אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 20.01.2020

נמצאו 792 מסמכים עבור '20.01.2020'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

עפ"ת (באר שבע) 21538-08-19 - מדינת ישראל נ' טלאל ג'ניים

20.01.2020
20/01/2020
ביצוע פסק הדין בכפוף להפקדת סך של 7,000 ₪ במזומן, כאשר הסכום שהופקד במסגרת צו הבאה יועבר לטובת סכום זה והיתרה בסך 5,000 ₪, תופקד עד מחר בשעה 09:00. כמו כן, ייחתמו ערבות צד ג' ע"י מר עימאד אל-אסד ת"ז 039180054 וערבות עצמית בסך 7,500 ₪ כ"א וערבויות אלו יהוו תנאי לעיכוב הביצוע. בנוסף, אני מורה על עיכוב יציאה מן הארץ. המשיב יתייצב לריצוי עונש המאסר ביום 20/2/2020. אם המשיב יחליט שלא להפקיד את הסכום הנוסף, יוכל להתייצב עד מחר בשעה 09:00 בכלא "דקל". ניתנה והודעה היום כ"ג טבת תש"פ, 20/01/2020 במעמד הנוכחים. גילת שלו, שופטת הוקלדעלידיציונהנסירי

עש"א (תל אביב) 8570-05-18 - דור העתיד נאמנויות בע"מ נ' משרד התחבורה/המינהל לבטיחות בדרכ

20.01.2020
20/01/2020
בהוצאות בגין מחדלם לטעון לעניין ההפחתה הנדרשת במועד, ובשים לב לפער בין סכום העיצום המקורי בסך של 70,000 ₪ ובין הסכום שנפסק, בימ"ש מחייב המערערים לשלם למשיבה שכ"ט ב"כ בסך של 10,000 ₪ בלבד. 55. כל צד יישא בהוצאותיו לעניין התשלום לחוקרת. סוף דבר 56. בימ"ש מקבל הערעור באופן חלקי, כך שמחייב המערערים לשלם למדינה הסך של 17,000 ₪ צמוד ובתוספת ריבית כדין ממועד דרישת התשלום ועד מועד התשלום בפועל וכן בתשלום הסך של 10,000 ₪ צמוד ובתוספת ריבית כדין ממועד מתן פסק הדין ועד מועד התשלום בפועל. ניתן היום, כ"ג טבת תש"פ, 20 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.

רע"א (תל אביב) 31806-01-20 - יוסף פרלוב נ' אייל אברהם גילפז

20.01.2020
20/01/2020
אלה גם לענייננו. בית המשפט שמע את טיעוני הצדדים ולא נפל כל פגם בהחלטתו להתיר צירופה של חוות הדעת, כמו גם בהחלטתו ביחס לסדר שמיעת הראיות. אשר למינוי מומחה, תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ו-1984, קובעת: "(א) בית המשפט או הרשם רשאי בכל עת ולאחר שנתן לבעלי הדין הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיהם, למנות מומחה או מומחים לענין במחלוקת בין בעלי הדין..." מכאן שבית משפט קמא לא חרג מהסמכות הדיונית שהוקנתה לו על פי דין. הבקשה על כל חלקיה נדחית. משלא התבקשה תשובה, אין אני עושה צו להוצאות. ניתנה היום, כ"ג טבת תש"פ, 20 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.

תא"מ (תל אביב) 36839-04-19 - לירון שהראבני נ' אורן הדר

20.01.2020
20/01/2020
כן, אני מחייבת את הנתבעים, באמצעות הנתבעת 2, לשלם לתובע סכום של 12,690 ₪, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום 16.4.19 ועד לתשלום המלא בפועל. כמו כן, יישאו הנתבעים, באמצעות הנתבעת 2, בתשלום אגרת בית משפט בסך 379 ש"ח ושכר טרחת עורך דין בסכום כולל של 2,300 ₪. הסכום הפסוק ישולם תוך 30 ימים ממועד קבלת פסק הדין. הנתבעת 2 תישא בשכר העד מטעמה, כפי שנפסק בדיון. נוכח סיום ההליך לפי סעיף 79א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, אני פוטרת את התובע מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט. ניתן היום, כ"ג טבת תש"פ, 20 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.

ב"ל (חיפה) 14323-09-19 - ס ח נ' המוסד לביטוח לאומי

20.01.2020
20/01/2020
בהליכתה, אינן תואמות את ממצאי הדימות ואינם מתיישבים עם הממצאים הקליניים שמצאה בבדיקתה. לנוכח האמור קבעה הוועדה, שלא נותרה למערערת נכות בעקבות הפגיעה בעבודה. מדובר במסקנה רפואית מנומקת וסבירה, המבוססת על הממצאים הקליניים שמצאה הוועדה בבדיקתה, אשר נתמכים בתיעוד הרפואי ובממצאי בדיקות ה-CT. סוף דבר 12. לאור כל האמור, הערעור נדחה. 13. אין צו להוצאות. 14. לצדדים מוקנית, בתוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה, זכות לבקש מבית הדין הארצי לעבודה בירושלים רשות לערער על פסק הדין. ניתן היום, כ"ג טבת תש"פ, (20 ינואר 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

תא"מ (חיפה) 3562-10-19 - אפיקים - שירותי תחבורה מתקדמים בע"מ נ' ישיר חברה לביטוח

20.01.2020
20/01/2020
להסכמות רבות ככל שניתן, שכן ניהול ההליך המשפטי עולה ממון רב וזימון עדים. הכבדה וסרבול הדיון יתורגמו להוצאות שתוטלנה על מי מה צדדים. הצדדים רשאים להודיע על הסכמה לדיון על דרך סעיף 79א' לחוק בתי המשפט. אכבד כל הסדר דיוני מוסכם שיוגש לי והצדדים יהיו רשאים להתנות בהסכמה על הוראות התקנות בכל הנוגע לסדרי דין. בקשות דחיית מועד תועברנה תחילה לתגובת הצד שכנגד ותתקבלנה רק במקרים חריגים בלבד. יש לשלם את המחצית השנייה של האגרה מיד וכתנאי לקיום הדיון. המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים ותזמנם לדיון. ניתנה היום, כ"ג טבת תש"פ, 20 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.

ת"א (רחובות) 65903-02-18 - מ.י. נ' מוסך דרורים בע"מ

20.01.2020
20/01/2020
האחרים, במקביל להגשתם לבית המשפט. יש לוודא קבלתם במועד אצל ב"כ הצד שכנגד. 9. כל בקשה מקדמית והנוגעת להליכי הדיון תוגש תוך 30 יום מהיום, ותועבר במישרין לצד שכנגד שיגיש תגובתו תוך 20 יום ממועד קבלתה. העדר תגובה במועד תיחשב הסכמה לבקשה. בקשה למתן החלטה תוגש בחלוף המועד להגיש תגובה, בצירוף אישור מסירה מתאים. 10. ישיבת קדם המשפט שנקבעה תידחה עד לאחר הגשת ראיות הצדדים, ותתקיים ביום 25.11.20 בשעה 09:30. על התובע להתייצב אישית לדיון. 11. התיק יובא בפניי לשם עיון בעמדות הצדדים, ביום 04.03.20. ניתנה היום, כ"ג טבת תש"פ, 20 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.

ת"א (ירושלים) 30742-04-19 - אליהו בלאו נ' הקרן לגאולת קרקע תכנון ופיתוח ישובים בע"מ

20.01.2020
20/01/2020
תצהיר ויצרף לבקשתו התחייבות להבטחת הוצאות העד. לא הוגשה בקשה עד למועד שנקבע, לא יזומנו עדים לבקשת צד מעוניין, אלא מטעמים מיוחדים, שיפורטו. 5. המשך הדיון נקבע לקדם משפט מסכם ביום 27.4.2020 בשעה 11:00. 6. במסגרת קדם המשפט המסכם, יידרשו ב"כ הצדדים להעריך את פרק הזמן שיידרש לצורך חקירותיהם הנגדיות של כל אחד ואחד מהעדים, וכן עשויה להתבקש הסכמתם להסדרים דיוניים שונים, לרבות ויתור על חקירתם של העדים או חלק מהם. ב"כ הצדדים נדרשים להגיע לקדם המשפט המסכם כשהם מצוידים במידע ובסמכויות בהתאם. ניתנה היום, כ"ג טבת תש"פ, 20 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.

עש"א (מרכז) 38719-01-20 - שמואל זאבי נ' משה ששון

20.01.2020
20/01/2020
שלו, ויוכל להסתמך עליהם. כל כתב עיקרי טיעון לא יעלה על 5 עמודים בפורמט המקובל בבית המשפט העליון (גודל 4A, רווח שורה וחצי, גופן David12, שוליים 2 ס"מ מכל צד). ככל שהוגש ערעור שכנגד, עיקרי הטיעון יתייחסו הן לערעור העיקרי הן לערעור שכנגד והיקפם לא יעלה על 6 עמודים לפי הפורמט הנ"ל. המערער בערעור העיקרי יגיש את עיקרי הטיעון תחילה. עיקרי הטיעון ותיקי המוצגים יוגשו למזכירות בית המשפט ב - 4 עותקים [3 עותקים כרוכים ומדוגלים ועותק נוסף לא כרוך לסריקה במערכת נט המשפט]. בעלי הדין יתייצבו. ניתנה היום, כ"ג טבת תש"פ, 20 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.

ת"א (כפר סבא) 45134-01-20 - נובל אינפיניטי בע"מ נ' רמי דוד

20.01.2020
20/01/2020
מצג כי העגלות מתוצרת חברת "סייבקס" הנמכרות על ידו יובאו לישראל על ידי המבקשת. ב. להימנע מיבוא העגלות מבלי לבצע התאמות ולקבל אישורים הנדרשים על פי דין. ג. לציין בחנות המשיב ובעמוד הפייסבוק שלה כי העגלות מיובאות ביבוא מקביל. 3. כתב התביעה, הבקשה על נספחיה והחלטה זו יומצאו אל המשיב עד ליום 27/1/20. אישור המסירה יוגש לתיק. 4. תגובת המשיב לבקשה תוגש עד ליום 16/2/20. זכות תשובה עד ליום 26/2/20. 5. דיון בבקשה יתקיים ביום 9/3/20 בשעה 10:00. חובת התייצבות אישית לנציג מוסמך של המבקשת ולמשיב. ניתנה היום, כ"ג טבת תש"פ, 20 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.