אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 30.04.2019

נמצאו 856 מסמכים עבור '30.04.2019'. מוצגים מסמכים 91 עד 100

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

רע"א 2628/19 - עו"ד ישי בית און נ' גבריאל ספיר

30.04.2019
30/04/2019
מקום להיעתר לבקשותיו של המבקש לעיכוב ביצוע כל אימת שבית המשפט המחוזי לא הכריע בבקשתו, לא היה כל מקום להגיש בקשה נוספת לעיכוב ביצוע. זאת שעה שבית המשפט המחוזי קיים דיון בבקשה אתמול (29.4.2019) ודחה אותה לעיון ולמתן החלטה. המבקש יחדול אפוא מהגשת בקשות נוספות לבית משפט זה ואני מורה בזאת על דחיית הבקשה לעיכוב ביצוע וכן על דחיית הבקשה למתן רשות ערעור, אשר אינה אלא כסות להגשת הבקשה לעיכוב ביצוע. פשיטא כי לאחר שיכריע בית המשפט המחוזי בבקשת המבקש, פתוחה לפניו הדרך להשיג על ההחלטה בהתאם להוראות הדין. ניתנה היום, ‏כ"ה בניסן התשע"ט (‏30.4.2019).

ע"פ 2656/19 - פלוני נ' מדינת ישראל

30.04.2019
30/04/2019
להוכיח כי מתקיימות בעניינו אותן נסיבות מיוחדות הגוברות על האינטרס הציבורי באכיפה מיידית. יצוין, כי לא מצאתי באמור בחוות הדעת מטעם מרכז "התחלה חדשה" שהוגשה בסמוך לגזירת דינו של המבקש כדי לשמש נסיבות מיוחדות. 10. הבקשה נדחית. המבקש יתייצב לריצוי עונשו בימ"רניצן ביום 20.5.2019 עד השעה 12:00, כשברשותו תעודת זהות. על המבקש לתאם את הכניסה למאסר כולל האפשרות למיון מוקדם, עם ענף אבחון ומיון של שב"ס, טלפונים **-*******, **-*******. 11. בכל הנוגע לרכיב הפיצוי, המבקש רשאילפנותלמרכזלגבייתקנסותבבקשה מתאימה. ניתנה היום, ‏כ"ה בניסן התשע"ט (‏30.4.2019).

עע"מ 2711/19 - המועצה האזורית עמק חפר נ' הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של מתחמים מועדפים לדיו

30.04.2019
30/04/2019
הארצית לתכנון ולבניה של מתחמים מועדפים לדיו ואח'עליון עע"מ 2711/19 1. המועצה האזורית עמק חפר 2. הוועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק חפר נ ג ד 1. הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של מתחמים מועדפים לדיו 2. משרד האוצר 3. רשות מקרקעי ישראל 4. עיריית נתניה 5. הוועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה בבית המשפט העליון [30.04.2019] כבוד הרשם רון גולדשטיין בקשה למחיקת הערעור פסק-דין לבקשתהמערערות, הערעורנמחק ללא צו להוצאות. ככלששולמהאגרה, היאתושבבניכויהסכוםהקבועבפרט 33 לתוספתלתקנותבתיהמשפט (אגרות), התשס"ז-2007. ניתן היום, ‏כ"ה בניסן התשע"ט (‏30.4.2019).

בש"פ 2734/19 - פלוני נ' מדינת ישראל

30.04.2019
30/04/2019
האישום מייחסלמבקשהפרת צו הרחקה שניתןבביתמשפטלעניינימשפחה, וכמו כן, לאחר שהתקיים דיון בבית משפט השלום, הפר המבקש גם את ההוראה החוקית שניתנה באותו דיון. המבקש, הראה אפוא, בהתנהגותו, כי אינו ראוי לאמונו של בית המשפט. 9. בשולי הדברים יש לשים לב כי בית המשפט המחוזי לא סתם את הגולל על עניינו של המבקש וקבע כי "אכן, רצוילמשיבלהשתלבבטיפולהכוללניששירותהמבחןממליץעליו. כמוכן, יתכןשמצבדבריםשונהמזההנוכחיעשוילהוביללעמדהשונהשלשירותהמבחןולאפשרותשלמעצרבפקא"לאודברמהאחר." 10. סוף דבר, הבקשה נדחית. ניתנה היום, ‏כ"ה בניסן התשע"ט (‏30.4.2019).

ע"פ 2811/19 - ערן ריכרט נ' מדינת ישראל- רשות המיסים

30.04.2019
30/04/2019
יפעת עמית; עו"ד אסף שמיר בשם המשיבה: עו"ד שרית משגב תאריך הישיבה: כ"ה בניסן התשע"ט (30.4.2019) החלטה לפנים משורת הדין, הסכימה באת כוח המדינה, בהגינותה, לעיכוב ביצוע עונש המאסר בלבד עד ליום 9.6.2019. מכוח ההסכמה האמורה, אני מורה כדלקמן: המבקש יתייצב לריצוי עונש המאסר ביום 9.6.2019. מובהר בזאת למבקש, ולבאי כוחו, כי לא תינתן כל אורכה נוספת למועד התייצבות ריצוי העונש, תהיינה אשר תהיינה התוצאות של הבדיקות הרפואיות בהן נבדק המבקש. המבקש רשאי לעבור מיון מוקדם נוסף, בהתחשב בדחיית מועד התייצבותו הנוכחי. ניתנה היום, ‏כ"ה בניסן התשע"ט (‏30.4.2019).

רע"פ 2831/19 - מוחמד אבו ראס נ' מדינת ישראל

30.04.2019
30/04/2019
המקרה החמורות, ואת העובדה כי עונשים קודמים לא הרתיעו את המבקש מלשוב ולבצע את אותן עבירות. יודגש בפני המבקש כי אין המדובר במאסר בפועל "בשל חוב כספי ותו לא", כפי שנטען בבקשה, אלא מאסר בפועל בגין התעלמותו המוחלטת של המבקש מהחוק והפרתו באופן חוזר ונשנה מבלי שהמאסר שריצה, וזה המותנה הרובץ עליו, מהווים כל הרתעה מבחינתו. בנסיבות אלו אין כל עילה להתערבות בעונשו של המבקש. 6. הבקשה לרשות ערעור נדחית אפוא, והבקשה לעיכוב ביצוע העונש שהוגשה בצידה מתייתרת. ניתנההיום, ‏כ"הבניסןהתשע"ט (‏30.4.2019). ש ו פ ט _________________________ 19028310_Q01.docx סח

בש"פ 2833/19 - פלוני נ' מדינת ישראל

30.04.2019
30/04/2019
שהמשיב ביצע את המיוחס לו - דהיינו, עבירות מין בילדות בנות 7 שהלכו לתומן ברחוב בטבורה של העיר ובאמצע היום... אשר על כן, גם אם מחד גיסא העדר נטילת אחריות מצדו של המשיב, ויוזכר כי דווקא בחקירתו במשטרה הודה במיוחס לו, אינה יכולה לשמש לרעתו, הרי שמאידך גיסא לא ניתן לבטל את הסיכון הנשקף ממנו בהתאם להערכת הגורמים המקצועיים רק מן הטעם שהמשיב אינו מודה במיוחס לו." עינינו הרואות, כי החלטת בית משפט השלום שלא לסטות מהמלצת שירות המבחן מבוססת היא, ובדין קבע בית המשפט המחוזי כי אין להתערב בה. 10. הבקשה נדחית. ניתנה היום, ‏כ"ה בניסן התשע"ט (‏30.4.2019).

בש"פ 2844/19 - מדינת ישראל נ' אוסאמה אבו כאטר

30.04.2019
30/04/2019
המשיב מיום 29.4.2019 בשם המבקשת - עו"ד יורם הירשברג בשם המשיב - עו"ד נסים זידאן החלטה בהתאם להחלטתי מיום 21.4.2019, ולאור הודעת המבקשת לפיה אין היא מבקשת את הארכת המעצר באיזוק אלקטרוני מעבר ליום 2.5.2019, הריני להורות כי המשיב ישוחרר למעצר בית מלא החל מיום 2.5.2019. בית המשפט המחוזי יקיים דיון בתנאי מעצר הבית בהקדם האפשרי ולא יאוחר מיום 8.5.2019. עד לקיום הדיון, התנאים אשר נקבעו עובר למעצרו באיזוק אלקטרוני יוותרו על כנם (ראו פסקאות 3-2 להחלטתי בבש"פ 8869/18 מדינת ישראל נ' אבו כאטר(17.12.2018)). ניתנה היום, ‏כ"ה בניסן התשע"ט (‏30.4.2019).

ע"א 2904/19 - דן כהן נ' מדינת ישראל

30.04.2019
30/04/2019
1. מדינת ישראל 2. חברת החשמל לישראל בע"מ 3. Siemens AG 4. סימנס ישראל בע"מ 5. דוד קון 6. יונה שוייצר 7. יעקב(יאשה) חאין 8. חיים ברנר 9. צבי אייל 10. אורן אהרונסון 11. שלמה דניאל 12. י אנטון דלין מיטשל 13. דבורה דלין 14. עזבון המנוח אשר כהן 15. עזבון המנוח יורם אוברקוביץ' בבית המשפט העליון [30.04.2019] כבוד השופט ע' פוגלמן בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (כבוד סגן הנשיא י' שינמן) בת"א 46448-03 מיום 25.3.2019 בשם המבקש: עו"ד מיכאל שפיגלמן החלטה לתגובת המשיבה 1 תוך 7 ימים. ניתנה היום, ‏כ"ה בניסן התשע"ט (‏30.4.2019).

בש"פ 2919/19 - מדינת ישראל נ' פלוני

30.04.2019
30/04/2019
ג ד פלוני בבית המשפט העליון [30.04.2019] כבוד השופט ע' פוגלמן בקשה חמישית להארכת מעצר לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996 בשם המבקשת: עו"ד חיים שוייצר בשם המשיב: עו"ד אוסאמה חלבי תאריך הישיבה: כ"ה בניסן התשע"ט (30.4.2019) החלטה בהמלצת בית המשפט, הסכים בא כח המשיב לבקשה. אני מורה אפוא עלהארכת מעצרו של המשיב ב-45 ימים החל מיום 4.5.2019, או עד למתן פסק דין בתפ"ח 1103-05-18 בבית המשפט המחוזי בירושלים, לפי המוקדם. ניתנההיום, ‏כ"הבניסןהתשע"ט (‏30.4.2019). ש ו פ ט _________________________ 19029190_M01.docx נב