אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 29.07.2004

נמצאו 180 מסמכים עבור '29.07.2004'. מוצגים מסמכים 11 עד 20

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

פש"ר (חיפה) 656/02 - סרחאן אסעד נ' כונס הנכסים הרשמי - מחוז חיפה

29.07.2004
29/07/2004
לנושים כי הוא שישא בתשלומים. לפיכך על אדם שמשלם חובות של אחר לפקח ולהשגיח על אופן משיכת הכספים. חייב שאינו מפקח ומאפשר לאחר לעשות כשלהם בחשבונותיו לא יוכל לטעון כי אינו יודע כיצד נוצרו החובות וכי פעל בתום לב. 15. גם התנהגות החייב לאחר מתן צו הכינוס, אי הגשת הדו"חות ופיגור בתשלומים, מעידה על חוסר תום לב מצדו. 16. אשר על כן, הנני דוחה את הבקשה להכרזת החייב כפושט רגל. 17. הצווים שניתנו במסגרת צו הכינוס, לרבות צו עיכוב היציאה מן הארץ - מתבטלים. המזכירות תמציא העתק פסק הדין לב"כ הצדדים. ניתן היום י"א באב, תשס"ד (29 ביולי 2004) בהעדר הצדדים.

ה"פ (ירושלים) 1215/02 - אלי הרשקוביץ נ' ששון תירם ואח'

29.07.2004
29/07/2004
למורת הרוח מעשיית הדין העצמית של המשיב, לא יעשה צו להוצאות. 7. בשולי הדברים אבקש להעיר את ההערה הבאה: מאז חתימת נספח ט' לבקשה חלפו יותר משנתיים. מאז סיום שמיעת הראיות ועד הגשת סיכומיהם של הצדדים ביום 30/6/04 חלפו לא פחות משישה חודשים. בא כוח המשיב מציין בסיכומיו, כי ביני לביני פתחו שני הצדדים חברות חדשות וכל אחד מהם עושה לביתו באופן עצמאי. בנסיבות אלה יש לקוות ולהניח, כי הצדדים ישכילו להשלים את פירוק עסקיהם המשותפים ללא צורך בפניות נוספות לבית המשפט. המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים ניתן היום י' באב תשס"ד (28 ביולי 2004) בהעדר הצדדים

עמ"ה (תל-אביב-יפו) 1099/03 - הורוביץ גד נ' פקיד שומה כפר-סבא

29.07.2004
29/07/2004
זיאד מוחמד נ פ"ש כפר סבא (תקליטור מיסים). אשר על כן אני דוחה את ערעורו של המערער בקשר עם טענותיו הנוגעות לפסילת ספריו . המשך הדיון בערעור לגופן של השומות יקבע בתאום עם באי כוח בישיבת תיזכורת אשר אני מיעד לשם כך הנקבעת בזה ליום 7.9.04 שעה 9:10. המערער ישא בהוצאות המשיב לרבות שכר טרחת עורך דין, בקשר עם שלב זה של הערעור ובלא קשר לתוצאות הערעור בקשר עם השומות לגופן, בסך כולל של 13,500 ₪ כשסכום זה נושא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום המלא בפועל. ניתנה היום י"א באב, תשס"ד (29 ביולי 2004) שלא במעמד הצדדים. המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

עת"מ (תל-אביב-יפו) 1194/02 - פז חברת נפט בע"מ נ' ועד ערר מחוזית ת"א ואח'

29.07.2004
29/07/2004
ייעודו של המגרש. משעה שתכנית ח/36 אושרה, אין עוד צורך כמקודם בהחלטה מיוחדת למתן היתר בנייה על המגרש ואין עוד צורך בהסכמת הוועדה המחוזית, כפי שנקבע כאשר המגרש היה מסווג כ"שטח פרטי פתוח". התעלמותה של המשיבה מס' 1מהשינויים המצויים בתכנית ח/36 - ביחס למגרש, היא בלתי סבירה ולא מצאתי לה כל צידוק. לפיכך אני מחליטה להענות לעתירה. אני מחליטה לבטל את החלטת המשיבה מס' 1 ומורה למשיבה 2 לדון בבקשה להיתר שהגישה העותרת כבקשה לבנייה על מגרש שייעודו בנייה למטרות מסחר. כל צד ישא בהוצאותיו. ניתן היום י"א באב, תשס"ד (29 ביולי 2004), בלשכתי בהעדר ב"כ הצדדים

ת"א (תל-אביב-יפו) 1220/00 - וינשטיין יגאל נ' עיזבון המנוח לבזובסקי אורי ז"ל ואח'

29.07.2004
29/07/2004
החוזי. 2. 280,000$ בגין האופציה לרכוש את הדירה. סה"כ- 485,310$ בניכוי 7,000$ 478,310$ 3. הנתבעים (עיזבון תובע 1 ונתבעת 2) ישאו בתשלום ההוצאות, שכ"ט עו"ד, שכ"ט מומחים, תשלום אגרה בסכום כולל של 80,000 ₪ כולל מע"מ. התובע העמיד את תביעתו על סך של 2,000,000 ₪, בעוד הסכום עליו פסקתי אף גבוה ממנו, ולכן אני קובעת כי הנתבעים ישלמו לתובע סך של 2,000,000 ₪ (2 מליון ₪) בתוספת ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה ועד יום התשלום בפועל, ובנוסף , כאמור, ישאו בהוצאות ההליך בסך 80,000 ₪ כולל מע"מ . ניתן היום י"א אב תשס"ד, 29 יולי 2004, בלשכתי, בהעדר ב"כ הצדדים.

ת"א (תל-אביב-יפו) 1765/95 - משרד התחבורה-מנהלת נמל יפו מדינת ישראל נ' פז רן השקעות בע"מ ואח'

29.07.2004
29/07/2004
יותר ואשר תרמו להעלאת שווי הנכס ולהשבחתו. לנוכח מצב דברים זה, אני קובעת כי יש לאמץ את חוות הדעת האמורה (נ/11) לפי החלופה השניה שמוצעת בה, כלומר בסכום של 4,709,425 ₪, לצורך ביצוע קיזוז מדמי ההרשאה. לעניין זה יובהר למען הסר ספק, כי סכומים אחרים לצורך קיזוז שנקובים בפסק דיני מיום 2.10.00 בטלים בזאת. הבחירה היתה באלטרנטיבה השניה ולא הראשונה, מאחר ועפ"י קביעתי (עמ. 6 לפסה"ד) זה הסכום שהנתבעים שילמו בפועל כדמי הרשאה. הסכום ישוערך למועד ביצוע ההתחשבנות בין הצדדים, החל מהמועד הנקוב בחוות הדעת. בנסיבות האמורות, אין צו להוצאות. ניתן ביום 29/7/04

עמ"נ (תל-אביב-יפו) 134/03 - מנהל הארנונה של עיריית הרצליה נ' מסגרית גיספן בע"מ

29.07.2004
29/07/2004
שהגישה מסגריית גיספן לא מופיעה הבקשה לפסול את ועדת הערר מלהמשיך מלדון בתיק (סעיף ב' לכותרת) וסעיף 11 המופיע במסמך מטעם מנהל הארנונה אינו מופיע במסמך מטעם מסגריית גיספן. אין לעובדה זו בעניין השוני בין המסמכים כדי להשליך על פסק דין זה ולא הוברר מדוע קיים שוני בין שני מסמכים אלה, האמורים להיות עותק זהה של תגובת המסגרייה. יחד עם זה מצאתי להצביע ולהפנות את הצדדים לעובדה תמוהה זו. 34. אשר על כן ולסיכום, דין שני הערעורים להידחות. 35. אין צו להוצאות. המזכירות תשלח העתק מפסק דין זה לצדדים. ניתנה היום, י' באב, תשס"ד (29 ביולי 2004), בהעדר הצדדים.

ה"פ (תל-אביב-יפו) 225/02 - אפרים שיליאן ואח' נ' גילעם מזרחי

29.07.2004
29/07/2004
של המבקשים לתשלום מלוא התמורה על ידם בטרם יוסרו השעבודים, מה גם שתשומת ליבם הופנתה מראש לסיכון הכרוך בכך, נטלו על עצמם סיכון מודע לקושי הכרוך באכיפת החוזה למקרה שהמשיב לא יעמוד בהתחייבויותיו. במצב דברים זה, גם אין מקום למינוי כונס נכסים, במסגרת הנדונה, לצורך אכיפתו של חוזה המכר. יוער, כי זה מכבר ניתנה למבקשים בהסכמה רשות לפיצול סעדים (ראו: החלטתי מיום 5/9/02). המשיב ישלם למבקשים הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 20,000 ₪, בתוספת מע"מ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד מועד התשלום בפועל. ניתן והודע היום, 29 ביולי 2004 במעמד.

ה"פ (תל-אביב-יפו) 1562/00 - כאשי אליעזר ואח' נ' נבו טפת

29.07.2004
29/07/2004
להם אינטרסים משותפים. אשר על כן ובהעדר תימוכין לעדויותיהם לא ניתן לקבוע כי הבורר רומה בעת מתן פסק הדין הראשון. גם לענין הטענה השניה של שמיעת התובעת בניגוד לאמור בסעיף 24 (4) לחוק הבוררות, - נתתי דעתי לעיל, ודחיתי טיעון זה. לכאורה, אין ולא היה מקום להתערב בפסק הבורר, באחת העילות המנויות בחוק הבוררות. יחד עם זאת, מאחר והמדובר בצדדים שכולם בני משפחה אינטרסנטים, ובהעדר כל הסבר אמין לשיהוי, אני קובעת שהתובעת השתהתה שיהוי בלתי סביר בהגשת הבקשה לאישור פסק הבורר, ולכן איני נעתרת לה. בנסיבות המקרה כל צד ישא בהוצאותיו. ניתן היום 29.7.2004, בהעדר.

ת"א (חיפה) 18058/00 - מינהל מקרקעי ישראל נ' בן עמי רקובסקי ואח'

29.07.2004
29/07/2004
בשם התובע – עו"ד שינדלהיים שלמה בשם הנתבע 1 – עו"ד דן יהלום בשם הנתבע 2 – עו"ד זיו ברגמן בשם הנתבע 3 – עו"ד שרייבר בשם הנתבעים 4-5 – עו"ד יפעת בן שמעון בשם הנתבע 6 – עו"ד שמואל קינן בשם צד ג' – עו"ד קינן שמואל החלטה 1. בזיקה להחלטתי מיום 31/5/04 הגיעני התיק לתזכורת מעקב ביום 25/7/04 והיום. 2. לא הונחו בפניי תצהירים משלימים , כאמור בסעיף 2 להחלטתי הנ"ל, ולא אדרש לכך בהמשך. 3. הנני מזמן ישיבת קדם משפט ליום 25/10/04 שעה 8:50. 4. המזכירות תמציא העתק מהחלטתי לב"כ הצדדים בדואר רשום + אישור מסירה. ניתנה היום י"א באב, תשס"ד (29 ביולי 2004)