אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 22.03.2020

נמצאו 863 מסמכים עבור '22.03.2020'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

ת"א (חיפה) 17949-11-15 - עזבון המנוח מוחמד עבד עומר ז"ל נ' הנתבעת רשות מקרקעי ישראל

22.03.2020
22/03/2020
קבע כי במועד תשלומו, על דעת הצדדים, מסתיימת תקופת דמי החכירה האבודים. לפיכך, על הצדדים לכבד הסכמה זו שביניהם. לאחר מרץ 2018, במועד כלשהו, שולם לתובעים סכום של כ-3.5 מיליון ₪. סכום הפיצוי בסך 15,835,000 ₪ מכסה את דמי החכירה כולל שנת 2018. מסוף שנת 2018 (31.12.18), על היתרה שלא שולמה, יש להוסיף הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד למועד התשלום בפועל. 10.3 על סכום זה יש להוסיף שכ"ט והוצאות בסכום כולל של 25,000 ₪. 10.4 הסכומים ישולמו לתובעים בתוך 30 יום מהיום. 10.5 המזכירות תודיע לצדדים על פסק הדין. ניתנה היום, כ"ו אדר תש"פ, 22 מרץ 2020, בהעדר הצדדים.

ת"א (אשדוד) 67723-02-19 - פרח א.ב. מחזור והובלות בע"מ נ' אופק ים ספנות בע"מ

22.03.2020
22/03/2020
לגופן של טענות, שעניינן להליך העיקרי. 8. למען הסר ספק, ימי מצב החירום בתקופה בה יעמדו בתוקפן הודעות שר המשפטים בדבר החלת תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א-1991, לא יבואו במניין הימים (תקנה 4 לתקנות הנ"ל). 9. נוכח האמור בסעיף 4 לעיל ובשים לב להיקפן הרחב של דרישות הנתבעת בעניין ההליכים המקדמיים ולקביעות במסגרת ההחלטה שניתנה לגביהן, תישא הנתבעת בהוצאות התובעת בגין בקשה זו בסכום כולל של 2,000 ₪. הוצאות יתר הבקשות יישקלו בסיום ההליך ובהתאם לתוצאותיו. ניתנה היום, כ"ו אדר תש"פ, 22 מרץ 2020, בהעדר הצדדים.

ב"ל (ירושלים) 20364-09-19 - יהודית כהן בן-ארצי נ' המוסד לביטוח לאומי

22.03.2020
22/03/2020
מטענות התובעת נוגעות להתנהלותה ארוכת השנים למול הנתבע, בעוד הליך זה מתנהל כחצי שנה, וטרם היה בו דיון מוקדם. אכן, היה על התובעת להגיש תביעתה כדי לקבל את הסעד שביקשה. הסעד אותו ביקשה התובעת התקבל למעשה, לרבות פירוט הגמלאות והתשלומים. עצם הגשת כתב ההגנה באיחור של כחודש בהליך זה אינה מצדיקה פסיקת הוצאות משמעותיות. 6. בשים לב לטעמי הבקשה, כמו גם להלכה הנהוגה בסוגיה - כפל תעריף הסיוע המשפטי - הנתבע ישלם לתובעת בתוך 30 יום הוצאות משפט בסך 200 ₪ ושכר טרחת עורך דין בסך 2,000 ₪. ניתן היום, כ"ו אדר תש"פ, (22 מרץ 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

ת"א (אשדוד) 3422-06-18 - פנחס פרץ נ' אביב צור

22.03.2020
22/03/2020
מטעמו בקשה לזימון העד, בה יפורטו פרטי העד, מדוע לא ניתן לקבל ממנו תצהיר ותמצית עדותו. אם לאחד מהצדדים יש מחלוקת על מסמך שצורף לתצהיר עדות ראשית והוא מבקש שעורך המסמך יזומן לעדות ייתן הודעה על כך לצד שכנגד לא יאוחר מ - 30 יום לפני הדיון בתזכורת קדם ההוכחות. בהעדר מעש יוגש המסמך כפי שהוא. למען הסר ספק, ימי מצב החירום בתקופה בה יעמדו בתוקפן הודעות שר המשפטים בדבר החלת תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א-1991, לא יבואו במניין הימים (תקנה 4 לתקנות הנ"ל). ניתנה היום, כ"ו אדר תש"פ, 22 מרץ 2020, בהעדר הצדדים.

ת"ק (תל אביב) 37952-08-19 - ניסים ששון נ' תמר בן סימון

22.03.2020
22/03/2020
הטענות והשיקולים, אני קובע כי לסילוק סופי ומוחלט של המחלוקות מושא תיק זה, תשלם הנתבעת לתובע סכום כולל הוצאות של 4,000 ש"ח. הסכום ישולם ב10 תשלומים שווים ורצופים בסכום של 400 ש"ח כל תשלום, החל מ- 15.05.20 ובכל 15 בחודש העוקב. אי פירעון של תשלום במועד יעמיד את מלוא יתרת חוב פסק הדין, לפירעון מידי, בתוספת ריבית והצמדה מהיום ועד התשלום בפועל, אולם איחור של עד 7 ימים לא יהווה הפרה ולא יפעיל הסנקציה. מעבר לאמור כל צד יישא בהוצאותיו. המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה. ניתן היום, כ"ו אדר תש"פ, 22 מרץ 2020, בהעדר הצדדים.

ת"א (הרצליה) 60721-05-19 - מאיר יעקב קריינר נ' הפניקס חברה לביטטוח בע"מ

22.03.2020
22/03/2020
השופט גלעד הס החלטה קדם משפט בתיק זה יתקיים לפני ביום 08.09.2020, בשעה 10:00. לקדם המשפט יתייצבו בעלי הדין באופן אישי. ניתן בזה צו גילוי ועיון במסמכים הדדי בתוך 45 יום מהיום. כל צד הרוצה לשלוח שאלון לצד שכנגד יעשה כן בתוך 30 יום מהיום והצד שכנגד ישיב על השאלון בתוך 30 יום מיום קבלת השאלון. כל בקשה תוגש לתיק בית המשפט ובמישרין לצד שכנגד לא יאוחר מ - 45 יום לפני ישיבת קדם המשפט. תשובה ותגובה תוגשנה בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984. בקשות אשר תוגשנה לאחר מועד זה, לא תתקבלנה. ניתנה היום, כ"ו אדר תש"פ, 22 מרץ 2020, בהעדר הצדדים.

ת"א (רחובות) 57712-04-19 - אייל דגן נ' אירונאוטיקס בע"מ

22.03.2020
22/03/2020
מיוחד), התשנ"א-1991, על כלל בתי משפט, בשל התפשטות נגיף הקורונה, אין מנוס מדחיית מועד הדיון, והוא יידחה ליום 8.7.20 בשעה 12:00. בנסיבות העניין וחרף הודעת הנתבעת ובהמשך לנסיונו של מותב זה לסיים את ההליך מחוץ לכתלי ביהמ"ש ללא שמיעת ראיות בתיק, ובשים לב לכך ששיקפתי את עמדתי לצדדים ולב"כ במהלך קדם המשפט האחרון את עמדתי באשר לתביעה לגופה, וזאת, מבלי חלילה לטעת מסמרות בתיק לגופו של עניין, מוצע לצדדים לסיים את ההליך בערכים נמוכים. יתכבדו ב"כ הצדדים ויגישו הודעה מעדכנת בעניין עובר למועד הדיון. ניתנה היום, כ"ו אדר תש"פ, 22 מרץ 2020, בהעדר הצדדים.

ב"ל (ירושלים) 62142-12-19 - פלוני נ' המוסד לביטוח לאומי

22.03.2020
22/03/2020
את הנתבע בהוצאותיו. הנתבע הותיר את שאלת חיובו בהוצאות לשיקול דעת בית הדין, בשים לב לפסיקה בתחום הביטחון הסוציאלי ולשלב הדיוני בו הסתיים התיק. 3. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, נוכח העובדה שמחד גיסא התביעה אושרה רק בעקבות פתיחת ההליך שבפנינו, ומאידך גיסא לא התקיימו דיונים בהליך זה, החלטתי לחייב את הנתבע לשאת בהוצאות התובע בסך של 2,000 ₪. סכום זה ישולם לתובע תוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין אצל הנתבע, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד פסק הדין ועד לתשלומו המלא בפועל. ניתן היום, כ"ו אדר תש"פ, (22 מרץ 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

ת"א (חיפה) 44193-09-19 - אלונה איגודלין נ' מדינת ישראל

22.03.2020
22/03/2020
העתק מתצהירי עדיו ומתיק המסמכים ישירות לבעל הדין האחר. ו. צד הסבור שבתצהירי הצד שכנגד נכללו הצהרות או שצורפו להם מסמכים, בניגוד לדיני הראיות, יהיה רשאי להגיש התנגדויותיו בכתב בתוך 14 יום מקבלת תצהירי משנהו. לא תשמע התנגדות בפתח ישיבת ההוכחות! ז. לא יוגשו ראיות התובע/ת במועד - תמחק התביעה. לא יוגשו ראיות הנתבע/ת במועד - תינתן מלוא המשמעות הקבועה בתקנה 168(ב) לתקנות סד"א. 4. נקבע לקדם משפט ליום 15.11.2020 בשעה 09:00 . על הצדדים להתייצב לדיון עם באי כוחם! התיק יובא לעיוני ביום 13.7.2020. ניתנה היום, כ"ו אדר תש"פ, 22 מרץ 2020, בהעדר הצדדים.

סע"ש (תל אביב) 31967-07-19 - סמיר עבידו נ' צור נ.ס. לבניה בע"מ

22.03.2020
22/03/2020
סע"ש (תל-אביב-יפו) 31967-07-19 - סמיר עבידו נ' צור נ.ס. לבניה בע"ממחוזי עבודה תל-אביב-יפו סע"ש (תל-אביב-יפו) 31967-07-19 סמיר עבידו נ ג ד צור נ.ס. לבניה בע"מ בית הדין האזורי לעבודה תל-אביב-יפו [22.03.2020] כב' השופטת שרון אלקיים החלטה בשל מצב החירום ולאור הנחיות נשיאת בית-הדין הארצי, הדיון שקבוע ליום 1.4.20 מבוטל. מועד דיון ייקבע מחדש לאחר תום מצב החירום וישלח לצדדים. ניתנה היום, כ"ו אדר תש"פ, (22 מרץ 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.