אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 20.08.2019

נמצאו 460 מסמכים עבור '20.08.2019'. מוצגים מסמכים 91 עד 100

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

ת"א (ירושלים) 33620-05-19 - סוד הטבע פרוטק בע"מ נ' כרם תעשיות מזון מן הטבע ע.ל בע"מ

20.08.2019
20/08/2019
הוגשו לאחר יום מתן החלטה זו יפעלו להשלמת ההליכים המפורטים בהחלטה. 5. בקשות לדחיית מועדי דיון שנקבעו ויקבעו בתיק זה תוגשנה בהתאם להוראת נוהל 1-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון), או (לפי העניין) להוראת נוהל 2- 10 (טיפול בבקשות לדחיית מועד מטעמים הקשורים בקיום דיון באותו מועד לפני שופט אחר), אשר יצאו מלפני נשיאת בית המשפט העליון. בקשות שלא תוגשנה באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל אלו, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו מהן פרטים רלבנטיים - יכול ותדחנה מטעם זה בלבד. ניתנה היום, י"ט אב תשע"ט, 20 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.

תת"ע (חיפה) 7303-03-19 - סעיד ברכה נ' מדינת ישראל

20.08.2019
20/08/2019
גם עפ"ת 20229-12-17 חזן נגד מדינת ישראל נקבע כי :" המערער לא טען בהודעת ההבהרה ובתצהיר הנלווה כל טענה עובדתית המצביעה על עיוות דין עת נשפט בהעדרו , וכפי שצוין לעיל אין די בהקשר זה בטענת כפירה כללית וכוללנית". לציין שעל המבקש הוטל הקנס המקורי, כך שגם בהקשר זה לא נגרם לא עיוות דין. לאור כל האמור לעיל,לא שוכנעתי כי ייגרם למבקש עיוות דין באם בקשתו תדחה. הבקשה נדחית. הקנס שהוטל על המבקש ישולם בתוך 90 יום מהיום. ככל שהמבקש ישלם את הקנס במועד, תוספת הפיגורים שנוצרה תבוטל. להודיע לצדדים. ניתנה היום, י"ט אב תשע"ט, 20 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.

ת"ק (אשדוד) 5741-03-18 - לאה סוכוצבסקי נ' אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ

20.08.2019
20/08/2019
זה, דרישת התובעת לפיצוי בסך של 500 ₪ מקובלת עליי. סוף דבר - הנתבעת תפצה את התובעים בגין ארבעת האירועים בסך של 3,800 ₪. בנוסף, תישא הנתבעת בהוצאות התובעים בגין ניהול הליך זה לרבות אגרת משפט בסך של 250 ₪. בפסיקת הפיצויים הובאו בחשבון הוצאות הנתבעת בגין התייצבות לדיון אליו לא התייצבו התובעים. הסכומים לעיל ישולמו בתוך 30 יום ממסירת פסק הדין לידי הנתבעת שאם לא כן, יישאו הפרשי ריבית והצמדה כחוק מהיום ועד לתשלומם המלא בפועל. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בבאר שבע בתוך 15 יום. ניתן היום, י"ט אב תשע"ט, 20 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.

ת"א (נצרת) 17021-10-17 - זיאד זועבי נ' אל על נתיבי אויר לישראל בעמ

20.08.2019
20/08/2019
(לא מצאתי מענה לאמור בתצהיר גילוי המסמכים שנשלח לתובעים מיום 7.2.18 או בסע' 9 לתשובה לבקשה למתן צו לגילוי מסמכים מיום 17.4.18). לאור האמור, אני מורה לנתבעת להמציא, תוך 21 יום מהיום, כשימי הפגרה במניין, האסמכתאות (תכתובות מייל) והתצהיר המשלים הנוסף המצוינים לעיל. התיק יובא לעיוני ביום 12.9.19 לקבלת הודעת הצדדים בדבר השלמת החסר כאמור לעיל. לאור התוצאה אליה הגעתי, מחד דחיית הבקשה למחיקת כתב ההגנה ומאידך הצורך בהשלמות האמורות, איני עושה צו להוצאות. המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים. ניתנה היום, י"ט אב תשע"ט, 20 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.

ת"א (תל אביב) 8730-03-18 - ערן הורביץ נ' דור קומרן

20.08.2019
20/08/2019
שייפסק מעבר לסך של 5,000 ₪ ייתרם לעמותה המדוברת. הנתבע הותיר ההכרעה בעניין לשיקול דעתו של בת המשפט. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ועיינתי בכל שהובא לפני הגעתי לכלל מסקנה כי יש לחייב את הנתבע לשלם לתובעים סך כולל של 6,000 ₪, וזאת במתכונת הבאה: סך של 5,000 ₪ ישולם על ידי הנתבע ישירות לתובעים. סך של 1,000 ₪ יועבר על ידי הנתבע לעמותת "כנפים של קרמבו" כתרומה מטעם התובעים. התשלומים יבוצעו בתוך שלושים יום. הסך הכולל יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלומים המלאים בפועל. ניתן היום, י"ט אב תשע"ט, 20 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.

תא"מ (קריות) 55716-05-19 - מיקרו צבע בע"מ נ' מישור מכשירים מדויקים בע"מ

20.08.2019
20/08/2019
מעוניין בה ו/או מלהגיב לה, בתוך המועדים הנקובים לעיל, יחויב בהוצאות לאוצר המדינה ו/או לצד שכנגד בשל ייתור הצורך בקיום הדיון במועד שנקבע לכך, אם למחדלו האמור יהיה ביטוי בדיון. 6. על מנת לייעל את ההליך רשאים הצדדים להגיש הודעה על הסדר דיוני אליו הגיעו, בתוך 30 ימים מהיום, ואולם לא יתקבל הסדר דיוני המאריך את המועדים לניהול ההליכים המקדמיים מעבר למועדים המפורטים לעיל. כל מסמך ו/או בקשה אשר תוגש לבית המשפט תועבר במישרין ובו זמנית לצד שכנגד. המזכירות תשלח החלטתי לצדדים ותזמנם לדיון שנקבע. ניתנה היום, י"ט אב תשע"ט, 20 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.

ת"צ (מרכז) 3921-08-16 - רובי ראובני נ' פזגז בע"מ

20.08.2019
20/08/2019
בהתאם לסעיף 16(ד)(1) בחוק, וזאת לנוכח המפורט לעיל. בשים לב לשינוי החקיקתי ושעה שהמשיבה ביצעה רענון של ההוראות וערכה בדיקה בסוגיית האיחורים ופנתה לסוכנות המשנה שלה על מנת לוודא כי הן פועלות בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן בנוגע לביקור טכנאי והצהירה כי היא פעלה ותמשיך לפעול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. 20. הבקשה לאישור תובענה ייצוגית נמחקת. תביעתו האישית של המבקש נדחית. המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים. הצדדים ישלחו עותק מפסק הדין למנהל בתי המשפט לשם רישומו בפנקס תובענות ייצוגיות. ניתן היום, י"ט אב תשע"ט, 20 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.

מ"ת (אשדוד) 6881-05-19 - גביראל דוידוב נ' מדינת ישראל

20.08.2019
20/08/2019
של המבקש. 3. כל האמור ואף ההיתר ליציאה לעבודה ייכנס לתוקפו רק לאחר חתימת הערב מר יוסי עזר על ערבות צד ג' בסך 10,000 ₪, להבטחת הפיקוח וההשגחה ולקיום תנאי שחרורו של המבקש כאמור בהחלטה זו. 4. המבקש מוזהר כי כל הפרה של תנאי יציאתו לעבודה או תנאי חלופת המעצר עלולה להוביל לביטול חלופת המעצר, למעצרו וכן להפעלת הערבויות שנגזרו. 5. יתר התנאים יוותרו על כנם. 6. למען הסר ספק, יובהר כי המבקש פסול לנהיגה בכל כלי רכב וזאת עד לתום ההליכים כנגדו בהתאם להחלטה מיום 11/6/19. המזכירות תודיע לצדדים. ניתנה היום, י"ט אב תשע"ט, 20 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.

המש (ירושלים) 90-08-19 - פאדי עוויסאת נ' מדינת ישראל

20.08.2019
20/08/2019
דבר שנמנע המבקש מלעשות. המבקש לא פירט בבקשתו נימוק המצדיק הגשת הבקשה באיחור או פעולות שנקט בהן על מנת לברר הטעות שנפלה לטענתו בדו"ח . בנסיבות אלה אני קובעת כי הבקשה לא הוגשה שלא במועד בשל נסיבות שלא היו תלויות במבקש ושמנעו ממנו להגישה במועד. חשש לעיוות דין במקרה שבפניי לא העלה המבקש כל טענה באשר לעיוות דין שעלול להיגרם לו. שיהוי מדובר בבקשה שהוגשה בשיהוי ניכר לאחר קבלת הודעת תשלום הקנס ללא נימוק המצדיק זאת. נוכח האמור ומכוח עקרון סופיות הדיון הבקשה נדחית. מזכירות תשלח ההחלטה לצדדים. ניתנה היום, י"ט אב תשע"ט, 20 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.

תת"ע (באר שבע) 2765-01-19 - מדינת ישראל נ' יונה אפרת יונה אפרת

20.08.2019
20/08/2019
למערב) ככל שהדבר קשור לשאלת מיקום הרכב ביחס לנתיב ההשתלבות לפנייה ימינה במקום. קושי זה קיים במיקום הנטען של ע.ת 1 , ליד תחנת האוטובוס כאשר היא מנסה לצפות לכיוון התנועה המתקרבת לצומת. ממיקומו הנטען של ע.ת 1 יש אפשרות לראות את הרכבים המתקרבים לצומת מכיוון מזרח למערב ובכלל זה ניתן לראות את נתיב ההשתלבות לימין. נוכח ממצאי הביקור במקום, רשאים הצדדים להגיב למתואר לעיל במסגרת השלמה לסיכומיהם תוך 30 יום מהיום. תוכן החלטה זו יישלח לצדדים (מצד המדינה לידי עו"ד שמעון שימן שנכח בביקור במקום). ניתנה היום, י"ט אב תשע"ט, 20 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.