אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 20.10.2003

נמצאו 229 מסמכים עבור '20.10.2003'. מוצגים מסמכים 91 עד 100

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

עב' (ירושלים) 1103/02 - יעקובוב יוסף נ' פולורון סיסטם ישראל בע"מ

20.10.2003
20/10/2003
אותו צד לביה"ד עם מסירת תצהירי עדות ראשית מטעמו בקשה להשמעת עדותו של העד אשר תצהירו לא הוגש. בבקשה יפורטו נסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר, ותמצית מפורטת של עובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן. 8. בקשתו של צד להשמעת עד אשר תצהיר מטעמו לא הוגש, תידון ע"י השופט הדן בתיק לאחר הגשת תצהירי הצדדים. ככל שיעתר ביה"ד למבוקש ידאג הצד המבקש לבקש הזמנת העדים שעדותם מבוקשת עם קבלת ההודעה על מועד ההוכחות. 9. התיק יובא לעיוני ביום ביום 15.1.04. ניתנה היום כ"ד בתשרי, תשס"ד (20 באוקטובר 2003)

עב' (ירושלים) 1922/99 - כהן שמחה נ' פלסטין פוסט בע"מ

20.10.2003
20/10/2003
תום תקופת ההסדר הקיבוצי, לא חלו עליה הוראות ההסכם, לרבות שלושת חודשי ההסתגלות. 7. בשולי הפסק נציין שני עניינים: א. התובעת בקשה רשות להגיש סיכומי תשובה עד לתחילת חודש אוקטובר עד למועד כתיבת פסק בתיק זה לא הוגשו סיכומים אלו. ב התובעת לא העלתה כל טענה בדבר ניכוי הסכום שבקרן "תמר" מסכום הפיצויים, ועל כן פטור ביה"ד מלהתייחס בנושא זה, למרות פסיקתו הקודמת של בית דין זה. 8. העולה מכל האמור הוא כי התביעה כולה נדחית. התובע ישלם לנתבעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 5000 ₪ בצירוף מע"מ כחוק. ניתן היום כ"ד בתשרי, תשס"ד ( 20 באוקטובר 2003) בהעדר הצדדים

עב' (ירושלים) 2597/98 - פביאן אפלבון נ' דורית כימיקלים תעשיות (1981) בע"מ

20.10.2003
20/10/2003
המפורטים בסעיף ד.1.א להודעה המוסכמת מיום 24.2.03, בצירוף הפרשי הצמדה והריבית כחוק מאמצע התקופה, היינו מיום 31.12.94 (סעיף ד.4 לסיכומי ב"כ התובע). 8. באשר לפלוגתאות האחרות בין הצדדים מקובלים עלינו דברי מר קרבצ'ק בסעיפים 9-10 לתצהירו. עיון באמור בתצהיר ובנספחיו מגלה כי הנתבעת שילמה לתובע את כל הסכומים שהיה עליה לשלם לו, ואף הקיזוז נעשה כדין. הנתבעת תשלם הוצאות התובע בסך של 1,500 ₪ בצירוף מע"מ כחוק. ערעור על פסק דין זה ניתן להגיש תוך 30 יום מיום שיומצא לצדדים, לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים. ניתן היום כ"ד בתשרי, תשס"ד (20 באוקטובר 2003)

ת"א (ירושלים) 1263/98 - אנטשיל שוורץ נ' גרשון קרויזר ואח'

20.10.2003
20/10/2003
ביום תשלומם (כמפורט בטבלה דלהלן), והם יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום זה ועד לביצוע ההפחתה בפועל: סכום בשקלים תאריך 60,020 28.09.1995 25,291 25.10.1995 26,458 22.12.1995 סוף דבר 19. הנתבעים ישלמו לתובע את סכום היתרה כפי שיתקבל לאחר ביצוע החישוב באופן שפורט בסעיף 18 לעיל. הנתבעים יישאו באגרת המשפט והוצאות עדותו של פישר, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום כל הוצאה ועד לתשלום בפועל. הנתבעים ישלמו לתובע שכ"ט עו"ד בסך 40,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק ובצירוף הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל. ניתן היום כד בתשרי התשס"ד (20.10.03) בהעדר הצדדים.

ה"פ (ירושלים) 209/00 - מרים בקר ואח' נ' זאבה כהן ואח'

20.10.2003
20/10/2003
הרישום בטאבו מהווה הזדמנות לדיירים, לאחר קבלת אישור המינהל כאמור, להסכים ביניהם על חלוקה מחדש של הרכוש המשותף, כולל עניין הגגות. לדעתי, האינטרס של כל הדיירים מחייב זאת. 11. לאור האמור, חברת שיכון עובדים תתקן את המעוות ותפעל על פי הסכם החכירה וייפוי הכוח שבידה, אלא אם הסכימו הדיירים כמפורט לעיל, והיא תישא בכל ההוצאות הנלוות לכך. כמובן, הצלחת החברה בביצוע האמור תלוי בשיתוף פעולה של כל הדיירים, בעיקר נוכח הטענה שהמסמכים שבידה בוערו. בכפוף לכך, התובענה נדחית. לאור נסיבות העניין, אין צו להוצאות. ניתן היום כ"ד בתשרי, תשס"ד (20 באוקטובר 2003)

בש"א (ירושלים) 6659/01 - חברת יפת השמש נ' בנק צפון אמריקה (בפירוק) ואח'

20.10.2003
20/10/2003
כי אם בית המשפט יתיר למבקשת לשלוח את ההודעה לצד שלישי, אזי יורה כי הדיון בה יתקיים רק לאחר סיום הדיון בתובענה הראשית. ההחלטה בעניין זה צריכה להינתן על ידי השופט הדן בתיק בתובענה, ולא על ידי בית המשפט שדן בתיק הפירוק של הבנק. סוף דבר 5. על יסוד כל האמור לעיל אני מקבל את הבקשה ומתיר למבקשת לשלוח לבנק את ההודעה לצד שלישי בנוסח שצורף לבקשתה. הבנק ישלם למבקשת הוצאות הבקשה וכן שכ"ט עו"ד בסך 3,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק ובצירוף הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל. אין צו להוצאות בין הצדדים האחרים. ניתנה היום כ"ד בתשרי, תשס"ד (20 באוקטובר 2003)

ב"ש (ירושלים) 7957/03 - מדינת ישראל נ' חדר אבו עצב

20.10.2003
20/10/2003
יהא זה נכון לשקול חלופת מעצר. לפיכך, אני מורה על שחרורו של המשיב בתנאים כדלקמן: א. הפקדה כספית 3,000 ₪. ב. ערבות עצמית וערבות צד ג' בסכום של 5,000 ₪ כל אחד. ג. מעצר בית מלא בבית אמו בעיסוויה. המשיב יהא רשאי לצאת מהבית רק לדיונים המשפטיים, ו/או לתחנת המשטרה, ואף זאת בלווית אמו, אשר תחתום על ערבות צד ג' בנוסף לערב, כאמור בסעיף ב' דלעיל. במידה והמשיב לא ימלא אחר כל התנאים במצטבר, יעצר עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. תיקי החקירה מוחזרים לידי ב"כ המבקשת. השחרור בתנאים הנ"ל יעשה לפני קצין משטרה. ניתנה היום כ"ד בתשרי, תשס"ד (20 באוקטובר 2003)

בש"א (נצרת) 2009/02 - ד"ר דב. י. פוגל עו"ד נ' "הודיות" כפר נוער דתי בע"מ

20.10.2003
20/10/2003
לחוק ההתיישנות קובע כדלקמן: תקופת ההתיישנות מתחילה ביום שבו נולדה עילת התובענה. ב. טענת התובע מתייחסת לכספים שלטענתו היו אמורים להיות מופרשים 34 שנים קודם להגשת התביעה. ג. התובע מודה כי כבר בשנת 1971 הוא היה מודע לכך שהכספים לא הועברו לתעודתם, לפיכך פנה אל מנהל הנתבעת. ד. כן מודה התובע בקבלת מכתב מיום 4/1/72 (נספח 4 לתביעה). ה. בעניינינו, עילת התביעה חלה במועד בו נותקו יחסי העבודה בין הצדדים ולכל המאוחר ב-1/72. ו. ההוראות בחוק ההתיישנות המתייחסות לאי ידיעת עובדות אינן חלות בענינינו מהטעמים הנ"ל. ניתן היום כ"ד בתשרי תשס"ד, 20 אוקטובר 2003

עב' (נצרת) 1963/02 - רונן יומטוביאן נ' ש. ניר הצפון (1991) בע"מ

20.10.2003
20/10/2003
לא כן, הוא יתפטר כדין מפוטר. התובע לא הרים את הנטל הראייתי שהוטל עליו על מנת להוכיח את זכאותו לפיצויי פיטורים וכל עוד הוא התפטר ולא פוטר, אין הוא זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים. ז. התובע הגיש תעודות מחלה, שלא נסתרו על ידי הנתבעת. בהתאם לתנאי ההעסקה של התובע, הסכומים הנקובים בתלושי השכר ותשלום לתובע לאחר סיום עבודתו, הוא זכאי ליתרת דמי מחלה, פדיון חופשה ויתרת דמי הבראה, שנכללו בסכום הפשרה. 3. לצדדים זכות ערעור בפני בית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 ימים מתאריך המצאת פסק הדין. ניתן היום כ"ד בתשרי, תשס"ד (20 באוקטובר 2003) בהעדר הצדדים.

ת"א (חיפה) 12967/01 - פרחי ישי נ' כלל חברה לביטוח בע"מ

20.10.2003
20/10/2003
מחובר ומופעל ע"י הטרקטור - וגלל כן דין התביעה - אשר הוגשה על פי חוק הפלת"ד - להדחות. אעיר בשולי הדברים כי אילו אכן הוכחו הנסיבות כפי שטען להן התובע ובהנחה שהתאונה ארעה באופן ממשי כתוצאה מהפעלת הכוח המכני של הטרקטור, אני נוטה לחשוב שמדובר היה ב"תאונת דרכים" על פי חוק הפלת"ד - ונדמה לי שב"כ הנתבעת לא עשה מאמץ ניכר כדי לסתור הנחה זו. 10. מכל האמור לעיל, אני דוחה את התביעה כנגד הנתבעת. 11. התובע יישא בהוצאות הנתבעת בסך של 5,000 ₪ + מע"מ , נכון להיום. המזכירות תמציא העתק פסק הדין לב"כ הצדדים. ניתן היום כ"ד בתשרי, תשס"ד (20 באוקטובר 2003).