אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 24.01.2021

נמצאו 885 מסמכים עבור '24.01.2021'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

ת"פ (תל אביב) 12935-02-17 - מדינת ישראל נ' איתמר שמעוני

24.01.2021
24/01/2021
כי היה ויפר את הכללים הנהוגים בזמן עבודות השירות, נתונה לממונה על עבודות שירות הסמכות להמיר את התקופה לתקופת מאסר מאחורי סורג ובריח. ב. 6 חודשי מאסר, אולם הנאשם לא יישא עונש זה אלא אם יעבור תוך שלוש שנים מהיום אחת העבירות בהן הורשע. ג. קנס בסך 120,000 ₪ או 60 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב- 20 תשלומים חודשיים שווים החל מיום 1.5.2021 ועד סיום התשלומים. חילוט 66. סוגית החילוט תידון בנפרד. ניתן צו כללי למוצגים לשיקול דעת קצין משטרה ו/או התביעה. זכות ערעור כחוק. ניתן והודעה היום י"א שבט תשפ"א, 24/01/2021 במעמד הנוכחים. בני שגיא, שופט סגן נשיא

ע"א 472/21 - אברהם סימון נ' אסתר חיות

24.01.2021
24/01/2021
והפקדת ערובה. אשר על כן, ישלמו המערערים את האגרה ויפקידו את הערובה הנקובה בתוספת השלישית לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן: תקנות סדר הדין), וזאת עד ליום 31.1.2021. בנוסף, הערעור חורג ממגבלת העמודים המעוגנת בתקנה 134(א)(3) לתקנות סדר הדין (כתב הערעור מונה 26 עמודים). אני מאפשרת למערערים להגיש ערעור מתוקן, עד ליום 31.1.2021, בכפוף לתשלום האגרה והפקדת העירבון, כאמור לעיל. ככל שלא תשולם האגרה או שלא יופקד העירבון או שלא יוגש ערעור מתוקן עד למועד האמור, יימחק ההליך ללא צורך בהודעה נוספת. ניתנה היום, ‏י"א בשבט התשפ"א (‏24.1.2021).

ע"א 329/20 - יש- אל מפס בע"מ נ' שלמה כ.א.ל בע"מ

24.01.2021
24/01/2021
המשפט. על רקע האמור, אין מנוס מדחיית הבקשה. אין באמור כדי למנוע מהמערערת לטעון בפני ההרכב שידון בערעור כל טענה ביחס להסכם הנוסף או ביחס למוצג 13. 6. כאמור, הבקשה נדחית. המערערת תישא בהוצאות המשיבה בגין הבקשה בסך של 1,500 ש"ח. 7. סיכומי התשובה מטעם המערערת יוגשו עד מחר, 25.1.2021, בשעה 16:00. לפנים משורת הדין, ומבלי שיהיה בכך כדי להביע עמדה כלשהי לגופה של הבקשה, אני מתירה למערערת להגיש תשובה קצרה, שלא תעלה על 2 עמודים, במענה לתגובת המשיבה לבקשה להוספת ראיות. תשובה זו תוגש בד בבד עם סיכומי התשובה. ניתנה היום, ‏י"א בשבט התשפ"א (‏24.1.2021).

ת"א (תל אביב) 72753-01-19 - דולין תכנון ובניה בע"מ נ' דוד קונפורטי

24.01.2021
24/01/2021
לתובעים אמור היה להיות רב ובסדר הגודל של סכום התביעה. בימ"ש קיבל חלקית הטענה להתרשלות. בכל הזהירות, יאמר שסדר הגודל של הנזק שנגרם, ולו הנזק הממוני, הינו בסדר גודל שונה באופן מהותי. לכן, בימ"ש מחייב הנתבעים לשלם לתובעים שכ"ט בא כוחם בסך של 12,000 ₪. בימ"ש ידון ביתר רכיבי ההוצאות בעת מתן פסק הדין הסופי. סוף דבר 76. בימ"ש מקבל התביעה בעניין החבות באופן חלקי ומחייב הנתבעים לשלם לתובעים שכ"ט בא כוחם בסך של 12,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד מתן פסק הדין ועד מועד התשלום בפועל. ניתן היום, י"א שבט תשפ"א, 24 ינואר 2021, בהעדר הצדדים.

הפ (ירושלים) 40032-04-19 - טספמרים יהדגו מספין נ' הארכיבישופ אבא אינבאקום

24.01.2021
24/01/2021
באתיופיה. הכסף פה מחזיקים אותו בכוח. לא משחררים לי" (שורה 32, עמוד 12) (ההדגשה בקו תחתון אינה במקור). עוד לפי עדותו, הוא יכול להתנגד להחלטת "הסינוד" שבאתיופיה, כפי שעשה בפועל עת סירב להצעת "הסינוד" לעבור לשרת את הכנסייה ביריחו (שורות 18-10, עמוד 13), כך שהיריבות היא לכאורה גם מול "הסינוד". סיכום 33) לאור האמור, התביעה נדחית. 34) בשים לב למיהות הצדדים ומהות הסכסוך - כל צד יישא בהוצאותיו. זכות ערעור כקבוע בדין. המזכירות - להודיע לצדדים בדבר פסק הדין ולהמציא להם אותו באמצעות דואר רשום. ניתן היום, י"א שבט תשפ"א, 24 ינואר 2021, בהעדר הצדדים.

ת"א (חיפה) 20413-02-20 - אדהם עלי סרחאן נ' פתחי מחמוד סרחאן

24.01.2021
24/01/2021
זו אל המומחה. 7. המומחה לא יחל בעבודתו, אלא רק לאחר הסדרת עניין תשלום שכר טרחה מול הצדדים. 8. בהתאם לתקנה 89 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי תשע"ט ולשם מניעת ניגוד עניינים, טרם תחילת עבודתו, ימציא המומחה לבית המשפט הצהרה ערוכה לפי טופס 6, שבתוספת הראשונה לתקנות. 9. שימת לב המומחה לאמור בתקנה 91 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי תשע"ט המורה על הגשת חוות הדעת בתוך 60 יום מיום שנודע למומחה על מינויו. 10. התיק יועלה לעיוני לכל היותר בתוך 75 יום מהיום או לאחר מתן חוות הדעת, לפי המוקדם מבין השניים. ניתנה היום, י"א שבט תשפ"א, 24 ינואר 2021, בהעדר הצדדים.

סע"ש (חיפה) 3795-10-20 - דודו שלום נ' 1. ע.נ. כרמל גרופ (2014) בע"מ

24.01.2021
24/01/2021
קובע כדלקמן: 1. על התובע להמציא לנתבעים עד ליום 15.2.21 את בקשתו וכן החלטה זו. 2. הנתבעים נדרשים להשיב לבקשה תוך 20 ימים מהיום שהבקשה תומצא להם. 3. ככל שהנתבעים לא ישיבו לבקשה, וככל שהתובע יבקש כי יינתן פסק דין בהעדר הגנה, יעתור התובע בבקשה מתאימה לא יאוחר מיום 20.3.21, בה יפרט כיצד בוצעה המצאה כאמור בסעיף 1 לעיל, תוך צירוף אסמכתאות מתאימות. ככל שלא תוגש בקשה כאמור, תמחק התביעה ללא התראה נוספת. 4. התיק יובא לעיוני ביום 1.4.21 לשם מעקב אחר תשובת הנתבעים או הודעת התובע. ניתנה היום, י"א שבט תשפ"א, (24 ינואר 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

סע"ש (ירושלים) 58919-08-18 - ד"ר מיכאל סברדלוב נ' קופת חולים מאוחדת - ביה"ח משגב לדך שירותי בריאות

24.01.2021
24/01/2021
מסוימת. עם זאת מוצדק לקבל את הבקשה גם כעת ובכך להביא לניהול יעיל ונכון יותר של ההליך בשלבים הבאים שלו. ובכל אופן התנהלות הנתבעת תישקל לעת פסיקת הוצאות המשפט בתום ההליך העיקרי. 8. בשים לב לאמור הריני מורה על צירוף הממונה על השכר כצד דרוש להליך. הממונה על השכר יגיש עמדתו וככל שהוא מעונין יגבה אותה בתצהיר עדות ראשית בתוך 30 ימים. 9. המזכירות תעדכן רישומיה בהתאם ותדאג להמציא החלטה זו גם למדינה. למען הסדר הטוב תמציא גם הנתבעת החלטה זו לממונה על השכר. 10. מעקב: 3.3.2021. ניתנה היום, י"א שבט תשפ"א, (24 ינואר 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

סע"ש (ירושלים) 59574-08-20 - נדאל אבו חנק נ' ד.ב.ק הנדסה בע"מ

24.01.2021
24/01/2021
סע"ש (ירושלים) 59574-08-20 - נדאל אבו חנק נ' ד.ב.ק הנדסה בע"ממחוזי עבודה ירושלים סע"ש (ירושלים) 59574-08-20 נדאל אבו חנק ע"י ב"כ - עו"ד שקיר נ ג ד ד.ב.ק הנדסה בע"מ בית הדין האזורי לעבודה ירושלים [24.01.2021] כב' השופטת שרה ברוינר ישרזדה - סגנית נשיא פסק דין בהמשך להחלטות קודמות, התביעה נמחקת מחוסר מעש. אין צו להוצאות. ניתן היום, י"א שבט תשפ"א, (24 ינואר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

סע"ש (תל אביב) 34360-07-20 - בקה ג'יקיה נ' בר טיט בע"מ ח.פ

24.01.2021
24/01/2021
₪ תשלום בגין אי עריכת שימוע. סך של 5,000 ₪ תשלום פיצוי בגין אי מתן תלושי שכר. סך של 5,000 ₪ תשלום פיצוי בגין אי מתן הודעה על תנאי עבודה. 5. כמו כן תשתתף הנתבעת בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום של 2,000 ₪. 6. כל הסכומים הנקובים לעיל ישולמו בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, זאת החל ממועד מתן פסק הדין ועד ליום התשלום המלא בפועל. בקשה לביטול פסק הדין יש להגיש בתוך 30 יום מועד קבלתו בידי הצד המבקש לבטלו ניתן היום, י"א שבט תשפ"א, (24 ינואר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.