אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 24.07.2019

נמצאו 705 מסמכים עבור '24.07.2019'. מוצגים מסמכים 91 עד 100

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

עת"מ (ירושלים) 37894-08-18 - זול ובגדול בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים

24.07.2019
24/07/2019
בה הודעה נוספת בכתב על קניית החזקה לפחות 30 ימים מראש; הוראות פסקה זו לא יחולו לגבי קרקע שיש עליה בית מגורים שנבנה כדין; (2) פנה בעל הקרקע או המחזיק בה לבית משפט בבקשה למנוע או להפסיק את קניית החזקה בקרקע, כאמור בפסקה (1), יהיה בית המשפט רשאי ליתן צו כאמור אם מצא כי נפל פגם בקיום ההוראות לפי פקודה זו. (ג) בלי לגרוע מכלליות הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), סכסוך על גובה הפיצויים שיש לשלם בעד הרכישה או הגשת תביעה לפיצויים כאמור לא יהוו עילה לעיכוב הכניסה לקרקע או לעיכוב קניית החזקה בה. ניתן היום, כ"א תמוז תשע"ט, 24 יולי 2019, בהעדר הצדדים.

ת"ק (תל אביב) 54336-01-19 - משה צמחי נ' שומרה חב' לביטוח בע"מ

24.07.2019
24/07/2019
דעת המומחה ובניכוי כל שאינו מוכח או אינו ניתן אלא במשורה בתביעות נזקי רכוש עקב תאונת דרכים, הריני מורה כלכקמן: א. הנתבעים 1 ו-2 ישלמו, ביחד ולחוד, לתובע סכום כולל הוצאות של 3,000 ש"ח . ב. הנתבעים 3 ו-4 ישלמו, ביחד ולחוד, לתובע סכום כולל הוצאות של 2,000 ש"ח . ככל שאין בסכומים אלא כדי להפעיל את הפוליסה, רשאים הנתבעים 2 ו- 4 שלא להפעילה. התשלום ישולם תוך 30 יום שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל. המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה . ניתן היום, כ"א תמוז תשע"ט, 24 יולי 2019, בהעדר הצדדים.

ב"ל (תל אביב) 59536-09-16 - סימחו דזוראייב נ' המוסד לביטוח לאומי

24.07.2019
24/07/2019
לחוות-דעתו הנ"ל, וזאת לאחר קבלת רשות ביה"ד. 3. הבקשה תכלול את השאלות המוצעות ואת הנימוקים התומכים בה. 4. עותק הבקשה, כאמור, יומצא ישירות לצד שכנגד לצורך מתן תגובה בכתב בתוך 15 ימים, מיום קבלת הבקשה. על גבי הבקשה יצוין מתי וכיצד הועברה הבקשה לצד שכנגד. 5. התגובה תומצא ישירות לביה"ד ולצד שהגיש את הבקשה. 6. לאחר קבלת התגובה ייתן ביה"ד את החלטתו ללא הזמנת הצדדים. 7. ימי הפגרה יבואו במנין הימים. 8. המזכירות תעביר את ההחלטה לידיעת הצדדים. 9. התיק יובא לעיוני ביום 10.9.19 ניתנה היום, כ"א תמוז תשע"ט (24 יולי 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

המש (תל אביב) 4260-07-19 - רפאל רוביניאק נ' מדינת ישראל

24.07.2019
24/07/2019
המבקש אינו חולק על כך שהדוחות הומצאו כדין אך אינו מסביר מדוע לא פנה במועד לצורך ביצוע ההסבה. די באמור כדי לדחות את הבקשה. למעלה מן הצורך אוסיף כי בחינת טענות המבקש לגופן אינה מלמדת על חשש לעיוות דין. המבקש אינו חולק על כך שחונה בחניה כפולה או כי חנה בתחום צומת. טענתו כי לא גרם בכך הפרעה אינה רלוונטית שכן העבירות האמורות אינן כרוכות בגרימת הפרעה. טענת המבקש כי בצומת נוהגים לעבור פקחים שאינם אוכפים עבירות דומות נטענה בעלמא ללא תימוכין מינימליים. לאור כל האמור, אני דוחה את הבקשה. ניתנה היום, כ"א תמוז תשע"ט, 24 יולי 2019, בהעדר הצדדים.

ע"א (מרכז) 63678-06-19 - מיכאל גמליאל נ' חנוך אבני

24.07.2019
24/07/2019
ישראל ואינן חלות בתיקי ע"א נגד קצין התגמולים. אם לא צורף לכתב הערעור העתק מאושר מפסק-הדין נושא הערעור, יש לצרפו בתוך 7 ימים מהיום. הצדדים יתייצבו אישית לדיון. הדיון ישמע בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד ,שכתובתו: רחוב שדרות הציונות 3 לוד. ת.פ למזכירות בעוד 52 יום. המזכירות תמציא את ההחלטה לצדדים. ההחלטה ניתנת על ידי הח"מ בהיותו שופט תורן במהלך הפגרה. יובהר כי ככל שתינתן החלטה נוספת בהמשך להחלטה זו באמצעות רשם אין בהחלטה זו כדי לגרוע מסמכותו של רשם לתת החלטות נוספות ו/או לשנות החלטה זו. ניתנה היום, כ"א תמוז תשע"ט, 24 יולי 2019, בהעדר הצדדים.

רע"א (נצרת) 25450-06-19 - אבשלומוב אדריכלים ובינוי ערים בע"מ נ' בית וגן יזמות ופיתוח פרויקטים מ.א בע"מ

24.07.2019
24/07/2019
לא יעלה על 4 עמודים, דף A4, גופן davidגודל 12, רווח של שורה וחצי בין השורות, רווח כפול בין הפסקאות, רווח רגיל בין האותיות ושוליים של 2 ס"מ מכל הצדדים. 4. בתשובה תיכלל התייחסות לאפשרות שבית המשפט יבקש לפעול על פי סמכותו לפי תקנה 410 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 ולדון בבקשה לרשות ערעור כאילו הוגש ערעור על פיה, כאשר ניתן יהיה לראות בתשובה כסיכומים בכתב. אף המבקשים יודיע בתוך 14 יום התייחסותו לאפשרות זו. בהתחשב בפגרה, התיק יובא לעיוני עם הגשת תשובת המשיב ולא יאוחר מיום 1.10.19 ניתנה היום, כ"א תמוז תשע"ט, 24 יולי 2019, בהעדר הצדדים.

ב"ל (חיפה) 13191-01-19 - חגאי מרדכייב נ' המוסד לביטוח לאומי

24.07.2019
24/07/2019
ההבהרה המופנות למומחה בבקשה זו. העתק מהבקשה להפנית שאלות הבהרה יועבר ישירות לב"כ הצד שכנגד, וב"כ הצד שכנגד יהא רשאי להגיב על הבקשה תוך 21 יום מקבלתה. 3. במידה והצדדים לא יגישו בקשות הבהרה עד ליום 20.8.2019, אזי על הצדדים לסכם כדלקמן:- 4. התובע יגיש סיכומים בכתב תוך 30 יום. עותק ישלח ישירות לצד שכנגד. 5. הנתבע יגיש סיכומיו תוך 30 יום מקבלת סיכומי התובע. עותק ישלח ישירות לצד שכנגד. 6. הסיכומים לא יארכו מעבר ל-2,500 מילים (5 עמודים). 7. התיק יובא לעיוני ביום 24.9.2019. ניתנה היום, כ"א תמוז תשע"ט, (24 יולי 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

ת"א (עכו) 31065-11-17 - מיאסה חמד נ' מ. מ. ג'וליס

24.07.2019
24/07/2019
הוא רשאי להגיש תביעה נזיקית כבעל הנכס/בעל הזכות להירשם כבעלי הנכס בגין הנזקים שנגרמו לנכס במהלך ביצוע העבודות נשוא ההסכם ע"י המועצה, ככל שיוכחו. סוף דבר מהטעמים שפורטו לעיל אני דוחה את הבקשה למחיקת התביעה. ב"כ התובעים יגיש כתב תביעה מתוקן עד 1.9.19. כתב הגנה מתוקן יוגש עד 15.10.19. הוצאות בקשה זו בסך 2,000 ₪ ישולמו בהתאם לתוצאת הדיון הסופית. לא למיותר לציין כי על ב"כ התובעים לצרף ייפוי כוח כדין ביחס לכל תובע ששמו יופיע בכתב התביעה המתוקן. אני קובע קדם משפט ליום 11.11.19 שעה 10:00. ניתנה היום, כ"א תמוז תשע"ט, 24 יולי 2019, בהעדר הצדדים.

ת"ק (חיפה) 24746-05-19 - יקיר יעקב בן חיים נ' מנו ספנות בע"מ

24.07.2019
24/07/2019
שעיינתי בכתב התביעה ועל יסוד פרשת התביעה שלא נסתרה; ובהסתמך על הוראות תקנה 10 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976 אני מקבלת את התביעה ומחייבת את הנתבעת לשלם לתובעים את הסכומים הבאים: 1. סך של 4,399 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (13.5.2019) ועד ליום התשלום המלא בפועל. 2. סך של 52 ש"ח בגין אגרת בית משפט, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום בו נשאה התובעת בתשלום האגרה ועד ליום התשלום בפועל. המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה. ניתן היום, כ"א תמוז תשע"ט, 24 יולי 2019, בהעדר הצדדים.

ת"א (באר שבע) 58761-02-19 - רשות מקרקעי ישראל - מחוז דרום נ' תופיק אטיב

24.07.2019
24/07/2019
גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים אם יוחלפו ופרטים נוספים אם יידרשו, וזאת לא יאוחר מיום 01.10.2019. בקשות ביניים תוגשנה בהקדם האפשרי לאחר שהתעוררה עילת הבקשה, ולכל המאוחר עד ליום 20.10.2019. במידה ומי מבעלי הדין יבקש להסתמך במהלך ניהול התובענה על חוות דעת מקצועיות, יפעל התובע להגשתה לא יאוחר מיום 15.11.2019, ואילו הנתבעים יפעלו להגשתן לא יאוחר מיום 01.01.2020. בעל דין שלא יגיש חוות דעת במועדים שנקבעו, ייחשב כמי שוויתר על הזכות לעשות כן. המזכירות תשלח העתק ההחלטה לצדדים. ניתנה היום, כ"א תמוז תשע"ט, 24 יולי 2019, בהעדר הצדדים.