אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 24.05.2004

נמצאו 214 מסמכים עבור '24.05.2004'. מוצגים מסמכים 81 עד 90

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

ד"מ (נצרת) 1398/04 - מוניר ג'רייס נ' א.ס.ד. חורי בונים בע"מ ואח'

24.05.2004
24/05/2004
הסכומים הבאים: א) סך של 980 ₪ בגין יתרת שכר חודש 9/03 בצירוף פיצויי הלנת שכר כחוק מיום 1/10/03 ועד ליום התשלום המלא בפועל. ב) סך של 3,600 ₪ בגין שכר חודש 10/03 בצירוף פיצויי הלנת שכר כחוק מיום 1/11/03 ועד ליום התשלום המלא בפועל. ג) סך של 750 ₪ בגין הוצאות משפט ובגין שכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ כחוק, אשר ישאו הפרשי ריבית והצמדה כחוק מהיום אם לא ישולמו בתוך 30 יום. 4. בנוסף, ימציאו הנתבעים לתובע תלושי שכר בגין תקופת עבודתו אצלם (חודשים 9/03 ו-10/03) וזאת בתוך 30 יום מיום שפסק הדין יומצא להם. ניתן היום ד' בסיון, תשס"ד (24 במאי 2004) בהעדר הצדדים.

בש"א (תל-אביב-יפו) 3111/04 - חננאל משה נ' שלדון ג' אדלסון

24.05.2004
24/05/2004
הגשת כתב הגנה מטעמו. בנוסף, ובהתחשב בכך שתביעה זו מהווה לטעמנו כאמור לעיל נדבך נוסף של התביעה הנפרדת, ודורשת הכרעה באותם עניינים, אנו סבורים כי לכאורה יש מקום לאיחוד הדיון בשתי התביעות, על מנת לחסוך זמן שיפוטי ולמנוע הכרעות סותרות באותם נושאים. הצדדים מתבקשים למסור את עמדתם בקשר לכך (מעבר לעמדות הראשוניות שנמסרו בדיון) בתוך 30 יום מהיום והתיק יובא בפני השופטת הראשית לצורך מתן החלטה בסוגיית האיחוד. 33. הנתבע ישלם לתובע את הוצאות בקשה זו בסך 3,500 ₪ בצירוף מע"מ. 34. לעיון ביום 1.7.04. ניתנה היום ד' בסיון, תשס"ד (24 במאי 2004) בהעדר הצדדים.

ת"א (נתניה) 2598/03 - אלקיסי עלי נ' סהר חברה לביטוח בע"מ ואח'

24.05.2004
24/05/2004
והמנומקות של הועדות הרפואיות שישבו בעניינו של התובע, על ערכאותיהן במסגרת התביעה לנפגעי עבודה. בדקתי, בחנתי ולא מצאתי כי ההליך של הועדות היה נגוע בפגם מהותי כמו גם לא באו בפני טעמים עובדתיים כבדי משקל וחדשים המתייחסים למצבו הרפואי של התובע ואשר לו היו בפניהן, היתה התוצאה שונה. הבקשה נדחית. 8. נקבע לקדם משפט ליום 21.10.04 שעה 08:30. תחשיבי נזק, בצירוף מסמכים רלוונטיים, יוגשו לתיק בית המשפט מטעם התובע, לא יאוחר מ- 14 יום לפני מועד הדיון. מטעם הנתבעות לא יאוחר מ- 7 ימים לפני מועד הדיון. ניתנה היום ד' בסיון, תשס"ד (24 במאי 2004) בהעדר הצדדים.

ב"ש (באר-שבע) 20387/04 - מדינת ישראל נ' מוחמד סמהדנא

24.05.2004
24/05/2004
יש בה כדי לספק את מטרת המעצר. לפיכך, המשיב ישוחרר, בכפוף לתנאים המפורטים להלן: א. יופקד סך 7,500 ₪ במזומן. כמו כן, המשיב ואביו יחתמו על ערבויות כספיות, כל אחת על סך 30,000 ₪. ב. המשיב ישהה בבית אביו, בשגב שלום, שכונה 5 מס' 14, במעצר בית מלא, תחת פיקוחו של האב. מובהר בזאת, כי אף אם האב ייעזר בבנו או בשיח' עיד, בפיקוח על המשיב - האחריות לקיום מעצר הבית רובצת לפתחו והוא זה הנושא בנטל. ג. ניתן בזאת צו המורה על עיכוב יציאת המשיב מהארץ. על המשיב להפקיד דרכונו, אם קיים, במזכירות בית המשפט. ניתנה היום ד' בסיון, תשס"ד (24 במאי 2004) במעמד הצדדים.

עב' (תל-אביב-יפו) 7288/03 - דודקה ויקטור נ' משאבי אנוש בע"מ O.R.S ואח'

24.05.2004
24/05/2004
דין) תשכ"ט - 1969, לא הוגשו תצהירי הנתבעת במועד, ייראה הדבר כאילו אין בדעת הנתבעת להביא ראיות. 5. על המצהירים להתייצב בבית הדין במועד שנקבע להוכחות. 6. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי אחד הצדדים לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות ביה"ד בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני ביה"ד במועד הנ"ל. בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר, וכן תמצית עדותו של העד. הבקשה תוגש בתוך המועד שנקבע להגשת התצהירים. 7. התיק נקבע לקדם משפט נוסף ביום: 22/9/04 בשעה: 18:50. ניתנה היום 24 במאי, 2004 (ד' בסיון תשס"ד) בהעדר הצדדים.

בש"א (חיפה) 882/04 - קיבוץ כפר המכבי נ' רות אלבז (רומנו)

24.05.2004
24/05/2004
הרי שאין טעם בפיצול הדיון בין ראשי התביעה השונים ובין השאלה הראשונה הנוגעת לעצם קיום יחסי עובד-מעביד. 6. משכך הוא, נדחית הבקשה במובן זה שאין מקום לקיים בה דיון נפרד. אולם מכיוון ששאלת קיום יחסי עובד-מעביד נוגעת לעצם סמכות בית הדין לעבודה לדון בתביעה, תתברר שאלה זו ותוכרע טרם יכריע בית הדין ביתר השאלות העולות מהתובענה של המשיבה. 7. הוצאותיה של בקשה זו, לכן, יובאו בחשבון בסוף הדיון בתיק העיקרי, על פי התוצאה הנוגעת לשאלת קיומם של יחסי עבודה בין הצדדים. עותק ההחלטה ישלח בדואר לצדדים. ניתנה היום ד' בסיון, תשס"ד (24 במאי 2004) בהעדר הצדדים.

עמ"נ (ירושלים) 207/04 - סריזסדה ניסן נ' רשם האגודות השיתופיות ואח'

24.05.2004
24/05/2004
הבחירות, הרי שמתקיימים התנאים לפסילת הבחירות לועד האגודה. סוף דבר לאור מסקנתי לגבי שתי עילות הפסילה הנדונות, לפיה נתקיימו בבחירות לועד האגודה סטיות מהותיות העלולות להשפיע על תוצאות הבחירות, אין צורך כי אדון ואכריע בשאר טענות העותר. בנסיבות אלה אני מקבלת את העתירה ומורה על פסילת הבחירות וקיום בחירות חדשות באגודה, תוך 30 ימים. המשיבים יישאו בהוצאות העותר בסכום של 15,000 ₪ נכון להיום, כאשר משיב 1 נושא במחצית הסכום ושאר המשיבים במחצית האחרת. המזכירות תשלח לצדדים את פסק הדין בפקסימיליה. ניתן היום, ד' סיון תשס"ד (24/05/2004), בהעדר הצדדים.

ב"ש (תל-אביב-יפו) 1381/04 - שרון גולן נ' מדינת ישראל

24.05.2004
24/05/2004
מדינת ישראל פס"מ תש"מ I עמ' 521, פרט בית המשפט מהם הכללים אשר ינחו את בית המשפט בבואו לדון בבקשה לביטול פסילה מינהלית כדברי ביהמ"ש: " א. אין מתפקידו של בית המשפט הדן בבקשה, לבדוק את הראיות ולשקול לאיזה צד נוטה כביכול מאזן ההסתברויות לפי ראיות אלה. ב.שיקולי בית המשפט יהיו בין השאר, חומרת העבירה ואם מהווה נהיגתו של הנאשם סכנה לציבור. " 9. לסיכום, בשל עברו המכביד של המבקש, ולאור המהירות בה הוא נהג עתה, בטבורה של עיר, אני רואה באורח נהיגתו ככזה המסכן את שלום הציבור ומשאיר את צו הפסילה המנהלית בתוקף. ניתנה היום (24 במאי 2004) בהעדר הצדדים.

ת"ק (חיפה) 1849/04 - מצגר דוד נ' הנתבעים

24.05.2004
24/05/2004
לעניין נסיבות אירוע התאונה. 11. לאור כל האמור לעיל, אני מחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובע סך של 10,486 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 12/1/04 ועד התשלום המלא בפועל. כמו כן, ישלמו נתבעים מס' 1 ו- 2, ביחד ולחוד, לתובע הוצאות משפט בסך של 400 ₪ וכן הוצאות ביול בסך של 87 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק על הוצאות המשפט מהיום ועל הוצאות הביול מיום הגשת התביעה, 10/2/04, ועד התשלום המלא בפועל. כל הסכומים המפורטים לעיל ישולמו תוך 30 יום מהיום. המזכירות תשלח העתק פסק הדין לצדדים. ניתן היום ד' בסיון, תשס"ד (24 במאי 2004) בהעדר הצדדים.

רע"א 2750/04 - סעידה תופיק נ' "נגה" חברה לביטוח בע"מ ואח'

24.05.2004
24/05/2004
של המבקש אינה עובדת, והוא מטופל ב - 5 ילדים, הבכור בהם בן 20, ונתמך כלכלית על ידי קרוביו לשם קניית מזון. המבקש טוען כי הוא מובטל מזה כשנתיים, אין לו חסכונות או רכוש כלשהם, והוא חב כספים לרשות המקומית פקיעין. חרף טענות המשיבות, וחרף קיומם של חללים מסויימים בתשתית שהונחה, נראה לי כי הבקשה, אמנם, מבססת מצוקה כלכלית של ממש. אשר לסיכויי ההליך, לא אוכל לקבוע, נוכח טיעוני הצדדים, כי אין ההליך מגלה כל טענה ממשית הראויה להתברר. במצב זה, ובשים לב למעמדם היחסי של הצדדים, ניתן פטור מהפקדת ערבון בהליך שבכותרת. ניתנה היום, ד' בסיוון תשס"ד (24.5.04).