אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 21.07.2020

נמצאו 450 מסמכים עבור '21.07.2020'. מוצגים מסמכים 41 עד 50

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

ת"א (תל אביב) 15522-04-20 - עלית לוי 93 נ' גבריאל ברכה סוכנות לביטוח בע"מ

21.07.2020
21/07/2020
ביטוחי, הרי שבמקרה כזה לא תינתן לנתבעים ארכה נוספת, והנתבעים יהיו מחויבים להגיש הגנתם עד יום 30.8.20 בכל מקרה. לפיכך, משרד עוה"ד שניצקי (הפועל כב"כ הנתבעים), מתבקש, גם כקצין ביהמ"ש, להבהיר היטב היטב דברים אלו, הן לנתבעים עצמם והן לחברת איילון, בכדי שכולם יוכלו לכלכל היטב מעשיהם. מובהר למען הסר ספק כי לא תתקבל בעתיד טענה של הנתבעים כי, בהיעדר כיסוי וייצוג מטעם איילון (ככל שכך יקרה), נחוץ להם זמן התגוננות נוסף. בנסיבות אלו, אינני מוצא להורות על צו להוצאות. ההחלטה תישלח לכל הצדדים. ניתנה היום, כ"ט תמוז תש"פ, 21 יולי 2020, בהעדר הצדדים.

תא"מ (אשקלון) 17723-08-19 - מגדל חברה לביטוח בע"מ נ' כלל חברה לביטוח בע"מ

21.07.2020
21/07/2020
כשהן מודפסות. כמו כן, ככל שבעל הדין חפץ בהגשת תיק חקירה משטרתי, עליו לסורקו לתיק עובר למועד הדיון שנקבע. ככל שיש ברצונו של בעל דין לחקור מומחה נגדי, שחוות דעתו הוגשה במצורף לכתבי הטענות בהתאם להוראת תקנה 214ג לתקנות הנ"ל, או באם מדובר בתובענה מרובת עדים, יודיע על כך בתוך 30 ימים מהיום. בעלי הדין מתבקשים לזמן עדיהם, לרבות מומחים, אם נתבקשה חקירתם, באמצעות מזכירות בית המשפט ולוודא קבלת ההזמנות ע"י העדים. אם מסתמן קושי בהמצאה, על בעלי הדין לבצע מסירה אישית זמן סביר עובר למועד הדיון. ניתנה היום, כ"ט תמוז תש"פ, 21 יולי 2020, בהעדר הצדדים.

ס"ע (תל אביב) 38124-12-19 - פאדי אבו כרש נ' יש קרטון מוצרים בע"מ

21.07.2020
21/07/2020
כמי שאין בדעתה להגיש ראיות. 11. מטעמי יעילות ההליך, יגיש כל צד למזכירות בית הדין עותק של תצהיריו, לרבות הנספחים (ממוספרים ומדוגלנים), 14 יום לפני מועד ההוכחות. 12. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות בית הדין בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד ישיבת ההוכחות. בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר. הבקשה תוגש לא יאוחר ממועד הגשת תצהירי הצד המבקש. 13. לעיון תצהירי התביעה ביום 18.9.20. ניתנה היום, כ"ט תמוז תש"פ, (21 יולי 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

סע"ש (תל אביב) 11443-07-20 - והיב אלחיח נ' קרן קיימת לישראל

21.07.2020
21/07/2020
גם עמדת הסתדרות העובדים הכללית החדשה- הסתדרות המעו"ף, שהיא צד להסכם הקיבוצי נשוא ההליך. לפיכך, המבקשים ימציאו את הבקשה והתגובה להסתדרות תוך 3 ימים ויודיעו על כך לבית הדין. עמדת ההסתדרות, גם בשאלה אם היא מעוניינת להצטרף כצד להליך, תוגש תוך 5 ימים ממועד המסירה. 4. עקב האילוץ המונע קיומו של דיון השבוע ובשבוע הקרוב, ינהלו הצדדים ביניהם הידברות ישירה, ויבחנו את האפשרות להגיע להסכמות אשר ייתרו את המשך ההליך, לכל הפחות ביחס לחלק מן המבקשים. 5. התיק יובא לעיוני ביום 26.7.20. ניתנה היום, כ"ט תמוז תש"פ, (21 יולי 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

עת"א (נצרת) 49417-05-20 - וויסאם שיבלי נ' שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר - זימונים

21.07.2020
21/07/2020
של מכרסמים ותנאי תברואה לא מספיקים. לאור דברי מפקד בית הסוהר מהם ניתן ללמוד שמדובר בבעיה ייחודית לכלא שאטה בשל מיקומו באזור חקלאי, יש לצפות שגורמי שב"ס האחראים יפנו משאבים מתאימים יותר ובהיקף גדול יותר מאשר אלה ניתנים לבתי כלא אחרים, וזאת בשל הבעיה הייחודית של כלא שאטה. אמנם אין סיבה לפקפק בדברי מנהל בית הסוהר אך נראה שאין די במאמצים ובתקציב המופנה בנושאים אלה. מפקד בית הכלא במסגרת תפקידו ואחריותו יפנה בבקשות לגורמים המתאימים, על מנת ליתן פתרון הולם יותר לבעיות שהועלו במסגרת העתירה. ניתן היום, כ"ט תמוז תש"פ, 21 יולי 2020, בהעדר הצדדים.

תא"מ (חיפה) 28914-01-19 - מדינת ישראל נ' אליהו נחום ניהול בע"מ

21.07.2020
21/07/2020
בידי מר עמית פרץ. הצדדים הציגו בפני בית המשפט את תמונות שני כלי הרכב, והעידו נהגי שני כלי הרכב. הצדדים נחלקו הן בשאלת החבות והן בשאלת הנזק. הצדדים הסכימו למתן הכרעה לפי הוראות סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט, לאחר שהוסבר להם כי פסק הדין יהיה בלתי מנומק, והוסבר הקושי בהגשת ערעור על פסק דין שכזה. לאחר בחינת כתבי הטענות, הראיות ופרוטוקול הדיון, מצאתי לחייב הנתבעות לשלם לתובעת: 1,800 ש"ח בגין נזקיה של התובעת, בצירוף שכ"ט עו"ד בסך 1,500 ש"ח. הואיל ומדובר במדינת ישראל כתובעת, אין חיוב באגרה. ניתנה היום, כ"ט תמוז תש"פ, 21 יולי 2020, בהעדר הצדדים.

ע"א (ירושלים) 57781-05-20 - עינב שוהם נ' משואה אופיר

21.07.2020
21/07/2020
בקשה להגישם באיחור. 8. תיק המוצגים יכול שיוגש יחד עם עיקרי הטיעון. 9. לצורך החלטה זו "מערער שכנגד" דינו כדין "מערער". 10. בכל פנייה בכתב של הצדדים לבית המשפט, יצוין בכותרת המסמך שם המותב והמועד הקבוע לדיון. 11. בקשה לשינוי מועד הדיון תוגש בהתאם לנוהל שנקבע על-ידי נשיא בית המשפט העליון, אשר פורסם באתר האינטרנט של הרשות השופטת. הבקשה תכלול את עמדת הצד השני לבקשה וכן מועדים מוצעים חלופיים המוסכמים על הצדדים. בקשה שלא תוגש בדרך זו יכול ותידחה על הסף. המזכירות תשלח העתקים לבאי כוח הצדדים. ניתנה היום, כ"ט תמוז תש"פ, 21 יולי 2020, בהעדר הצדדים.

ת"צ (תל אביב) 62557-02-16 - יורשי המנוח דוד אטון ז"ל נ' עירית נתניה

21.07.2020
21/07/2020
הרי שמדובר בהסתלקות שאינה מתוגמלת, קרי, לא ניתנה בגינה טובת הנאה כלשהי למבקשים ולבא כוחם, ומשכך אין עילה שלא להתירה, מה גם שהסתלקות שכזו אינה יוצרת מעשה בית דין והודעת ההסתלקות הוגשה בשלב מקדמי של ההליך. 9. אשר על כן, המועד להגשתה של הודעת החדילה מוארך כמבוקש. הבקשה לאישור התובענה כייצוגית בנוגע לגבייה בגין עיקולי מטלטלין, נדחית כמבוקש. הגמול והשכר מאושרים כמבוקש. ההסתלקות מעילת התביעה בגין משלוח מכתבים לחייבים, מאושרת כמבוקש, בלא צו להוצאות. 10. המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים. ניתן היום, כ"ט תמוז תש"פ, 21 יולי 2020, בהעדר הצדדים.

ת"א (בית שמש) 59411-01-20 - אסתר קצנלבויגן נ' בית דוד בית שמש

21.07.2020
21/07/2020
מכאן, שלא ניתן להכריע בבקשה לעיכוב ההליכים בטרם יוגשו כתבי בי הדין במלואם. אשר על כן, אני מורה כי כתב ההגנה יוגש עד ליום 25.8.20 ואליו וצורפו הנספחים הנדרשים (כולל כמובן, החוזה נשוא המחלוקת). כתב תשובה יוגש עד ליום 15.9.20 ועד למועד זה יגישו הצדדים הודעה משותפת ובה יתייחסו לנושאים הבאים: 1. מועדים מוסכמים לקיומו של קדם משפט בימי חמישי בחודשים מרץ-אפריל 2021. 2. העברת התיק למהו"ת או לכל מותב "גישורי" אחר אשר יהיה מוסכם על הצדדים. מזכירות- נא להודיע ולהעביר התיק לעיוני ביום 20.9.20. ניתנה היום, כ"ט תמוז תש"פ, 21 יולי 2020, בהעדר הצדדים.

ת"ק (פתח תקווה) 17495-05-20 - מרב - מזון כל בע"מ נ' אריה ערמון

21.07.2020
21/07/2020
המשפט ולנוכח סמיכות הזמנים עד למועד הדיון, אין מנוס ממתן החלטה. בהינתן כי במועד הדיון טרם יחלוף המועד האחרון להגשת כתב הגנה ועל מנת לאפשר לנתבעת את הזכות המוקנית לה על פי דין להתגונן מפני התביעה, ולשם היעילות הדיונית, יידחה הדיון שנקבע לפניי ליום 29.7.20. המזכירות תואיל לקבוע מועד נדחה לדיון בהתאם ליומני. לנוכח סמיכות הזמנים עד למועד הדיון, באחריות הנתבעת להודיע לתובע כי מועד הדיון נדחה. אשר לבקשה להיתר ייצוג, התובע רשאי להגיש התייחסות מטעמו לבקשה עד ליום 12.8.20. תז"פ ליום 13.8.20. ניתנה היום, כ"ט תמוז תש"פ, 21 יולי 2020, בהעדר הצדדים.