אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 29.08.2003

נמצאו 16 מסמכים עבור '29.08.2003'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

עת"מ (חיפה) 450/02 - קימחי רימונד נ' עיריית חיפה ואח'

29.08.2003
29/08/2003
ולנקוט בהליכי גבייה. ג.	העתירה ככל שהיא מתייחסת לגבי החוב הנתבע וכמפורט ב- ע/1 לגבי הנכסים ג ו- ד עומד בעינו, והמשיבים בין בעצמם ובין על-ידי מי מטעמם רשאיים להמשיך בהליכי גבייה בגין חוב זה. ד.	לאור התוצאה אליה הגעתי ולאור ההערות בפסק הדין, יועמדו ההוצאות הכוללות על סכום של 12,000. אני מחייבת את העותר לשלם למשיבים, ביחד, הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 15,000 ש"ח בצירוף מע"מ כחוק, נכון למועד מתן פסק-דין זה. המזכירות תמציא העתק פסק הדין לב"כ הצדדים. ניתן היום א' באלול, תשס"ג (29 באוגוסט 2003). פסקדין לאפורסם מחוזי חיפה

ע"ש (חיפה) 613/02 - אנדריי הולצר נ' ממונה אזורי מע"מ-תחנת חיפה

29.08.2003
29/08/2003
17.	אשר על כן אני קובעת, כי "עסקת המתנה" שבוצעה בין המערער לבתו בקשר לדירת המגורים על-פי חוזה המתנה מיום ב- 16/1/1998 דירה של 5 חדרים בצירוף שטח אדמה ברחוב אלכנסדר זייד מס' 12 בטבעון, הידוע גם כחלק מחלקה 60 בגוש 11393 (להלן: הדירה), אינה חייבת במע"מ והשומה שהוצאה על-ידי המשיב בקשר לעסקה זו, בטלה. המשיב ישלם למערער הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 8,000 ש"ח בצירוף מע"מ כדין, נכון למועד מתן פסק הדין. המזכירות תמציא העתק פסק הדין לב"כ הצדדים. ניתן היום א' באלול, תשס"ג (29 באוגוסט 2003) בהעדר הצדדים. פסקדין לאפורסם מחוזי חיפה

בש"א (ירושלים) 6012/02 - בנק לאומי לישראל בע"מ נ' נחמה שור

29.08.2003
29/08/2003
כי כתב התביעה אינו מגלה עילת תביעה. 13. סוף דבר אני דוחה את הבקשה למחיקת התביעה על הסף. 14. הוצאות בקשה זו יישקלו עם סיום התיק העיקרי ובהתאם לתוצאות בתיק. ניתנה היום א' באלול, תשס"ג (29 באוגוסט 2003) בהעדר הצדדים. [1]לא זו בלבד שהטענה עומדת לערב, אלא שהוא חייב להעלות אותה, שכן עפ"י סעיף 10 (א) לחוק הערבות תשכ"ז-1967: "הערב לא יהיה זכאי לחזור על החייב במידה שהוא היה עשוי להיות מופטר על ידי טענה שעמדה לחייב כלפי הנושא בקשר לחיובו והטענה היתה ידועה לערב ולא התגונן בה, ובלבד שזכות הערב לחזור על החייב אינה נפגעת אם עשה כאמור בסעיף 5(ג)(1)."

בש"א (חיפה) 950/03 - שחר צח שירותי הסעות בע"מ נ' עירית עכו ואח'

29.08.2003
29/08/2003
אשר להם המידע הנדרש לצוך בירור העתירה. עותק ההחלטה נמסר לב"כ העותרת, ועליו לפעול כמפורט בהחלטה זו. יושם לב, שעל העותרת להמציא עותק ישירות לעירית עכו, ההמצאה צריך שתבוצע ישירות למחלקה המשפטית של העיריה, אם יש מחלקה משפטית כזו, ואם לאו, לבכיר באותה רשות. בכל מקרה, יש לציין בבירור את הפרטים המזהים של מקבל ההזמנה לרבות תיאור תפקידו באותה רשות. לגבי המשיבים האחרים, יש לפעול בהתאמה. אם יש מחלקה משפטית, למסור ישירות למחלקה המשפטית ואם אין, לבכיר באותה חברה, תוך ציון פרטים מזהים מלאים, כמפורט לעיל. ניתנה היום א' באלול, תשס"ג (29 באוגוסט 2003).

בג"ץ 7677/03 - ארגון המורים בבתי הספר על יסודיים נ' משרד החינוך

29.08.2003
29/08/2003
שנעשתה, ועל כן מבטלת אני את צו הביניים שהוצא במעמד צד אחד. 4.	אני מצרפת את ועד הורי התלמידים, כמשיב בעתירה, כבקשתו. 5.	באי כוח הצדדים מסבים את תשומת ליבי כי אתמול נשלחה אליהם הודעה מן המזכירות, בעקבות החלטתי מאתמול לדון היום בבקשה הנוכחית כדן יחיד שהדיון שנקבע ליום 8.9.03 בפני הרכב, בוטל. הודעה זו בטעות יסודה. קבעתי דיון בפני כדן יחיד להיום, ואין בכך כדי לבטל את הדיון הקבוע בפני הרכב בעתירה. המזכירות מתבקשת לפעול בעניין זה בהקדם, ולוודא שהעתירה אכן תובא בפני הרכב. ניתנה היום, א' באלול, תשס"ג (29.8.2003). החלטה לאפורסם עליון

תמ"ש (תל-אביב) 66702/96 - אלמוני נ' אלמונית

29.08.2003
29/08/2003
לימודיה, באופן מסודר, בבית הספר הנוכחי בו היא לומדת עד כה (בוודאי תקבל תעודת גמר של בית הספר). אזי ניתן יהיה לשקול באיזה מוסד היא תתחיל ללמוד בחטיבת הביניים בשנת הלימודים תשס"ה. במסגרת השיקולים לקראת שנת הלימודים תשס"ה יהיה ראוי לשוחח עם הבנות ולשמוע את עמדתן. בהעדר נתונים על קונפליקטים בשנים האחרונות, כאמור, עולה טובתן של הקטינות להשאר יחד בשנת הלימודים תשס"ד במוסד הנוכחי על העברתן כבר עתה (בחטף וללא הכנה מתאימה) למוסד אחר. אני דוחה, איפוא, את הבקשה. ניתנה היום א' באלול, תשס"ג (29 באוגוסט 2003) בהעדר הצדדים. החלטה לאפורסם משפחה תל-אביב

ב"ש (ירושלים) 4818/03 - מדינת ישראל נ' מוסטפא אבו זהרה

29.08.2003
29/08/2003
פועל כחרב פפיות, שכן יש בו גם כדי להעיד על הקושי הרב שיש למשיב לקבל את המציאות החדשה בהר-הבית. 9. סיכומם של דברים. על-יסוד כל האמור לעיל הגעתי לכלל מסקנה, כי יש מקום לקבל את הערר ולהגביל את כניסתו של המשיב להר-הבית. איני סבורה כי קיימת הצדקה להורות על מלוא התקופה שהתבקשה. האיזון בין הצורך בשמירה על הסדר הציבורי ושלום הציבור, מחד גיסא, לבין הצורך לקיים את זכויותיו של המשיב, מאידך גיסא, ובשִׂים לב לשלב הדיוני בו מצוי עניינו, מצדיק את הגבלת חופש התנועה לתקופה קצרה יותר של 30 יום. זאת, החל מהיום. ניתנה היום, א' באלול התשס"ג (29 באוגוסט 2003)

בש"א (חיפה) 2397/03 - סגל מנחם נ' מדינת ישראל - משרד החינוך

29.08.2003
29/08/2003
העומדים לרשותו וההחלטה שהתקבלה לאחר כל אלה התקבלה במסגרת הקריטריונים שנקבעו לכך ובמתחם הסבירות. הבקשה נדחית איפוא. ליבנו עם המבקש ואולם עם כל הצער הכרוך בכך, פיטוריו של המבקש יכנסו לתוקפם מ- 31.8.03, על פי האמור במכתב הפיטורין. בנסיבות אין צו להוצאות. 22. נוכח החלטתו זאת של ביה"ד, ב"כ המבקש תודיע לביה"ד בכתב, תוך 15 ימים מהיום, האם מבקשת היא להמשיך בהליך העיקרי או מה בקשתה. התיק יובא בפנינו למעקב עם קבלת הודעתה של ב"כ המבקש ואזי תינתן החלטה. ניתנה היום א' באלול, תשס"ג (29 באוגוסט 2003) בהעדר הצדדים ותשלח לבאי כוחם עוד היום באמצעות הפקס.

ת"א (נצרת) 4813/02 - חלאילה סמארה נ' שעבאן מוחמד ואח'

29.08.2003
29/08/2003
מופנית - (א) להוראות תקנה 8 (א) לתקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ז - 1986, לפיה אין להביא בפני המומחה הממונה על ידי בית המשפט חוות דעת רפואית של מומחה אחר, לגבי התאונה בה עסקינן; (ב) לפסיקת בית המשפט העליון הקובעת כי גם מסקנות של ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי אסור שתובאנה בפני המומחה. 4. ב"כ התובע/ת יודיע למומחה וישלח לו העתק מהחלטה זו. אני מורה על העברת התיק למעקב במחלקת המנ"ת. עם קבלת חוות-הדעת יובא התיק לעיוני. המזכירות תעביר העתק ההחלטה לב"כ הצדדים. ניתנה היום א' באלול, תשס"ג (29 באוגוסט 2003) בהעדר הצדדים.

ת"א (נתניה) 13770/01 - מור יצחק ואחרים נ' סביחה עזרא ואחרים

29.08.2003
29/08/2003
ואחרים (צד ד')) בית משפט השלום נתניה [29.08.2003] בפני כב' השופט הרווי גרובס, סגן נשיא החלטה לאחר שהוגשו כל כתבי הטענות, אני מורה כדלקמן: על הצדדים להשלים כל הליכי הביניים ביניהם עד ליום 1/10/03. על הצדדים לשתף פעולה ולהגיש רשימת פלוגתאות ומוסכמות לבית המשפט 21 יום לפני קדם המשפט הבא. באותו מועד, בית המשפט ידון בבש"א 1699/03 ובכל בקשה ביניים אחרת ובתנאי שהיא תוגש 30 יום לפני הדיון עם העתק למשיבים אשר יגישו תגובותיהם 5 ימים לפני הדיון. מחלקת המנ"ת תקבע דיון בחודש ינואר 2004 (3/4 שעה). ניתנה היום א' באלול, תשס"ג (29 באוגוסט 2003) בלשכתי

12