אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 24.12.2003

נמצאו 179 מסמכים עבור '24.12.2003'. מוצגים מסמכים 81 עד 90

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

עב' (ירושלים) 2264/02 - אריכא ריקי נ' רשות השידור

24.12.2003
24/12/2003
בזמן הדיון. בבקשה יפורטו נסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר, ותמצית מפורטת של עובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן. באם הבקשה תאושר ע"י ביה"ד, על הצד לדאוג להגיש בקשה להזמין את העד ליום הדיון. 8. בקשתו של צד להזמנת עדים אשר לא ניתן להגיש את עדויותיהם בתצהיר, תידון ע"י השופט הדן בתיק לאחר הגשת התצהירים. לא יוגשו הפרטים הנדרשים על פי פיסקה זו, לא יוזמן העד. התיק יובא לעיוני ביום 1/4/04. ניתנה היום כ"ט בכסלו, תשס"ד (24 בדצמבר 2003) בהעדר הצדדים. המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

עת"מ (תל-אביב-יפו) 2105/03 - טבריה ש.ח. בניין ופיתוח צנרת בע"מ נ' החברה לטיפול במי לב השרון בע"מ ואח'

24.12.2003
24/12/2003
ע"י תאגידים שלה. מצטרף אני, בכל הכבוד והענווה, להמלצת כב' השופטת ד. בינייש בפרשת קצירו הנ"ל, לתקן את סעיף 5 הנ"ל באופן שבית משפט זה יוסמך לדון גם במכרזים של תאגידים עירוניים. מכל מקום, לפי המצב המשפטי דהיום, אין סמכות לבית משפט זה לדון בעתירה ועל כן דין הבקשה שבפני להדחות. למעלה מן הצורך אעיר, כי גם לגופו של עניין ולכאורה, נראים סיכויי הזכיה בעתירה קלושים למדי ועל כן גם מטעם זה לא הייתי נעתר לבקשה שבפני. הבקשה נדחית. המבקשת תשלם לכל אחת מהמשיבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך -.10,000 ₪ בצרוף מע"מ. ניתנה בלשכתי בהעדר הצדדים ביום 24.12.03.

עת"מ (תל-אביב-יפו) 2111/03 - עמנואל דרקואה ואח' נ' ממונה ביקורת גבולות - משרד הפנים

24.12.2003
24/12/2003
ברם להשוותם לעבריינים "מקומיים" ,זו דרך ארוכה. לאור כל האמור לעיל אני קובעת שיש לשחרר את העותר, באשר הדיון בענינו לא נעשה בתוך המועד הקבוע בדין. פטור בלא כלום העותר לא יצא, מאחר והוא הטריח בהתנהגותו פעמיים לריק את מוסדות המדינה , אני קובעת כי עליו לשלם למשיב הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום של 20,000 ₪. מאחר ולאור התנהגותו בעבר, סביר להניח כי לפחות בטווח הקרוב לא ניתן יהיה לאתר את העותר לאחר שחרורו, לצורך גביית ההוצאות, אזי רק לאחר תשלום ההוצאות ניתן יהיה לשחררו. ניתן היום 24.12.2003, בהעדר. המזכירות תמציא בפקס וכדין עותק פס"ד זה לב"כ הצדדים.

ת"א (ירושלים) 705698/02 - בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ נ' גלאון יגאל

24.12.2003
24/12/2003
בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה התשכ"א - 1961 (להלן-"הפרשי הצמדה וריבית" ו- "החוק", לפי הענין) מיום הגשת התביעה (15.4.02) ועד להיום. כן הנני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת אגרת בית המשפט בצירוף הפרשי הצמדה וריבית החל ממועד תשלום האגרה ועד היום. כן ישלם הנתבע לתובעת הוצאות שכ"ט עו"ד בסך 3,200 ₪ בצירוף מע"מ. אם הסכומים הנ"ל לא ישולמו תוך 30 ימים מהיום, תחולנה עליהם הוראות סעיף 5(ב) לחוק ומועד מתן פסק דין זה יהיה מועד הפרעון של הסכומים לצורך הוראות הסעיף האמור. ניתן היום כ"ט בכסלו, תשס"ד (24 בדצמבר 2003) בהעדר הצדדים.

בש"א (חיפה) 14333/03 - בנק ערבי ישראלי נ' רשת נעלי נ'אא' בע"מ ואח'

24.12.2003
24/12/2003
וולוו ורכב מסוג רנו הרשומים ע"ש המשיב 2 והממושכנים לטובת האובליגו והשיעבודים הקבועים לטובת המבקש. עו"ד פינגרר רשאי לתפוס גם את כל ספרי הנה"ח של החברה ובסמכותו לפתוח חשבון בנק נפרד לניהול פעילות הכינוס. כן רשאי לשכור, ככל שיהיה בכך צורך, שמירה ואבטחה של רכוש החברה, כפוף לסיכום המחיר בטרם ההתקשרות והסכמת הנושה המובטח למחיר, כאמור. כונס הנכסים הזמנים יתן התחייבות אישית מוגבלת בסך 25,000 ₪. לשמיעת הבקשה בתיק פש"ר 284/03 נקבע ליום 16.2.04 בשעה 09.15. המזכירות תשלח העתק ההחלטה לב"כ הצדדים. ניתנה היום כ"ט בכסלו, תשס"ד (24 בדצמבר 2003) בהעדר.

בש"א (ירושלים) 17008/03 - בן ציון שכטר נ' צ.ל.ש. בע"מ

24.12.2003
24/12/2003
גם טענות אלו דינן להדחות. ראשית תקנות סדר הדין בבתי הדין לעבודה לא אימצו את הוראות תקנות סדר הדין בבתי המשפט האזרחיים, בעניין הגשת תצהירים לתמיכה בבקשות. שנית ההלכות הרבות והשונות בבית הדין הארצי לעבודה קובעות כי על בית הדין לגלות גמישות בסדרי הדין ולאפשר הארכות מועד. (ד) לפיכך כדי לתת לתובעת את יומה בפני בית הדין, אני דוחה את הבקשה למחיקת כתב התביעה ומאריכה את המועד להגשת המסמכים, עד ליום 25.1.04. (ה) ההוצאות תישקלנה בסיום ההליך. המזכירות תביא את התיק העיקרי לעיוני ב-25.1.04. ניתנה היום כ"ט בכסלו, תשס"ד (24 בדצמבר 2003) בהעדר הצדדים.

ת"א (רמלה) 1921/02 - לוי גל נ' הר חרמון שירותי ספורט ונופש ואח'

24.12.2003
24/12/2003
כיצד הגולש שפגע בו יכל לפתח מהירות גלישה שתגרום לשבר, למרות הצפיפות. אשר על כן, סבור אני שהתובע לא הצליח להוכיח את נסיבות התאונה ואת אחריות הנתבעות. סוף דבר: משלא הצליח התובע להוכיח את תביעתו, דין תביעתו להידחות אשר על כן אני פוסק כדלקמן: (1) תביעתו של התובע נדחית; (2) התובע ישלם לנתבעות ביחד ולחוד את הוצאות המשפט וכן שכ"ט עו"ד בסך 1,500 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל; המזכירות תשלח לצדדים את פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה. ניתן בלשכתי היום כ"ט לחודש כסלו ה'תשס"ד - 24 לחודש דצמבר 2003 בהעדר הצדדים.

ת"א (כפר-סבא) 3991/02 - גונן שלום ואח' נ' עזריאלי יוסף

24.12.2003
24/12/2003
נפש בפרט אני דוחה את התביעה בראש נזק זה. 7.6 בהמשך לאמור לעיל אני סבורה כי יש לפסוק לזכות התובע הוצאות חלקיות בלבד אשר יביאו לידי ביטוי גם את חלק התביעה שנדחה וטעמי דחייתו. 8. סוף דבר, מכל הנימוקים שפורטו לעיל, על הנתבע לשלם לתובעים, יחד ולחוד, את הסכום של 4,200 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל. כמו כן ישלם הנתבע לתובעים הוצאות משפט בסכום כולל של 2,000 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל. המזכירות תשלח העתק פסק הדין לצדדים. ניתן היום 24.12.03, בהעדר הצדדים.

ת"פ (תל-אביב-יפו) 10650/01 - מדינת ישראל נ' ספורי פייסל ואח'

24.12.2003
24/12/2003
המשפט השלום בת"א למשך 3 חודשים. המאסרים המותנים יופעלו בחופף האחד לשני. 3. מאסר בפועל למשך 12 חודשים. המאסר בפועל יופעל במצטבר למאסרים המותנים כך שבסך הכל יירצה הנאשם עונש מאסר בפועל למשך 18 חודשים החל מהיום. 4. מאסר על תנאי למשך 12 חודשים שהנאשם לא יעבור עבירה של תקיפה מכל סוג במשך 3 שנים מיום שחרורו ממאסר. 5. הנאשם ישלם פיצוי למתלונן בסך של 2,000 ש"ח. הסכום יופקד במזכירות בית המשפט עד ליום 1.2.04 ויועבר לטובתו של ליאון טליאז על פי הכתובת הנקובה בכתב האישום. ניתנה היום כ"ט בכסלו, תשס"ד (24 בדצמבר 2003) במעמד הצדדים זכות ערעור תוך 45 יום

בש"א (תל-אביב-יפו) 175951/03 - וילק יעקובובסקי אליזבטה נ' בנק הפועלים בע"מ

24.12.2003
24/12/2003
כספיות או אחרות היכולות לקום לנתבעת בעטיין, אלא רק בדינים החלים על בקשת רשות להתגונן ויישומם כאן. סיכום 14. לאור האמור דינן של הבקשות להדחות. לפנים משורת הדין אני נכונה לעשות שימוש בסמכותי ולאפשר לנתבעת להתגונן בכפוף להפקדת סך של 20,000 ₪ עד ליום 25.1.04. הופקד הסכום במועד כאמור, יגיש על כך ב"כ הנתבעת הודעה לבית המשפט (ברחוב שוקן) לא יאוחר מיום 26.1.04 ותקבענה הוראות אופרטיביות. לא הוגשה הודעה כאמור, תדחה בקשת הרשות להתגונן. המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים ותעלה את התיק לתזכורת פנימית ביום 27.1.04. ניתנה היום, 24 בדצמבר 2003, בלשכתי.