אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 24.05.2019

נמצאו 209 מסמכים עבור '24.05.2019'. מוצגים מסמכים 81 עד 90

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

סע"ש (תל אביב) 34798-08-17 - שרון לידן נ' אורי דקל

24.05.2019
24/05/2019
העדות והרלוונטיות שלה להליך. הבקשה תוגש לא יאוחר ממועד הגשת תצהירי הצד המבקש. 6. זמן חקירות המוקצב לחקירות התובע לא יעלה על שעה וחצי זמן חקירות המוקצב לחקירות הנתבע לא יעלה על שעתיים. ככל שיותיר הזמן, לפי שיקול דעת ביה"ד, יישמעו סיכומים בעל פה במועד זה. 7. על הצדדים והמצהירים להתייצב בבית הדין במועד שנקבע להוכחות, לצורך חקירה שכנגד על תצהיריהם. 8. עד 14 יום לפני מועד הדיון שייקבע להוכחות, יגישו הצדדים עותק נייר מלא מהתצהירים ונספחיהם למזכירות בית הדין (לא לסריקה). ניתנה היום, י"ט אייר תשע"ט, (24 מאי 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

ע"ח (מרכז) 41525-04-19 - משה עובד נ' רשות המיסים - לשכה משפטית - מחלקה פלילית

24.05.2019
24/05/2019
העורר מחזקת את הביטחון בשיקול דעתה של הרשות החוקרת, שוודאי שתשיב את הסכום לעורר אם יחליש חומר חקירה חדש את הקישור בין הסכום לבין החשדות. 6. החלטה זו, כהחלטת השופטת הנכבדה בזמנה, יפה לזמנה. שינוי נסיבות או חלוף זמן יכולים להצדיק עיון חוזר, אך בשלב זה אין כל עילה להתערב בהחלטה נשוא הערר. 7. הערר נדחה. הוראות נלוות: א. המזכירות תעביר עותקי החלטה לב"כ הצדדים; ב. המשיבה תתאם עם המזכירות איסוף החומר שמסרה לבית המשפט בדיון, דו"ח סודי ונספחיו; ניתנה היום, י"ט אייר תשע"ט, 24 מאי 2019, בהעדר הצדדים. [1] הסך הכולל שנתפס הוא 263,000 ₪, שחלקו הוחזר;

סע"ש (תל אביב) 54895-05-19 - INO CALDARARU נ' בסה נחום

24.05.2019
24/05/2019
מתורגמן בלתי תלוי למועד הדיון. 6. לא יאוחר מיום 13.7.19 ימציא התובע אישור רשמי המלמד כי יצא את ישראל ואימתי. לא יוגש אישור במועד כאמור ישקול בית הדין למחוק את התביעה ו/או לחייב את התובע בהוצאות משמעותיות לרבות הוצאות לטובת אוצר המדינה. תשומת לב התובע כי באחריותו להעביר לבא כוחו העתק מכרטיס הטיסה לאחר המעבר בביקורת גבולות שאם לא כן, לא תישמע טענה שנדרש מתן צו לרשויות ההגירה לצורך הגשת אישור כאמור. 7. המזכירות תשלח לבא כוח התובע החלטה זו באמצעות פקס ותוודא קבלתה טלפונית. ניתנה היום, י"ט אייר תשע"ט, (24 מאי 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

תא"מ (צפת) 50-04-19 - מואייד חביבאללה נ' גלית אמר

24.05.2019
24/05/2019
תוגשנה עד ולא יאוחר משלושים יום לפני המועד שנקבע לדיון, בצירוף העתק מלא לצד שכנגד. 3. בשים לב לטענות הצדדים ולסכום התביעה, מומלץ לצדדים לנסות ולהגיע להסכמות רבות ככל הניתן שכן ניהול הליך משפטי עולה ממון רב וזמן שיפוטי יקר. הכבדה וסרבול הדיון שלא לעניין יתורגמו להוצאות שיוטלו על מי מהצדדים. הצדדים רשאים להודיע על הסכמה לדיון על דרך הפשרה לפי סעיף 79א. 4. כל מסמך ו/או בקשה אשר תוגש לבית המשפט תועבר במישרין ובו זמנית לצד שכנגד. 5. המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים ותזמנם לדיון שנקבע. ניתנה היום, י"ט אייר תשע"ט, 24 מאי 2019, בהעדר הצדדים.

עת"א (נצרת) 55073-05-19 - יהודה וייס נ' שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר - זימונים

24.05.2019
24/05/2019
בן-חמו החלטה הדיון בעתירה יתקיים באולם הדיונים בכלא צלמון ביום 18/06/19 שעה 12:00. אני מורה כדלקמן: 1. העתירה תישמע במעמד העותר והמשיב או באי כוחם, במועד שנקבע לעיל. 2. המשיב יגיש כתב תשובה, אלא אם כן פטר אותו בית המשפט מהגשת כתב תשובה. כתב התשובה יוגש לבית המשפט ויומצא לעותר, עד שלושה ימים לפני המועד הקבוע לדיון בעתירה. 3. תשובה בכתב תהיה במספר עותקים מספיק בשביל בית המשפט וכל העותרים. 4. ככל שעמדת המשיב מבוססת על חומר מודיעיני, תצורפנה לכתב התשובה פאראפראזות של הידיעות המודיעיניות. ניתנה היום, י"ט אייר תשע"ט, 24 מאי 2019, בהעדר הצדדים.

ת"א (נצרת) 5004-11-18 - זאב חיות נ' דוד מעיין

24.05.2019
24/05/2019
בו, בקשות לפרטים נוספים או להודיה בעובדות וכיו"ב, יש לשלוח לבעל הדין השני תוך 30 יום מיום קבלת החלטה זו. עיון, גילוי, תשובות לשאלונים, פרטים נוספים בהתאם לבקשה כאמור לעיל, יינתנו בתוך 15 יום מקבלת הבקשה. ב. בקשות מקדמיות ובקשת בנוגע להליכי ביניים, לרבות בקשות לסעד במקרה שלא קוים האמור בס"ק (א) לעיל, יש להגיש בתוך 50 יום מהיום. ג. ככל שלא תוגש בקשה מקדמית בחס להליכי הביניים תוך 50 יום מהיום, אסיק כי ההליכים המקדמיים בין הצדדים הושלמו. 3. אני קובע ישיבת קדם משפט ליום 11.9.19 שעה 9:00. ניתנה היום, י"ט אייר תשע"ט, 24 מאי 2019, בהעדר הצדדים.

ק"ג (נצרת) 62502-01-18 - הראל חברה לביטוח בע"מ נ' ע.מ. נתיבי היובל (2014) בע"מ ח.פ

24.05.2019
24/05/2019
העובד אשר צורף להסכם הפשרה כנספח א' אשר הוגש לתיק במסגרת בקשה מיום 24.2.2019 (להלן: "הסכם הפשרה"), ניתן תוקף של פסק דין להסכמות הצדדים במסגרת הסכם הפשרה לרבות כי התובעת משוחררת מאחריות כלפי העובד מר אופיר לוי, עקב אי העברת התשלומים על ידי הנתבעת בהתאם לסעיף 19 א' לחוק הגנת השכר בתקופה הרלוונטית לכתב התביעה. 12. הנתבעת תשלם לתובעת הוצאות בסך 200 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 1,000 ₪ אשר ישולמו תוך 30 ימים מהיום, אחרת יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל. ניתן היום, י"ט אייר תשע"ט, (24 מאי 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

ת"ק (קריות) 12799-11-17 - מוחמד כעביה נ' אנס כעביה

24.05.2019
24/05/2019
התקשו מאד להוכיח את נזקיהם ולכן לא ניתן לקבל את מלוא תביעתם. לאור האמור לעיל, מצאתי מקום להעמיד את נזקי התובעים ע"ס של 9,000 ₪. סכום זה כולל גם את הוצאות המשפט בשים לב לכך כי התקיימו 2 דיונים וכתב התביעה תוקן,מה שהאריך את ההליכים והצריך את הנתבעים להתייצב פעם נוספת לדיון ולהגיש כתב הגנה מתוקן. לאור האמור לעיל, אני מחייבת את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעים סכום של 8,000 ש"ח. סכום זה ישולם תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד מועד התשלום בפועל. ניתן היום, י"ט אייר תשע"ט, 24 מאי 2019, בהעדר הצדדים.

ת"א (אשקלון) 17164-04-16 - התזמורת האנדלוסית קרן אהבת קדומים נ' עיריית אשקלון

24.05.2019
24/05/2019
קרן אהבת קדומים נ ג ד עיריית אשקלון בית משפט השלום באשקלון [24.05.2019] בפני: כב' השופטת אורית חדד החלטה משהודיעו הצדדים שניהם כי הם נותנים את הסכמתם להפניית התיק להליך גישור, מורה אני בזאת על הפנייתם להליך זה לפני כב' השופטת (בדימוס) נחמה נצר. פרטים ליצירת קשר: מען: שד' התעשיה 8 (בנין ד.ס.ו.ר) אשקלון ת.ד 717 טלפון: **-******* הצדדים ישתפו פעולה לצורך קידום הליך הגישור, לרבות ע"פ הנחיות שתינתנה ע"י כב' המגשרת. במקביל - תעביר המזכירות עותק מהחלטתי זו למגשרת בלווית פרטי ב"כ הצדדים. ניתנה היום, י"ט אייר תשע"ט, 24 מאי 2019, בהעדר הצדדים.

תא"מ (חיפה) 57627-01-19 - צדוק תובלה יבשתית בע"מ נ' חברת נמל חיפה בע"מ

24.05.2019
24/05/2019
תא"מ (חיפה) 57627-01-19 - צדוק תובלה יבשתית בע"מ נ' חברת נמל חיפה בע"מ ואח'שלום חיפה תא"מ (חיפה) 57627-01-19 צדוק תובלה יבשתית בע"מ נ ג ד 1. חברת נמל חיפה בע"מ 2. הפניקס חברה לביטוח בע"מ בית משפט השלום בחיפה [24.05.2019] כבוד השופט אפרים צ'יזיק החלטה תיק זה הועבר כעת לטיפולי. התיק נקבע להוכחות ולסיכומים בעל-פה ליום 16.2.2020 שעה 11:00. ב"כ הצדדים ידאגו לקבל מראש עמדת מרשיהם בנוגע לסיום המחלוקת על דרך הפשרה, לפי הוראות סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט (נוסח משולב). ניתנה היום, י"ט אייר תשע"ט, 24 מאי 2019, בהעדר הצדדים.