אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 28.01.2018

נמצאו 1175 מסמכים עבור '28.01.2018'. מוצגים מסמכים 31 עד 40

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

ע"מ (תל אביב) 16661-04-16 - סעידוב קומפני בע"מ נ' מנהל מע"מ ת"א 2

28.01.2018
28/01/2018
זו של המשיב אינה במקומה. סוף דבר 148. על יסוד האמור לעיל, הגעתי לכלל מסקנה כי אין להתיר למערערת לנכות את מס התשומות הכלול בחשבוניות מושא הערעור. 149. לפיכך, דין הערעור להידחות ושומת המשיב תעמוד על כנה בכפוף לביטול חיוב המערערת במס תשומות בגין החשבוניות הנוגעות לא.ר רויאל ובגין חשבונית מס' 2768. 150. בשים לב להערותיי על אופן עריכת השומה בידי המשיב והפגמים שנפלו בה, מצאתי להפחית מתשלום ההוצאות המשפטיות שיושת על המערערת. המערערת תישא בתשלום הוצאות המשפט של המשיב בסכום של 20,000 ש"ח. ניתן היום, י"ב שבט תשע"ח, 28 ינואר 2018, בהעדר הצדדים.

ת"פ (ראשון לציון) 38063-05-17 - מדינת ישראל נ' אריאל יערי

28.01.2018
28/01/2018
מאסר על-תנאי בן 9 חודשים, שאותו לא ירצה הנאשם אלא אם כן יעבור תוך 3 שנים מיום שחרורו עבירה בה הורשע מסוג פשע. ג. מאסר על-תנאי בן 4 חודשים, שאותו לא ירצה הנאשם אלא אם כן יעבור תוך 3 שנים מיום שחרורו עבירה בה הורשע מסוג עוון. ד. הנאשם ישלם קנס בסך 100,000 ש"ח או 12 חודשי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב-עשרה תשלומים חודשיים שווים ורצופים. התשלום הראשון ישולם עד ליום 1.3.18 והתשלומים הבאים בכל ראשון בחודש, בחודשים שלאחר מכן. אם לא יבוצע תשלום במועדו, תעמוד כל יתרת הקנס לפירעון מיידי. זכות ערעור לבית המשפט המחוזי מרכז בתוך 45 יום מהיום. התיק סגור.

תא"מ (קריות) 60092-06-17 - משה חיון נ' אלכס לטניק

28.01.2018
28/01/2018
מעוניין בה ו/או מלהגיב לה, בתוך המועדים הנקובים לעיל, יחויב בהוצאות לאוצר המדינה ו/או לצד שכנגד בשל ייתור הצורך בקיום הדיון במועד שנקבע לכך, אם למחדלו האמור יהיה ביטוי בדיון. 6. על מנת לייעל את ההליך רשאים הצדדים להגיש הודעה על הסדר דיוני אליו הגיעו, בתוך 30 ימים מהיום, ואולם לא יתקבל הסדר דיוני המאריך את המועדים לניהול ההליכים המקדמיים מעבר למועדים המפורטים לעיל. כל מסמך ו/או בקשה אשר תוגש לבית המשפט תועבר במישרין ובו זמנית לצד שכנגד. המזכירות תשלח החלטתי לצדדים ותזמנם לדיון שנקבע. ניתנה היום, י"ב שבט תשע"ח, 28 ינואר 2018, בהעדר הצדדים.

תא"מ (פתח תקווה) 27880-02-17 - רפאל יצחק נ' אלון כהן

28.01.2018
28/01/2018
הגשת התביעה, ועד התשלום המלא בפועל. בנוסף ישאו הנתבעים, ביחד ולחוד, בשכ"ט עו"ד בסך 1,800 ₪, ובאגרה ששולמה והכל בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. התביעה שכנגד: הנתבע שכנגד ישלם לתובעת שכנגד סך של 5,265 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה, ועד התשלום המלא בפועל. בנוסף ישא הנתבע שכנגד בשכ"ט עו"ד בסך 1,800 ₪, ובאגרה בסך 375ששולמה ובהוצאות עדים בסך 700 ₪ (350 ₪ לכל עד) והכל בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. התיק ייסגר. ניתן היום, י"ב שבט תשע"ח, 28 ינואר 2018, בהעדר הצדדים.

ת"ק (נתניה) 58681-10-17 - ניסן זטלאוי נ' אינפו-סיסטמס בע"מ

28.01.2018
28/01/2018
טיעוני הצדדים, שוכנעתי כי יש לקבל את התביעה בחלקה, ככל המתייחס לפגמים לכאורה שנפלו בהתנהלות הנתבעת על פני ציר הזמן, כאשר בסופו של יום לא הצליח התובע לממש את כל זכויותיו כתוצאה מתאונת העבודה שארעה לו במהלך העסקתו אצל הנתבעת. 4. לאחר שיקלול מלוא הנתונים ובהתאם להוראות סעיף 62 לחוק בתי המשפט, מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סך כולל של 1,200 ₪. התשלום יבוצע בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. המזכירות תמציא עותק פסק הדין לצדדים במסירה כדין. ניתן היום, י"ב שבט תשע"ח, 28 ינואר 2018, בהעדר הצדדים.

בפ"מ (באר שבע) 6751-01-18 - פנחס יונה נ' מדינת ישראל

28.01.2018
28/01/2018
לא הוסברה למבקשה כפי שנדרש לפי חוק, וזה שהמבקש חתם על טופס הדרישה למתן שתן גם כן היה כנראה בתחנת המשטרה אחרי שכבר סירב. בעוד ההסבר היה צריך להינתן למבקש לפני הסירוב. לגבי הכשלים הנוספים עליהם דיבר הסנגור - סבור אני כי אין זה המקום לדון בהם, במיוחד לאור זאת שהחלטתי להחזיר למבקש את רשיונו. ובתיק העיקרי יעלה המבקש את כל טענותיו לעניין הראיות והכשלים. לאור האמור לעיל, משלא בוסס חשד סביר ולא הוסברה למבקש מהות הסירוב כחוק, אני מקבל את הבקשה ומורה למשטרה להחזיר למבקש את הרשיון באופן מיידי. ניתנה היום, י"ב שבט תשע"ח, 28 ינואר 2018, בהעדר הצדדים.

ת"א (חיפה) 24059-02-17 - מילי - חדרה (91) בע"מ נ' וילאר רמת אביב בע"מ

28.01.2018
28/01/2018
יכנס לתוקף ביום 15.3.18. עד למועד זה תוכל המבקשת לנקוט בכל הליך משפטי מתאים. 8. אשר לשאלת ההוצאות: כאמור, מצאתי לתת צו מניעה זמני וביטולו ניתן כעת נוכח שינוי נסיבות והסכמה משותפת של הצדדים ביחס לאי ההסכמות שביניהם, כמו גם סברת שני הצדדים כי במחלוקת שביניהם לא יוכלו להגיע להבנות בינם לבין עצמם והם נזקקים להכרעה שיפוטית. במצב דברים זה, כאשר מקצת הסעד התקבל למשך זמן מה, ובוטל לאחר זמן מה, אני סבורה כי ראוי כי כל צד יישא בהוצאותיו, וכך אני מורה. זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 45 יום. ניתן היום, י"ב שבט תשע"ח, 28 ינואר 2018, בהעדר הצדדים

ת"ת (קריות) 20968-12-17 - פלאפון תקשורת בע"מ נ' יעקב בצלאל

28.01.2018
28/01/2018
2. במקרה שאחד הצדדים הנו תאגיד, יתייצב מנהל מטעמו, המכיר את עובדות המקרה ומוסמך לסיים את התיק. 3. אם מוותרת המשיבה על חקירת מצהיר, תימסר על כך הודעה למצהיר, במסירה כדין, בד בבד עם הגשת בקשה מתאימה בתיק. 4. הבקשה תוגש, לא יאוחר מ- 7 ימים, לפני מועד הדיון. 5. אם יגיעו הצדדים להסכמה דיונית או אחרת, המייתרת את הדיון - יגישו בקשה משותפת מבעוד מועד, היינו, לא יאוחר מ-7 ימים לפני מועד הדיון. 6. ב"כ הצדדים יהיו ערוכים לסכם טענותיהם בע"פ. המזכירות תשלח החלטתי לצדדים ותזמנם למועד הדיון שנקבע. ניתנה היום, י"ב שבט תשע"ח, 28 ינואר 2018, בהעדר הצדדים.

ת"ט (קריות) 26535-12-17 - חץ הצפון הפקות בע"מ נ' זערורה קסדר נדל"ן בע"מ

28.01.2018
28/01/2018
שנקבע לכך, אם למחדלו האמור יהיה ביטוי בדיון. 7. על מנת לייעל את ההליך רשאים הצדדים להגיש הודעה על הסדר דיוני אליו הגיעו, בתוך 30 ימים מהיום, ואולם לא יתקבל הסדר דיוני המאריך את המועדים לניהול ההליכים המקדמיים מעבר למועדים המפורטים לעיל. כל מסמך ו/או בקשה אשר תוגש לבית המשפט תועבר במישרין ובו זמנית לצד שכנגד. 8. מובהר כי ככל והצדדים לא ימלאו אחר האמור לריישא להחלטה, תישקל מחיקת התביעה או קבלתה מטעם זה בלבד. עיון בתיק - 60 ימים. המזכירות תמציא העתק מהחלטה זו לצדדים ותזמנם לדיון שנקבע. ניתנה היום, י"ב שבט תשע"ח, 28 ינואר 2018, בהעדר הצדדים.

ס"ע (תל אביב) 62642-03-17 - מיכאל פראבר נ' פלא שטח בע"מ

28.01.2018
28/01/2018
ותדפיס עו"ש המלמד על מועד פירעון ההמחאות - לטענת הנתבעת נשלחו לתובע העתקי ההמחאות ונראה כי העניין בא על פתרונו. לגבי תדפיס עו"ש, לא ברור מדוע נדרש תדפיס של חשבון הנתבעת כאשר ניתן להתחקות אחר מועד פירעון ההמחאות גם בתדפיס חשבון בנק של התובע, מה גם שמועד הפקדת ההמחאה בפועל אינו בהכרח מעיד על המועד בו התקבלה אצל המוטב. דו"ח מסכם של חברת פלאפון כולל תאריך ואישור על ביצוע קיזוז בפועל- הנתבעת טוענת כי אין ברשותה מסמכים נוספים כמבוקש. בתוך 30 ימים יומצא תצהיר המציין כאמור. ניתנה היום, י"ב שבט תשע"ח, (28 ינואר 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.