אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 18.12.2020

נמצאו 126 מסמכים עבור '18.12.2020'. מוצגים מסמכים 51 עד 60

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

תא"מ (בת ים) 32335-09-20 - קל - אוטו שירותי מימון (1998) בע"מ ח.פ. נ' חלי רחלי בוארון

18.12.2020
18/12/2020
(כחודש וחצי, כאשר מדובר ברכב השכרה/ליסינג שברגיל מטופל באופן שוטף, מקצועי ומהיר) וגם בהתחשב בכך שמדובר בנתבעת פרטית ונעדרת ביטוח, מצאתי לחייבה בנזק בשיעור של 4,500 ₪ בלבד. הנתבעת תשלם לתובעת את הסכומים הבאים: · סך של 4,500 ₪, בגין הנזקים, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 14.9.20 ועד יום התשלום המלא בפועל. · סך של 380 ₪ בגין מחצית ראשונה של אגרת בית משפט ששולמה. · סך של 1,500 ₪ בגין שכ"ט עו"ד. משניתן פס"ד לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, אני מורה על ביטול החיוב במחצית השנייה של האגרה. ניתנה היום, ג' טבת תשפ"א, 18 דצמבר 2020, בהעדר הצדדים.

סע"ש (תל אביב) 65359-06-18 - עומר אלזגל נ' א.ל.מ רויאל בילדינג

18.12.2020
18/12/2020
שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות בית הדין, בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד ישיבת ההוכחות. בבקשה האמורה, יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר, תמצית העדות והרלוונטיות שלה להליך. הבקשה תוגש לא יאוחר ממועד הגשת תצהירי הצד המבקש. 9. על הצדדים והמצהירים להתייצב בבית הדין במועד ההוכחות, לצורך חקירה שכנגד על תצהיריהם. 10. עד 14 יום לפני מועד דיון ההוכחות, יגישו הצדדים עותק נייר מלא מהתצהירים ונספחיהם למזכירות ביה"ד (לא לסריקה). ניתנה היום, ג' טבת תשפ"א, (18 דצמבר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

ת"א (חיפה) 1027-09-19 - י.ט כהן 2018 פרויקטים בע"מ נ' שיכון ובינוי סולל בונה-מנורה מערכות בע"מ

18.12.2020
18/12/2020
לעניין התביעה העיקרית והן לעניין התביעה שכנגד. 4. בשכר טרחתו של המומחה יישאו הצדדים שווה בשווה, בשלב זה. שכר טרחת המומחה יעמוד על סך 25,740 ₪ (סכום זה כולל מע"מ). הצדדים הפקידו בקופת בית המשפט את חלקם בשכר טרחת המומחה. 5. בית המשפט יחליט בפסק הדין על מי יחול בסופו של דבר תשלום שכר טרחתו של המומחה. 6. הצדדים ימציאו למומחה את כל המסמכים שהוגשו לבית המשפט, לרבות כתבי טענות כאמור. 7. המומחה יתאם ביקורו באתר הבניה עם באי כח הצדדים. 8. המזכירות תשלח למומחה העתק החלטה זו המהווה כתב מינוי. ניתנה היום, ג' טבת תשפ"א, 18 דצמבר 2020, בהעדר הצדדים.

ת"ט (ירושלים) 70130-11-20 - מרכז הבשר (2001) ירושלים בע"מ נ' סיגלית פריאל שפיר

18.12.2020
18/12/2020
בקדם המשפט, בין היתר, להשיב עניינית להצעה למינוי מומחה מטעם בית המשפט, וכן להצעת פשרה של בית המשפט, להצעה לדיון לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984, ולהצעות נוספות שעניינן יישוב המחלוקת בדרך חלופית. 5. ההליכים המקדמיים יושלמו עד ליום 20.1.2021, בקשות שבהן יש לדון קודם לשמיעת הראיות, לרבות בעניין ההליכים המקדמיים, תוגשנה עד ליום 30.1.2021. אי הגשת בקשות במועד יתפרש כהודעה על העדרן של בקשות כאלה ועל השלמת ההליכים המקדמיים. כל כתב בי דין יומצא לצד שכנגד במועד הגשתו. ניתנה היום, ג' טבת תשפ"א, 18 דצמבר 2020, בהעדר הצדדים.

ב"ל (חיפה) 15180-09-20 - המוסד לביטוח לאומי נ' פלוני

18.12.2020
18/12/2020
להכרה בליקוי בצוואר כפגיעה בעבודה מכוח עילת המיקרוטראומה. 5.2. המזכירות תפתח תיק נוסף אליו תסרוק את כתב התביעה. במסגרת ההליך הנוסף תידון תביעתו של התובע להכרה בליקוי בריאות כפגיעה בעבודה. 6. לאחר פתיחת התיק הנוסף, יינתנו הנחיות בנוגע לאופן ניהול ההליך. במסגרת ההחלטה ייקבעו מועדים להגשת כתב הגנה, תצהירי עדות ראשית, דיון קד"מ וכן דיון הוכחות לאותו מועד שבו תידון תביעת התובע להכרה בליקוי בצווארו כפגיעה בעבודה (12.5.2021). 7. המזכירות תעביר לעיוני את התיק החדש שייפתח. ניתנה היום, ג' טבת תשפ"א, (18 דצמבר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

ב"ל (חיפה) 22993-12-20 - יצחק ניאקן נ' המוסד לביטוח לאומי

18.12.2020
18/12/2020
שיעיד בפני ביה"ד במועד הנ"ל תוך פירוט הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר ועיקרי העדות. הבקשה להזמנת עדים תוגש בד בבד עם הגשת תצהירי העדות הראשית. עותק מהבקשה ישלח ישירות לב"כ הנתבע. 4. במידה והנתבע מבקש להעיד עדים מטעמו במסגרת דיון ההוכחות - עליו להגיש בקשה להזמנת עדים לפחות חודש לפני דיון ההוכחות. 5. דיון הוכחות יתקיים ביום 29.6.21 משעה 10:00 ועד השעה 12:00. ב"כ הצדדים יערכו לסיכומים בע"פ מיד בתום פרשת הראיות, ככל שהזמן יאפשר. 6. הנתבע ידאג לזימון החומר הרפואי. ניתנה היום, ג' טבת תשפ"א, (18 דצמבר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

תא"מ (רמלה) 19148-09-17 - קשר רנט א קאר בע"מ נ' ראעד קרינאוי

18.12.2020
18/12/2020
לא ביקשו לחקור את שמאי התובעת ולא הציגו חוו"ד נגדית מטעמם, אני קובעת כי התובעת הוכיחה את היקף נזקיה. סיכומם של דברים- 11. הנתבע 1 ישלם לתובעת סך של 44,226 ₪, בצירוף אגרה כפי ששולמה, שכר העד כפי שנפסק ושכ"ט עו"ד בסך 5,200 ₪. הסכומים ישולמו בתוך 30 יום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה עד למועד תשלומם בפועל. התביעה כנגד הנתבע 3 נדחית ובנסיבות תביעה זו- ללא צו להוצאות. זכות ערעור כדין. עם הגשת כתב ההגנה מטעם הנתבע 2 ייתן ביהמ"ש הוראות ביחס להמשך הדיון בעניינו. התיק יועבר לעיוני ביום 4.1.21. ניתן היום, ג' טבת תשפ"א, 18 דצמבר 2020, בהעדר הצדדים.

תא"מ (בת ים) 35692-08-20 - דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ נ' חיים לוי יצחק

18.12.2020
18/12/2020
של אגרת בית משפט ששולמה. · סך של 350 ₪, בגין שכר העד בו חויבה התובעת. · סך של 1,800 ₪ בגין שכ"ט עו"ד. בתביעה שכנגד הנתבעת תשלם לתובעת את הסכומים הבאים: · סך של 5,452 ש"ח, בגין הנזקים, בצירוף הפרשי הצמדה מיום 11.10.20 ועד יום התשלום המלא בפועל. · סך של 380 ₪ בגין מחצית ראשונה של אגרת בית משפט ששולמה. · סך של 350 ₪, בגין שכר העד בו חויבה התובעת. · סך של 1,800 ₪ בגין שכ"ט עו"ד. בתביעה + בתביעה שכנגד משניתן פס"ד לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, אני מורה על ביטול החיוב במחצית השנייה של האגרה. ניתנה היום, ג' טבת תשפ"א, 18 דצמבר 2020, בהעדר הצדדים.

סע"ש (תל אביב) 2251-07-20 - דוד אזולאי נ' אנשור די אר בע"מ

18.12.2020
18/12/2020
כמי שאין בדעתה להגיש ראיות. 11. מטעמי יעילות ההליך, יגיש כל צד למזכירות בית הדין עותק של תצהיריו, לרבות הנספחים (ממוספרים ומדוגלנים), 14 יום לפני מועד ההוכחות. 12. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות בית הדין בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד ישיבת ההוכחות. בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר. הבקשה תוגש לא יאוחר ממועד הגשת תצהירי הצד המבקש. 13. לעיון תצהירי התביעה ביום 18.1.21. ניתנה היום, ג' טבת תשפ"א, (18 דצמבר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

תא"מ (אשדוד) 28163-04-20 - מיכאל נובכוב נ' סלבדור הילל ק. בע"מ

18.12.2020
18/12/2020
של הצדדים המאומתים בתצהירים, בהתאם לטופס 17 א', מהווים תצהירי עדות ראשית של בעלי הדין. רצו הצדדים להביא עדים נוספים, שאינם בעלי דין, יגישו תצהירי עדות ראשית של העדים מטעמם, בצוותא חדא תוך 45 יום ממועד הגשת כתב טענות אחרון . לתצהירי העדים יצורפו כל המסמכים עליהם מסתמך העד בתצהירו. תצהיר שלא הוגש במועד - לא יוגש, אלא ברשות בית המשפט ובתנאי שתוגש בקשה בתוך 10 ימים. עד אשר לא נוגש תצהיר עדות ראשית שלו לא יוכל להעיד, אלא ברשות בית המשפט ומטעמים מיוחדים שיירשמו. המזכירות תודיע לצדדים. ניתנה היום, ג' טבת תשפ"א, 18 דצמבר 2020, בהעדר הצדדים.