אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 23.12.1999

נמצאו 43 מסמכים עבור '23.12.1999'. מוצגים מסמכים 21 עד 30

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

ע"ב (נצרת) 1533/98 - נעראני סברי נ' שחף חברת אבטחה בע"מ

23.12.1999
23/12/1999
ולא זה היה המקום להעלותן לראשונה. 5.	לאחר ששקלנו את מכלול השיקולים דלעיל, במצטבר, החלטנו לחייב את הנתבעת לשלם לתובע בפשרה סך של 12,000 ש"ח. סך זה כולל הפרשי הצמדה וריבית עד ליום מתן פסק דין זה. בנוסף, תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 1,000 ש"ח בצירוף מע"מ. 6.	במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דיננו זה עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת בתוך 30 יום מיום קבלת עותק פסק הדין. ניתן היום, י"ד בטבת תש"ס, (23 בדצמבר 1999), בהעדר הצדדים. מותר לפרסום מיום 30/01/2000. פסקדין לאפורסם מחוזי עבודה נצרת

רע"א 3242/99 - עלי דרך שרותי הובלה בע"מ נ' אריה חברה לביטוח בע"מ

23.12.1999
23/12/1999
הכרעה שיפוטית לגופו של עניין בשאלה אם יש מקום למתן רשות ערעור על גובה הערבון שנקבע לה בבית המשפט המחוזי. מנגד, אני מביאה בחשבון את האפשרות שהמבקשת תחוייב בהוצאות ואת הקושי לגבות הוצאות אלו, בשל מצב המבקשת ונוכח נסיון העבר. בהתחשב בכל האמור אני מחייבת את המבקש בהפקדת ערבון בסכום מופחת של 5,000 ש"ח, תוך שלושים יום מהמצאת החלטה זו. אשר לאגרה, אינני סבורה כי הבקשה לרשות ערעור מופרכת עד כדי כך שאינה מגלה עילה. לפיכך, ונוכח קביעתי לעיל בדבר מצבה הכלכלי, אני פוטרת את המבקשת מתשלום האגרה. ניתנה היום, י"ד בטבת תש"ס (23.12.99). החלטה לאפורסם עליון

ע"פ 4356/97 - עובדיה דורזיה נ' מדינת ישראל

23.12.1999
23/12/1999
אך העבירות שביצע כלפי ילדות קטנות, ובכללן עבירת אינוס, הן חמורות ביותר. למערער אף עבר פלילי מכביד. לחובתו הרשעות קודמות, בין היתר, בעבירות של שוד מזויין, תקיפה וגרימת חבלה גופנית, תקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו והריגה. בגין האירועים שבגידרם ביצע את העבירה האחרונה אף נידון המערער לעונש של תשע שנות מאסר, והמערער ביצע את העבירות נשוא ערעור זה חודשים ספורים בלבד לאחר ששוחרר מן הכלא ברשיון. בנסיבות אלה, אין מקום להקל בעונשו. אשר-על-כן, אנו דוחים את הערעור הן על ההרשעה והן על חומרת העונש. ניתן היום, י"ד בטבת תש"ס (23.12.99). פסקדין לאפורסם עליון

מ"ח 4512/99 - יגאל (איגור) בן מיכאל נ' מדינת ישראל

23.12.1999
23/12/1999
והיו עדים, בעת מעשה או בדיעבד לתוצאות התנהגותו הפסולה של המבקש, על דו"ח המכון לרפואה משפטית, על שקרי המבקש ועל התנהגותו המחשידה בעת שנעצר בשנית. לאמיתו של דבר, גם המבקש לא חלק מעולם (ואף אינו חולק כעת) על עצם התרחשותם של האירועים שביסוד הרשעתו, רובם ככולם. אולם הוא חלק על הקשרם ועל הקביעה שנעשו תוך שימוש בכוח, באיומים , ובהשפלה. גירסתו זו נדחתה. לא מצאתי בבקשה שבפני טענות, עובדות או ראיות המעוררות "חשש של ממש", כי ההרשעה הסבה למבקש עיוות דין. הבקשה לקיום משפט חוזר נדחית איפוא. ניתנה היום, י"ד בטבת התש"ס (23.12.99). החלטה פורסם עליון

ע"א 4635/94 - הדר לב נ' פקיד השומה חיפה

23.12.1999
23/12/1999
54(א) או לפי 54(ב)? משמבקש הנפגע הטבת מס מרשויות המס על פי הפקודה, עליו להניח את התשתית העובדתית הראויה המזכה אותו בהטבה. לא הונחה תשתית עובדתית מספקת ולא ניתן לקבוע את מהות הפיצויים שקיבל משני המקורות. לפיכך, לא ניתן לזכות אותו בהטבה על פיצויי הביטוח אלא רק על הפיצויים שקיבל על פי פקודת הנזיקין. כל יתר השאלות, ראוי שתושארנה בצריך עיון ותמצאנה את פתרונן בבוא העת. אשר על כן מצטרפת אני לתוצאה אליה הגיעה חברתי השופטת ד' דורנר. הוחלט לדחות את הערעור כאמור בחוות-דעתה של השופטת דורנר. ניתן היום, י"ד בטבת תש"ס (23.12.99). פסקדין פורסם עליון

ע"פ 4883/99 - חאלד חסן נ' מדינת ישראל

23.12.1999
23/12/1999
אמרנו, וחזרנו ואמרנו - לא אחת ולא שתיים - כי יש לשרש את תת-תרבות הסכין מחברתנו; ותת-תרבות הסכין, משמע: תת-תרבות צינורות הברזל ומקלות -עץ אף הם. בית-משפט לא יעלה את תרומתו לשלום הציבור אם לא יעניש מעשים כמעשי המערער במלוא חומרת הדין. כאמור, בית-משפט קמא הביא במניין שיקוליו את נסיבות המקרה והעונש שהטיל על המערער אין הוא חמור במידה המצדיקה את התערבותנו בו. הערעור נדחה. לבקשת בא-כוח המערער נבקש את שילטונות בית-הסוהר לבדוק - לאחר בחינה מתאימה - את העברתו של המערער לאגף של מי שהם נקיים מסמים. היום, י"ד טבת תש"ס (23.12.99). פסקדין לאפורסם עליון

בג"ץ 5062/97 - עמיקם ו-22 אח' נ' מדינת ישראל ו-2 אח'

23.12.1999
23/12/1999
צוין כי הסדר בין הממשלה לקרן ייחתם בקרוב. על פי הסדר זה, יחדל חוק אסון טבע מלחול על ענפי הפירות וההדרים, ותמיכת המדינה בענפים אלו, בהקשר של נזקי טבע, תיעשה מכוח השתתפותה בתשלום פרמית הביטוח כמפורט בצו. ייתכן ובכך יימצא פיתרון לקושי לאזן בין השיקולים התקציביים לבין האינטרס של החקלאים, שהוא לב ליבה של המחלוקת נשוא עתירה זו. .14	התוצאה היא, שהעתירות נדחות. בנסיבות המקרה, אין צו להוצאות. השופטת ד' דורנראני מסכימה.השופט מ' אילןאני מסכים.הוחלט כאמור בפסק דינו של השופט ת' אור. ניתן היום, יד' בטבת התש"ס (23.12.99). פסקדין פורסם עליון

ע"פ 6077/95 - אבנר טוויל נ' מדינת ישראל

23.12.1999
23/12/1999
של המערער נמצא "דבר מה" למכביר, כמבואר לעיל. הסברו של המערער כאילו דברים ששמע מפי חברו שרעבי למדובב היו המקור לידיעתו את אירועי האישום הרביעי, הופרך, הואיל ושרעבי ידע פרטים מצומצמים בהרבה מאלו שידע המערער לספר למדובב. מכל האמור לעיל עולה כי המערער התפרץ לבנין וביצע בו גניבה ואשר על כן דעתי היא כי יש להשאיר גם את ההרשעה באישום זה על כנה. 24.	לאור כל האמור לעיל, הערעור - על כל חלקיו - נדחה. השופטת ד' דורנראני מסכימה.השופט י' אנגלרדאני מסכים. הוחלט כאמור בפסק דינו ת' אור. ניתן היום, יד' בטבת התש"ס (23.12.99). פסקדין לאפורסם עליון

ע"פ 6617/99 - צ'ין קינגאווה נ' מדינת ישראל

23.12.1999
23/12/1999
חשין ואנוכי, כי בטענה זו יש ממש וכי בהצטרפה לשאר נסיבותיו האישיות והמשפחתיות של המערער ולעברו הנקי, מצדיקה היא הקלה מסוימת בעונשו. השופט אנגלרד סבור, כי בית-המשפט המחוזי התחשב כבר - בעת שהטיל על המערער עונש קל יחסית - בנסיבות המקילות שאותן ציין הסניגור, וכי אין מקום להקלה נוספת בעונש שנגזר על המערער. אשר-על-כן, אנו מקבלים את הערעור ברוב דעות ומעמידים את עונשו של המערער על 15 חודשי מאסר, לריצוי בפועל החל מיום מעצרו. כן אנו מורים כי ההוראה בדבר גירושו של המערער מישראל תעמוד בעינה. ניתן היום, י"ד בטבת תש"ס (23.12.99). פסקדין לאפורסם עליון

בג"ץ 6990/98 - אנתסאר שקיראת ו-7 אח' נ' משרד הפנים

23.12.1999
23/12/1999
של העותרים ניתן להם ללא צורך בקיום דיון בעניין, והעתירה לא דרשה הכנה מורכבת במיוחד, משפטית או עובדתית. כמו-כן התחשבתי בעובדה שלשם בדיקת מקום המגורים והשאלה בדבר מיקומו המוניציפלי, נדרש פרק זמן כלשהו, ומאידך בשהייה הבלתי סבירה שנגרמה לעותרים בקבלת תשובה בבקשתם, מעבר לנדרש לבדיקת העובדות. סוף דבר, בשים לב לכלל הנסיבות הנזכרות אני מחייבת את המשיב לשלם לעותרים הוצאות משפט בסך 3,500 ש"ח. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן החלטה זו ועד ביצוע התשלום בפועל. העתירה תימחק. ניתנה היום, י"ד בטבת תש"ס (23.12.99). החלטה לאפורסם עליון