אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 29.01.2004

נמצאו 230 מסמכים עבור '29.01.2004'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

ת"פ (חיפה) 279/03 - פרקליטות מחוז חיפה נ' דאהר רביע

29.01.2004
29/01/2004
ותעביר עותק מגזר הדין ביחד עם פקודת המאסר למפקד תחנת המשטרה בחיפה, למעקב אחר ביצוע. עד למועד ההתייצבות, ישארו כל תנאי השחרור שנקבעו בעניינו של הנאשם, בתוקפם. ניתן בזאת צו לעיכוב יציאתו של הנאשם מהארץ. הודע לנאשם על זכותו לערער בבית המשפט העליון, תוך 45 יום מהיום. שמיעת הראיות בתיק זה היתה בדלתיים סגורות מטעמים שפורטו בב"ש 3880/03. יחד עם זאת, אין עילה ליתן את גזר הדין בדלתיים סגורות. בהתאם, גזר הדין מותר לפרסום, בכפוף לאיסור פרסום כל פרט מזהה של המתלוננת בתיק זה. ניתן היום ו' בשבט, תשס"ד (29 בינואר 2004) במעמד הנאשם, הסנגור וב"כ המאשימה.

עב"ל 1087/02 - ברוך קמינר נ' המוסד לביטוח לאומי

29.01.2004
29/01/2004
על דעתנו. על כך נוסיף, כי התקנות מושא דיוננו הותקנו, מדעיקרא, מתוקף הסמכות לפי סעיף 69 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשכ"ח - 1968, הוא סעיף 112 לחוק בנוסחו דהיום. לאמור, לפנינו תקנות ביצוע הנובעות מהוראתו של סעיף 112 (א)(1) והמכוונות ליישומו המפורש, הלכה ולמעשה. אשר על כן, וגם מטעם זה מופרכת טענתו של המערער בדבר קיומה של לקונה בחוק, המחייבת - לטענתו - מתן פירוש שונה מזה הקבוע בתקנות. 11. סוף דבר: לאור כלל האמור לעיל, הערעור נדחה. בנסיבות העניין אין אנו עושים צו להוצאות. ניתן בהעדר הצדדים היום, ו' בשבט תשס"ד (29.1.2004) ונשלח לצדדים.

עב"ל 1520/02 - זהבה ורדניק נ' המוסד לביטוח לאומי

29.01.2004
29/01/2004
במשק ביתה. הראיה הכוללת של הדו"ח תוך בחינת תכלית הענקת הגמלה, שהיא - לאפשר לנכה, עקרת בית, תחליף לתפקוד במשק ביתה מצדיקה בחינה נוספת של החלטת הוועדה. נראה שנקודות אלה לא זכו לתשומת לב מספקת בהחלטת הוועדה ובפסק דינו של בית הדין האזורי. 15. סוף דבר - לאור האמור לעיל, הערעור מתקבל. העניין מוחזר לוועדה, כדי שתשקול החלטתה לאחר בחינה מדוקדקת של דו"ח המכון ותקבע, האם בחינה זו, גם לאור גילה של המערערת ותכלית הקצבה כמפורט לעיל, אינו מצדיק את שינוי החלטתה. ההחלטה תהיה מנומקת. אין צו להוצאות. ניתן היום, ו' בשבט, תשס"ד (29 ינואר 2004), בהעדר הצדדים.

ד"מ (נצרת) 1321/03 - עפאף סלימאן ואח' נ' מועצה מקומית בועיינה נוג'ידאת

29.01.2004
29/01/2004
21 ימים מקבלת התחשיב, תשלם הנתבעת לב"כ התובעות, תוך 15 ימים מאז את הסכום כאמור, כשהוא משוערך ליום התשלום. היה ותתעורר מחלוקת לגבי התחשיב, יוכלו הצדדים לשוב ולפנות לבית הדין בעניין זה בלבד, לא יאוחר מ- 60 יום מקבלת פסק הדין. במקרה זה, ימנה בית הדין חשב שכר והצדדים יחוייבו בתשלום שכרו. כמו-כן, על הנתבעת לשלם לכל אחת מהתובעות סך של 600 ₪ בגין הוצאות משפט ובגין שכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ כחוק. 9. כל צד רשאי לפנות לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, בבקשת רשות ערעור, תוך 15 יום מקבלת פסק הדין. ניתן היום ו' בשבט, תשס"ד (29 בינואר 2004) בהעדר הצדדים.

עב' (תל-אביב-יפו) 5913/02 - דמארי אסא נ' יוניטרוניקס בע"מ

29.01.2004
29/01/2004
כי הפיטורים לא היו בשל טעמים של שרות המילואים - אין פגם בקביעתה. ו. ומעבר לנדרש - המחוקק קבע את ערך הפיצויים, כאחד הסעדים שבסמכות הועדה להורות עליהם. המערער לא עתר להשבתו לעבודה ובפנינו טען כי לא ראה טעם בנסיבות שהוכחו שכן ברי היה לו כי יפוטר מאוחר יותר (ראה סעיף 10 לערעור שהוגש לועדה). מדובר היה - כך לטעמו - בפערים שאינם ניתנים לגישור. ואם אמנם לא הותרה על תפקוד נמוך או על תפוקה נמוכה - הכיצד הסיק כטענתו?! ז. לאור כל האמור - נדחה הערעור. בנסיבות ההליך - לא ראינו ליתן צו להוצאות. ניתן היום, ו' בשבט, תשס"ד (29 בינואר 2004) בהעדר הצדדים.

עת"מ (באר-שבע) 315/02 - פרץ בוני הנגב- האחים פרץ בע"מ נ' מינהל מקרקעי ישראל ואח'

29.01.2004
29/01/2004
לעותרת, את עמדתה לגבי בקשתו למתן היתר לשימוש חורג של המשיב 5, במקרקעין האמורים, מיד לאחר שהמינהל יקבע את עמדתו, אם וכאשר תוגש בקשה לשימוש חורג מטעם המשיב 5. אני מורה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה שדרות, להודיע לעותרת, מיד לאחר הגשת בקשה מטעם המשיב 5 למתן אישור חורג למקרקעין האמורים, על מנת שהעותרת תוכל להביע את עמדתה. העותרת תשלם למשיב 1 ולקבוצת המשיבים 2, 3 ו-4, הוצאות עתירה זאת וסך 5,000 ₪ שכ"ט עורך דין. המשיב 5 ישלם לעותרת הוצאות עתירה זו וסך 5,000 ₪ שכ"ט עורך דין. ניתן היום ו' בשבט תשס"ד (29 בינואר 2004) במעמד עו"ד דברת ועו"ד כץ.

ת"א (חיפה) 1039/01 - אפרת אברהם נ' שירותי בריאות כללית

29.01.2004
29/01/2004
לי הצדדים הסכם פשרה, שסומן על ידי ת/נ/1, לפיו הסמיכו אותי לפסוק לתובעת פיצויים בהתאם לסעיף 79א(א) לחוק בתי המשפט, התשמ"ד-1984. הסמכה זאת היא בגבולות של 1,100,000 ₪ ועד 1,500,000 ₪ (כאשר סכומים אלו כוללים בתוכם גם הוצאות ושכ"ט עו"ד). 6. בדקתי את טיעוני הצדדים. כשאני נותנת משקל לכל הנתונים שלפני, אני פוסקת לתובעת כפיצויים סכום של 1,210,000 ₪. 7. אני נותנת תוקף של פסק דין ליתר הסכמותיהם של הצדדים בהסכם הפשרה ת/נ/1, ויש לראותן כחלק מפסק דיני זה. המזכירות תמציא עותק פסק הדין לב"כ הצדדים. ניתן היום ו' בשבט, תשס"ד (29 בינואר 2004) בהעדר הצדדים.

ת"א (חיפה) 212/02 - הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' רבן שלמה

29.01.2004
29/01/2004
התביעה ומצורפיה. לפי החלטתי מ-4.9.03 בדבר השאלות השנויות במחלוקת, שהיו השאלות שהוצגו ע"י הנתבע, אני דוחה את הבקשה להעלות טענות נוספות בגין התביעה ומצורפיה. אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובעת סך 2,671,599 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום הגשת התביעה 17.2.02 ועד התשלום המלא בפועל. אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובעת את הוצאות המשפט ובנוסף שכר טרחת עו"ד בסך 50,000 ₪ בצירוף מע"מ. הסכומים האמורים ישאו הפרשי הצמדה וריבית החל מהיום ועד התשלום המלא בפועל. המזכירות תשלח העתק פסה"ד לבאי כח הצדדים. ניתן היום ו' בשבט, תשס"ד (29 בינואר 2004) בהעדר.

פש"ר (חיפה) 595/01 - תמיר אייל נ' הכונס הרשמי

29.01.2004
29/01/2004
נושה ולבקש את הכרזת החייב כפושט רגל, אם אכן מעוניים הוא בהליך זה. בהתאם - הבקשה נדחית. צו הכינוס, צו עיכוב היציאה מהארץ, וכל הצווים הנלווים שניתנו במסגרת הליכי פשיטת הרגל - מבוטלים. לפנים משורת הדין אני מעכב את ביצועו של פסק הדין עד ליום 1/04/04. אם עד מועד זה ימציא החייב דוחות כספיים כנדרש לכנ"ר, כי אז ניתן יהיה לשקול את ביטול פסק הדין וזאת לאחר שיבחנו הדוחות הכספיים. אם לא יומצאו דוחות כספיים כנדרש, יהיה פסק דין זה סופי ויכנס לתוקפו ביום 1/4/04. המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים. ניתן היום ו' בשבט, תשס"ד (29 בינואר 2004) בהעדר הצדדים.

ת"א (ירושלים) 4210/02 - זמיר אריק ואח' נ' בנק לאומי למשכנתאות בע"מ ואח'

29.01.2004
29/01/2004
דניאל נ ג ד 1. בנק לאומי למשכנתאות בע"מ 2. עו"ד ישראל בודה - כונס נכסים 3. מינהל מקרקעי ישראל בבית המשפט המחוזי בירושלים [29.01.2004] כבוד השופטת אורית אפעל-גבאי בשם התובעים - עו"ד בביאן בשם הנתבעים 1-2 - עו"ד שרגא בודה החלטה לנוכח העובדה כי חלף המועד להגשת כתב תביעה מתוקן, וזה לא הוגש, מתבקשים התובעים ליתן טעם מדוע לא תימחק התובענה מחמת חוסר מעש. לא תוגש הודעה עד לתאריך 8.2.04, תימחק התביעה באותו יום. התיק יבוא לעיוני בתאריך 8.2.04. המזכירות תשלח העתק ההחלטה לצדדים בפקסימיליה. ניתנה היום ו' בשבט תשס"ד (29 בינואר 2004), בהעדר הצדדים.