום 20/4/21בשעה 13:00. המזכירות תשלח העתק החלטתי לבאי כח לצדדים ניתנה היום, ג' טבת תשפ"א, 18 דצמבר 2020, בהעדר הצדדים.