אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 24.11.2019

נמצאו 727 מסמכים עבור '24.11.2019'. מוצגים מסמכים 71 עד 80

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

ע"ר (מרכז) 35549-06-19 - עירית נתניה נ' המוסד לביטוח לאומי

24.11.2019
24/11/2019
-דומה שלמערערת עומדות טענות הראויות להישמע. 20. לאור האמור, דחיית הבקשה להארכת מועד תקפח את זכויות המערערת ותפגע בה בצורה אנושה, פגיעה העולה על הפגיעה באינטרס ההסתמכות של המשיב. את מחדלה של המערערת ניתן לרפא בדרך של פסיקת הוצאות. 21. על כן אני מקבלת את הערעור וקובעת כי המערערת תגיש כתב ערעור מתוקן בתוך 7 ימים כך שהמל"ל יצורף כמשיב מס' 2, והמועד להגשת הערעור יוארך בהתאם. המערערת תישא בהוצאות המשיב בסכום של 4,000 ₪. 22. תשומת לב המשיב כי הדיון בערעור קבוע ליום 15.1.2020 בשעה 10:30 ניתן היום, כ"ו חשוון תש"פ, 24 נובמבר 2019, בהעדר הצדדים.

ת"א (קריות) 24221-12-16 - פלוני נ' מ.ב. גלאט עוף למהדרין בע"מ

24.11.2019
24/11/2019
(וחרף קביעת המומחה בדבר תקופה קצרה יותר!). לטעמן יש לדחות מכל וכל טענה להפסד שכר מעבר לתקופה זו, ובהתחשב בכך ששכרו עמד על 5,300 ₪, הפסד מירבי לתקופה זו יעמוד על סך של 11,000 ₪. בגין כאב וסבל הוצע סך של 10,000 ₪. מכאן שברור לטעמן, כי גם לפני הפחתה בגין אשם תורם, נזקיו של התובע נבלעים בתגמולי המל"ל. לאחר עיון במלוא טיעוני הצדדים והמסמכים שהוגשו, ולאור קביעת מומחה בית המשפט וההסדר הדיוני, אני מורה על דחיית התביעה ללא צו להוצאות. לנוכח ההסדר הדיוני ניתן לתובע פטור מתשלום יתרת אגרה. ניתן היום, כ"ו חשוון תש"פ, 24 נובמבר 2019, בהעדר הצדדים.

ת"א (נצרת) 63222-03-18 - פלוני נ' סגלית שנלר

24.11.2019
24/11/2019
63222-03-18 פלוני נ ג ד 1. סגלית שנלר שומרה חברה לביטוח בע"מ בית משפט השלום בנצרת [24.11.2019] כבוד השופטת רגד זועבי פסק דין הצדדיםהגיעולידיהסכמהדיוניתלפיהביתהמשפטיכריעבתביעהעלדרךהפשרהבהתאםלסעיף 4ג לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975, בית המשפטאישראתההסכמהונתןלהתוקףשלהחלטה. לאחרעיון,בחינהושקילהשלכלנסיבותהענייןאנימחייבתאתהנתבעת 2 לשלם לתובע סכום כולל על סך של 12,500 ₪. הסכום הנ"ל ישולםתוך 30ימיםמהיום,שאםלאכן,יישאהפרשיהצמדהוריביתכדין. המזכירות תמציא העתק פסק הדין לצדדים. ניתן היום, כ"ו חשוון תש"פ, 24 נובמבר 2019, בהעדר הצדדים.

ת"א (תל אביב) 14177-03-16 - פלוני נ' ד"ר ג'רי כהן

24.11.2019
24/11/2019
זימון מומחה לעדות יותנה בהפקדת שכרו בסך 2,000 ₪ בצירוף מע"מ בקופת בית-המשפט. בהתאם להוראות מנהל בתי המשפט בדבר הגשת כתבי בית-דין ולתקנות סדר הדין האזרחי - בעל דיןהמגישתצהיר ותיק מוצגים בין כעותק נייר ובין באופן אלקטרונייגיש לביתהמשפט עותקאחד נוסף, מודפסבנייר,ויסמןאתהנספחיםלו בספרותובאמצעותדגלוניסימוןבאופןשיהיהניתןלאתרם בקלות. צד שלא יגיש תצהיריו ומוצגיו במועד יחשב כמי שויתר על הגשתם. לכל היותר עד יום הגשת התצהירים והמוצגים - יועבר עותק מהם לצד השני. תזכורת פנימית ליום 26.12.2019. ניתנה היום, כ"ו חשוון תש"פ, 24 נובמבר 2019, בהעדר הצדדים.

ת"א (קריות) 39638-12-17 - פלוני נ' שומרה חב' לביטוח בע"מ

24.11.2019
24/11/2019
את העדות בתצהיר. 3. הצדדים יחליפו ביניהם את המסמכים הרלוונטיים ללא יוצא מן הכלל ויודיעו זה לזה בתוך 30 יום ממועד קבלת המסמכים אם יש התנגדות להגשת מסמך מסוים כראיה ואם יש צורך לזמן את העד עורך המסמך לחקירה. הוצאות המשפט יפסקו גם בהתחשב בעמדת הצדדים ובצורך בשמיעת עדים כאשר יתברר בסופו של דבר שניתן היה לוותר עליהם. 4. נקבע להוכחות לפני השופטת זערורה - עבדאלחלים ליום 9.12.2020 שעה 9:00- 12:00. המזכירות תקבע ביומני מעקב בעניין הגשת התצהירים על פי המועדים שנקבעו לעיל ותזמן את הצדדים. ניתנה היום, כ"ו חשוון תש"פ, 24 נובמבר 2019, בהעדר הצדדים.

ת"א (חיפה) 41611-09-19 - פלוני נ' מילועוף אינטגרציית פטם אשג"ח בע"מ

24.11.2019
24/11/2019
יגיב לתשובה, במידת הצורך, תוך 10 ימים מיום קבלתה. תשומת לב הצדדים מופנית לתקנה 497א'. אף במידה וקצב ביהמ"ש מועדים קצרים יותר להגשת תשובה או תגובה, יש לצרף אישור מסירת הבקשה או התשובה, בשינויים המחויבים מלוח הזמנים השונה. אי המצאת האישור עשוי שתביא למחיקת הבקשה או קבלתה, לפי העניין. 6. במקרה של ביטול ישיבת הוכחות מכל טעם, על כל צד להודיע לעדים שזימן דבר הביטול. 7. בתוך 15 יום מעת הגשת חוו"ד הנתבעת, ובמקרה של פער- יודיעו הצדדים עמדתם למינוי מומחה. צד שלא יודיע עמדה, יחשב כמסכים. ניתנה היום, כ"ו חשוון תש"פ, 24 נובמבר 2019, בהעדר הצדדים.

ת"א (חיפה) 33793-06-19 - פלוני נ' מיקי גיא יזום והשקעות בע"מ

24.11.2019
24/11/2019
מסמך פלוני ישלח דרישתו תוך 7 ימים מיום קבלת תצהיר גילוי המסמכים והצד שיקבל את הדישה ישיב לה תוך 10 ימים מיום קבלתה. 3. על מנת לייעל את ההליך רשאים הצדדים להגיש הודעה על הסדר דיוני אליו הגיעו, וזאת בתוך 20 ימים מהיום, ואולם לא יתקבל הסדר דיוני המאריך את המועדים לניהול ההליכים המקדמיים מעבר למועדים המפורטים בהחלטה זו. 4. כל מסמך ו/או בקשה אשר יוגשו לביהמ"ש יוגש במישרין ובו זמנית אף לצד שכנגד, שאחרת כל החלטה אשר תינתן בנוגע לבקשה כאמור תהא ניתנת לביטול. 5. המזכירות תזמן את הצדדים. ניתנה היום, כ"ו חשוון תש"פ, 24 נובמבר 2019, בהעדר הצדדים.

ת"א (חיפה) 12251-04-19 - פלוני נ' איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ

24.11.2019
24/11/2019
במחוז חיפה, שכר טרחתו המקסימלי של המומחה יעמוד על סך של 4,600 ₪ בצירוף מע"מ, לא כולל צילומים ו/או בדיקות עזר הכרחיות. כ"כ ובהתאם להנחיה כולל שכה"ט תשובות לשאלות הבהרה, אלא אם מדובר בשאלות "מכבידות" בגינן יוטל השכר על ה"מכביד". 7. המומחה יגיש חוות דעת לבית המשפט תוך 30 יום ממועד פניית הצדדים אליו עם עותק לצדדים. שאלות הבהרה ככל שתהיינה יש להפנות למומחה תוך 20 יום מקבלת חוות הדעת. 8. המזכירות תעביר עותק ההחלטה לצדדים ולמומחה. 9. התיק יובא לעיון לבדיקת הגשת חוות הדעת ביום 30.1.20. ניתנה היום, כ"ו חשוון תש"פ, 24 נובמבר 2019, בהעדר הצדדים.

ת"א (חיפה) 24938-10-19 - פלוני נ' מ. מ. ג'דיידה מכר

24.11.2019
24/11/2019
דבר האמור בתצהירי הצדדים לא יחרוג מגדר העובדות שהמצהירים יכולים להעיד עליהם מידיעתם האישית, ולתצהירים יצורפו אך ורק מסמכים אשר ניתן היה להגישם באמצעות המצהירים אילו היו מוסרים עדותם בעל פה במהלך המשפט. ה. צד הסבור שבתצהירי הצד שכנגד נכללו הצהרות או שצורפו להם מסמכים, בניגוד לדיני הראיות, יהיה רשאי להשמיע התנגדויותיו בפתח הישיבה הבאה. ו. הצדדים לא יהיו רשאים להעיד עדים אשר ניתן היה לקבל את עדויותיהם הראשיות בתצהירים. ז. יש לבצע את תשלום מחצית האגרה השניה קודם למועד שיקבע להוכחות. ניתנה היום, כ"ו חשוון תש"פ, 24 נובמבר 2019, בהעדר הצדדים.

ת"א (ירושלים) 20264-09-18 - עמידר נ' בוריס טכלוב

24.11.2019
24/11/2019
דו"ח לפיו האינסטלטור בחן חיבור בין הצנרת המשותפת לבין הצנרת של הנתבעים. דברים דומים אמורים בחוות הדעת שצורפה לתביעה, שאף היא נערכה בידי מפקח עבודה של התובעת, ובטענת התובעת כי הנתבעים מנעו כניסה לדירתם, שהוכחשה בידי האחרונים. 3. בנסיבות אלה, לא ניתן להכריע האם מחדל של הנתבעים הצריך את התובעת לנקוט בהליך, כטענתה, או שמא טעתה והיה עליה לפעול לתיקון ברכוש המשותף כטענת הנתבעים. לכן, איני סבור כי הולם לחייב מי מהצדדים בהוצאות. כל צד יישא בהוצאותיו. 4. המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים. ניתן היום, כ"ו חשוון תש"פ, 24 נובמבר 2019, בהעדר הצדדים.