אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 22.10.2007

נמצאו 237 מסמכים עבור '22.10.2007'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

בש"א (תל-אביב-יפו) 11479/07 - עו"ד שפירא עופר - כונס הנכסים נ' אנ.די.סי יצואנים בע"מ ואח'

22.10.2007
22/10/2007
טאוב, הרי שמכירת הנכס תביא לנזק כספי בלבד, אשר אין ספק כי הבנק יוכל לפצות בגינו אם אכן יידרש לעשות כן. בהקשר זה, אין כמובן מקום לטענת טאוב כי בית המשפט העליון נקלע לידי טעות -באשר למצב היחסים בין המערערים שם לבין חברת כפריס היושבת בנכס. קביעתו של בית המשפט העליון בעניין זה מחייבת את כל הצדדים. לאור האמור לעיל, יתקיים הדיון בבקשת כונס הנכסים לאישור המכר, ביום 8.11.07 בשעה 11.30. טאוב ישא בהוצאות הבקשה בסך 5,000 ₪ + מע"מ ,בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כדין מהיום ועד ליום התשלום בפועל. ניתנה היום י' בחשון, תשס"ח (22 באוקטובר 2007) בהעדר הצדדים.

רע"א 4308/07 - הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ ואח' נ' ג’ ס’

22.10.2007
22/10/2007
קיום בדיקה חוזרת של המשיב במענה לשאלות שהופנו אליו, אך בית-המשפט היה ער גם לכך כשנתן את החלטתו. לערכאה המבררת נודע יתרון ממשי של התרשמות ישירה מהמשיב, המאפשר לה להעריך באופן בלתי תלוי את הטענות בדבר התחזותו של המשיב, ואת נפקות השינויים העובדתיים שנתגלו בחייו מאז מתן חוות-הדעת. הערכאה המבררת היא גם זו שיודעת, בשקלול הדברים, אם נדרשת לה חוות-דעת פסיכיאטרית נוספת על מנת להכריע במקרה. לא מצאתי, כאמור, עילה להתערב בהחלטתה בעניין זה. אם כן, הבקשה נדחית. המבקשות תישאנה בהוצאות המשיב בסכום של 5,000 ש"ח. ניתנה היום, י' בחשוון התשס"ח (22.10.07).

עת"מ (באר-שבע) 234/07 - רכבת ישראל בע"מ נ' עיריית דימונה

22.10.2007
22/10/2007
מתוך המפורט בפסק דין זה לעיל, עולה לכאורה כי העיקול נשוא עתירה זו שונה בנסיבותיו ת״ק פרסה מהעיקול שנסיבותיו נבחנו בעת״מ 3061/06 הנ״ל (ר' סעיפים 4, 5, 6 ו-86 לאותו פסק דין). לאמור, גם בהינתן הניתוח החדשני שבעת״מ 3061/06, לא תהיה בכך תשועה לעתירה זו של העותרת בפני. 5. סוף דבר - מהנימוקים שפורטו לעיל, אני מחליט לדחות את העתירה. פועל יוצא מכך הינו ביטול צו הביניים שניתנו בבש״א 624/07 ובבש״א 610/07 בגדריה של עתירה זו. העותרת תשלם למשיבה 1 (העיריה) הוצאות העתירה בסכום של 12,000 ₪. ניתן היום י׳ בחשון, תשס״ח (22 באוקטובר 2007) בהעדר הצדדים.

בש"א (קרית-גת) 890/07 - אלפירגאת ג'מיל נ' כלל חברה לביטוח בע"מ

22.10.2007
22/10/2007
על מינוי מומחה רפואי נוסף בתחום הפסיכיאטרי. עו"ד גומז תביא לחתימתי החלטת מינוי מתאימה. התובע הוא שישא בשלב זה, בעלות שכרו של המומחה. יצויין, כי מאחר ואין המדובר בפסילת חוות דעתו של ד"ר אור אלא במינוי מומחה נוסף, כי אז אין כל מניעה שהמומחה שימונה יקבל לעיונו את חוות דעתו של ד"ר אור לרבות פרוטוקול חקירתו בביהמ"ש. (בעניין זה אבקש להפנות לרע"א 333/89 שלווה חברה לביטוח נ' ידידים). בנסיבות העניין, אינני עושה צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו. המזכירות תפעל לשגר החלטה זו לב"כ הצדדים. ניתנה היום י' בחשון, תשס"ח (22 באוקטובר 2007) בהעדר הצדדים

ת"א (בית-שמש) 1038/07 - צמח ויקטור נ' שירביט חברה לביטוח בע"מ

22.10.2007
22/10/2007
20% מהשווי הנקוב במחירון, כך ששוויה עובר לגניבתה יעמוד על 33,600 ש"ח = 20% - 42,000 ש"ח. עוד יש להפחית את שיעור ההשתתפות העצמית שנקבע בפוליסה - 4,895 ש"ח, דהיינו התגמול המגיע הינו 28,705 ש"ח. 11. אשר על כן, אני פוסק כי על הנתבעת לשלם לתובע את הסך של 28,705 ש"ח. לסכום האמור יתווספו ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום הגשת התביעה - 31.1.2007. עוד אני פוסק לתובע הוצאות המשפט ושכר טרחת עורך דין בסך 5,000 ש"ח + מע"מ כדין. כל הסכומים ישולמו בתוך 30 יום ולאחריהם ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק. ניתן היום י' בחשון, תשס"ח (22 באוקטובר 2007) בהיעדר הצדדים.

עב' (חיפה) 2427/02 - טמוסיינס מרדכי נ' חברת החשמל לישראל בע"מ

22.10.2007
22/10/2007
האחרון מהפרמיה. סכום זה ישא הפרשי ריבית והצמדה מיום שאמור היה להשתלם לתובע. ככל שהצדדים לא יגיעו ביניהם בתוך 45 יום להסכמה בנוגע לסכום אשר לו זכאי התובע בגין פרמיית העידוד, יגישו הצדדים תחשיבים מטעמם ובית הדין ימנה חשב שכר אשר בעלותו ישאו הצדדים, אשר יכריע בנוגע לסכום שמגיע לתובע במרכיב פרמיית העידוד. בנסיבות הענין מאחר ועיקר תביעתו של התובע נדחתה ורק החלק המתייחס לפרמיית העידוד התקבל בחלקו, הננו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 2,500 ש"ח בצירוף מע"מ כחוק. ניתן היום י' בחשון, תשס"ח (22 באוקטובר 2007) בהעדר הצדדים.

בג"צ 2629/03 - סבטלנה איבשין ואח' נ' שר הפנים ואח'

22.10.2007
22/10/2007
1 מלהגיש בקשות לבקר את משפחתה בישראל, ובקשות אלו תיבחנה בהתאם לנהלי משרד הפנים. אשר לעותר 2, משהוא הביע את רצונו לחיות בישראל, ובהסכמת המדינה, הוא יהיה רשאי להגיש בקשה נוספת לועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטריים חריגים, וזאת בתוך 15 יום. הועדה הבינמשרדית מתבקשת לדון בבקשה, ולקבל את החלטתה לאור מכלול הנתונים והנסיבות הצריכים לענין. נבקש הודעת עידכון מטעם המדינה עם מתן החלטתה של הועדה הבינמשרדית, ולא יאוחר מתום 90 יום. לאור תוכן ההודעה, נחליט בדבר אופן המשך הטיפול בעתירה, ככל שהיא נוגעת לעותר 2. ניתנה היום, י' בחשון תשס"ח (22.10.07).

ע"א (באר-שבע) 1220/00 - הדר אשדוד לבניה ופיתוח בע"מ נ' בן צבי מיכאל ואח'

22.10.2007
22/10/2007
עקב אי מילוי התנאי האמור. במצב זה, אין נפקות לשאלה, האם משיבים 1 ו-2 פעלו בחוסר תום לב. סיכומו של דבר הגם וניתן לחלוק על נימוקים מסויימים של בית משפט קמא, לדעתי די בקביעות האמורות כדי לבסס את התוצאה אליה הגיע. לכן, כאמור, הייתי מציע לדחות את הערעור ולחייב את המערערת בהוצאות ושכר הטרחה בערעור בסך 10,000 ₪ להיום כפי שצויין לעיל. לכן הוחלט בדעת רוב לדחות את הערעור ולחייב את המערערת בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 10,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל ומע"מ כחוק. ניתן היום י' בחשון, תשס"ח (22 באוקטובר 2007) בהעדר הצדדים.

ת"א (חיפה) 644/02 - טועמה ג'מאל מחמוד ואח' נ' לחאם זיאד רבחי אחמד ואח'

22.10.2007
22/10/2007
בתיק בשא 12543/07 אני מסכים עם ב"כ הנתבע, שאין מקום להצגת השאלות 7,8,9,11 (שבמכתב בא כוח התובע למומחה בנוירולוגיה ילדים מתאריך 17/4/07) וזאת בהתחשב בכך שמדובר בשאלות תיאורטיות. בא כוח התובע שואל לגבי עמדת המומחה בקשר למסמכים רפואיים שלא הובאו בפניו. אין מקום לשאלות מסוג זה. אם יש בידי ב"כ התובע תיעוד רפואי רלבנטי, שניתן להציגו בפני המומחה מכוח הוראות הדין, כי אז אין מניעה שיעשה כן במסגרת שאלות הבהרה. אין מקום, עם זאת, לשאלות המתייחסות לתיעוד אפשרי, שבשלב זה לא הובא בפני המומחה. ניתנה היום י' בחשון, תשס"ח (22 באוקטובר 2007) במעמד הצדדים.

ו"ע (תל-אביב-יפו) 2763/02 - סאלח סעיד מוחמד בשארה נ' חברת כביש חוצה ישראל בע"מ

22.10.2007
22/10/2007
מחייבים את הנתבעת לשלם לתובע פיצויים בגין הפקעת המחוברים בסך של 200,000 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית צמודה בשיעור של 1.5% לשנה (בהתאם לסעיף 8 לחוק לתיקון לדיני הרכישה), מיום 2.10.96 ועד למועד התשלום בפועל. בנוסף, אנחנו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובע הוצאות משפט בסך של 4,000 ש"ח ובתוספת שכ"ט עו"ד בסך של 40,000 ₪ +מע"מ. כל הסכומים ישולמו בתוך 30 יום, וממועד זה ואילך יתווספו להם הפרשי הצמדה וריבית, בהתאם לחוק פסיקת ריבית והפרשי הצמדה תשכ"א -1961. המזכירות תשלח העתק מפסק הדין לצדדים. ניתן היום, י' בחשון, תשס"ח (22 באוקטובר 2007), בהעדר הצדדים.