אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 28.05.2014

נמצאו 1162 מסמכים עבור '28.05.2014'. מוצגים מסמכים 11 עד 20

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

הפ"ב (חיפה) 49581-05-14 - מנוף כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ נ' אייל אביעוז

28.05.2014
28/05/2014
נפתח ביום 27.5.14. 2. המזכירות תביא את התיק בפני ביום 26.6.14 3. בטרם יובא התיק בפני, כאמור, על המזכירות לברר אם האישורים בדבר מסירת כתבי בית הדין חזרו לתיק בית המשפט אם לאו, ואם חזרו, לצרפם לתיק. 4. בטרם יובא התיק בפני, כאמור לעיל, על המזכירות לברר אם הוגשה על ידי המשיבים בקשה לביטול פסק בורר. אם הוגשה בקשה כאמור יש להביאה בפני יחד עם תיק זה. אם לא הוגשה בקשה לביטול פסק בורר, יצורף לתיק מזכר של מזכירות בית המשפט שבו יאשר פקיד בית המשפט כי נערכה בדיקה והוברר כי לא הוגשה בקשה כאמור. ניתנה היום, כ"ח אייר תשע"ד, 28 מאי 2014, בהעדר הצדדים.

ת"ט (בית שאן) 26374-12-13 - רשות השידור נ' עלי גבן

28.05.2014
28/05/2014
- 1984. התובעת תגיש בתוך 15 יום מהיום את המסמכים שיש לצרף לכתב התביעה לפי תקנה 214 ג' ו - 214 ח', עם העתק ישירות לב"כ הנתבע. הנתבע יגיש בתוך 15 ימים לאחר מכן את המסמכים שיש לצרף לכתב ההגנה לפי תקנה 214 ג' ו - 214 ח', עם העתק ישירות לב"כ התובעת. בתוך 30 ימים לאחר מכן יגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית על פי תקנה 214 ט' לתקנות. ימי הפגרה יבואו במניין הימים. הדיון הקבוע ליום 1.7.14 מבוטל. אני קובעת את התיק לישיבה מקדמית בפניי ליום 7.9.14, בשעה 09:45. המזכירות תשלח העתק מהחלטה זו לצדדים. ניתנה היום, כ"ח אייר תשע"ד, 28 מאי 2014, בהעדר הצדדים.

ת"ט (תל אביב) 17154-02-14 - מנחם גלברד נ' אסתי גרינבוים

28.05.2014
28/05/2014
המסמכים שיש כוונה להסתמך עליהם, והם ימוספרו בתור ת/1, ת/2... או נ/1, נ/2... וכדומה, לפי העניין. סירב עד לתת תצהיר - תוגש עם התצהירים בקשה להעדתו ללא תצהיר, שבה יפורטו טעמי הבקשה ותמצית העדות הצפויה, ויצורפו אליה המסמכים שיש כוונה להגישם באמצעות העד. לא תורשה העדת עדים והגשת מסמכים שלא קוימו לגביהם הוראות אלו. חיוביהם הדיוניים של הצדדים אינם תלויים זה בזה. קובעת התיק לתזכורת פנימית לבחינת בשלותו לזימון לישיבה מקדמית, ליום 23.9.14. המזכירות תשלח העתק החלטתי בדואר רשום אל באי כח הצדדים ניתנה היום, כ"ח אייר תשע"ד, 28 מאי 2014, בהעדר הצדדים.

בפ"מ (תל אביב) 5809-05-14 - אביב אלוש נ' מדינת ישראל

28.05.2014
28/05/2014
לנהג כסיכונים "מחושבים". המבקש לא התייצב בפני בעצמו. ככל ששמעתי מעורכת דינו, אשר יש לומר לא הותירה "אבן בלתי הפוכה" בניסיונה לחלץ את המבקש מהמצב הרע אליו הכניס את עצמו, מדובר באדם מן היישוב מי שמקובל לכנותו כאדם "נורמטיבי". אני נכון להניח לזכותו כי מדובר בטעות חמורה בשיקול דעתו. יחד עם זאת, אני סבור כי החלטת קצין המשטרה לפסול את המבקש מנהיגה למשך 30 יום, הינה נכונה, מבוססת, ראויה ומידתית ובדין יסודה. מכל האמור לעיל, אני קובע כי קצין המשטרה פעל כדין ובסמכות, ודוחה את הבקשה. ניתנה היום, כ"ח אייר תשע"ד, 28 מאי 2014, בנוכחות ב"כ הצדדים.

ע"א (תל אביב) 18154-05-14 - תמר פלד נ' לודמילה בגדדי שבילי

28.05.2014
28/05/2014
בסך 25,000 ₪ תוך 30 יום. אין בכך כדי לרמוז למי מהצדדים כי העיכוב מאפשר בניה או כל פעולה אחרת הטעונה רישוי, וכל צד נפגע רשאי לנקוט באמצעים שמעמיד החוק כדי למנוע אירועים כאלו, אם אכן התרחשו. באשר לעתירת עיכוב הפיצוי- הבקשה נדחית. המדובר בסעד שניתן בתיק אחר. יתרה מכך: עוד חזון למועד, והדרך להשלמת התכניות וקבלת הפיצוי מהעירייה עוד רחוקה. מה גם שלפי הסכם הפשרה המדובר, העירייה ממילא התחייבה לשלם פיצוי אחד, תוך שימת הדגש על המילים "ולא לכל אחד מהם בנפרד" כך שאין חשש ממשי לפיצול הפיצוי. ניתנה היום, כ"ח אייר תשע"ד, 28 מאי 2014, בהעדר הצדדים.

תא"ק (קריות) 36793-01-14 - בנק מזרחי טפחות בע"מ נ' קנפו נורית

28.05.2014
28/05/2014
בפועל. כמו כן ובנוסף לחיובים לעיל,אני מחייב את הנתבעת 1לשלם לתובע סך נוסף של 4,026₪ בתוספת ריבית בשיעור המקסימאלי שהיה ושיהיה נהוג אצל התובע,מעת לעת לגבי חשבונות קשיי גביה ללא מסגרת אשראי,שתחושב ותצטבר אל הקרן החל מיום 02/01/14ועד התשלום בפועל. בנוסף לכך,אני מחייב את הנתבעת 1לשלם לתובע הוצאות המשפט באופן יחסי (אגרת בימ"ש )בסך 50₪ ושכ"ט עו"ד בסך693₪, כולל. סכומי ההוצאות ושכ"ט יישאו הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה,התשכ"א 1961 ,החל מהיום ועד לתשלומם בפועל. ניתן היום, כ"ח אייר תשע"ד, 28 מאי 2014, בהעדר הצדדים.

ת"א (חיפה) 39108-01-12 - סמיר חליפה נ' כמאל חמזה חלבי

28.05.2014
28/05/2014
מיום 22/4/13, 8/12/13, 30/12/13, 2/3/14) מזה - אני מעמידה את הוצאות ההליך (כולל שכ"ט עו"ד) על סכום כולל של 5,000 ₪ אשר תשולמנה לנתבעים, אם וככל שהתובע יגיש תביעה חדשה כנגד הנתבעים בגין האירועים נשוא תביעה זו וכתנאי לכך. 4. סוף דבר 4.1 התביעה נמחקת. 4.2 התובע ישלם לנתבעים הוצאות משפט (כולל שכ"ט עו"ד) בסכום כולל של 5,000 ₪ אם וככל שתוגש על ידו תביעה חדשה כנגד הנתבעים בגין האירועים נשוא תביעה זו וכתנאי לכך. לצדדים זכות ערעור. המזכירות תמציא עותק פסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה. ניתן היום, כ"ח אייר תשע"ד, 28 מאי 2014, בהעדר הצדדים.

תא"מ (אשדוד) 45349-03-13 - התובעת נ' הנתבעים

28.05.2014
28/05/2014
חוות דעת שמאי וכן חשבונית מס בגין תיקון המשאית, כמו כן צרפה התובעת חשבונית מס קבלה בדבר תשלום עבור חוות דעת השמאי ובכך הוכיחה היא את סכום הנזקים הנתבעים. 16. לאור האמור והמפורט לעיל אני מורה כי הנתבעות תשלמנה לתובעת הסך של 20,340 ₪ בצירוף אגרת בית משפט בסך של 372 ₪, סכומים אלו ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה 24.03.2013 ועד למועד התשלום בפועל. כמו כן תשלמנה הנתבעות לתובעת הוצאות משפט בסך כולל של 3,600 ₪ אשר ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל. ניתנה היום, כ"ח אייר תשע"ד, 28 מאי 2014, בהעדר הצדדים.

ת"א (חיפה) 31707-05-13 - דוד קיטה נ' שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ

28.05.2014
28/05/2014
קיטה מירטה קיטה ע"י ב"כ עו"ד ניל הורביץ נ ג ד שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ ע"י ב"כ עו"ד אורן סלעי ואח' בית משפט השלום בחיפה [28.05.2014] כב' השופטת נסרין עדוי פסק דין כמבוקש. להסכם הפשרה תוקף של פסק דין. הדיון הקבוע ליום 30.6.14 מבוטל. בנסיבות סיום התיק, הנני מורה על החזר האגרה ששולמה, בניכוי הסכום המינימאלי המתחייב על פי התקנות, לידי התובעים באמצעות בא כוחם. ככל שטרם ניתנו תשובות המומחה מטעם בית המשפט, לשאלות ההבהרה, אזי המומחה פטור מלעשות כן. המזכירות תמציא את פסק הדין ולצדדים ולמומחה. ניתן היום, כ"ח אייר תשע"ד, 28 מאי 2014, בהעדר הצדדים.

תא"מ (באר שבע) 40181-03-14 - קבוצת פולימרס בע"מ נ' משה קרייף

28.05.2014
28/05/2014
פה, ולמתן פסק דין, יערך בפני ביום 10/11/2014 בשעה 12:00, למשך שעה וחצי. באחריות כל בעל דין לזמן לדיון את כל המצהירים, העדים והמומחים מטעמו, למעט אותם אלה שבעל הדין שכנגד הודיע במפורש כי הוא מוותר על חקירתם. בעלי הדין רשאים להגיש לבית המשפט, עד שבעה ימים לפני המועד שנקבע לדיון, רשימת אסמכתאות משפטיות ועיקרי טיעון בכתב. בדיון ההוכחות הנ"ל יישמעו בעלי הדין וכל העדים. סיכום טענות בעלי הדין יהיה בעל פה ביום הדיון בתובענה לאחר סיום הבאת הראיות. המזכירות תודיע לצדדים כנגד אישורי מסירה כדין. ניתנה היום, כ"ח אייר תשע"ד, 28 מאי 2014, בהעדר הצדדים.