אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 31.08.2020

נמצאו 389 מסמכים עבור '31.08.2020'. מוצגים מסמכים 31 עד 40

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

ת"א (ראשון לציון) 56988-06-20 - חיים אלעזר בורנשטיין נ' Hannie van Rijsingen

31.08.2020
31/08/2020
שהבקשה מבוססת בעיקרה על טענות משפטיות, וכן על העובדה שאינה שנויה במחלוקת בדבר מקום מגוריה של התובעת, כמפורט בכתב התביעה, אין בכך כדי לדחות את הבקשה. אשר על כן, סבורני שמכלול השיקולים דלעיל מטים את הכף לחיוב התובעת בהפקדת ערובה. עם זאת, מקבלת אני את טיעוני התובעת באשר לסכום הערובה המבוקש. משכך, ולאחר שנתתי דעתי, בין היתר, לסכום התביעה, אני מורה לתובעת להפקיד ערובה בסך של 20,000 ₪ במזכירות בית המשפט תוך 30 יום מהיום. כתב ההגנה יוגש תוך 10 ימים ממועד הפקדת הערובה. אין צו להוצאות. ניתנה היום, י"א אלול תש"פ, 31 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.

ת"ק (באר שבע) 66263-05-19 - רעות אוקנין נ' חברת דואר ישראל בע"מ

31.08.2020
31/08/2020
תוך 14 ימים מעת קבלת החלטה זו, תוך פירוט הנימוק לכך שהמסמך דרוש לצורך מתן פסק הדין או מכל סיבה חשובה אחרת. ככל שכתב התביעה לא יומצא לידי הנתבעת עד 60 ימים לפני הדיון באמצעות פקיד בית המשפט, מובהר בזאת כי על התובע או מי מטעמו להמציא לנתבעת את כתב התביעה 40 ימים לפחות לפני מועד הדיון. לשם כך, על התובע ליטול ממזכירות בית המשפט זימון ולבצע מסירה אישית לנתבעת, לרבות באמצעות תצהיר מוסר. בהעדר אישור מסירה כדין, ייתכן והתביעה תימחק מחוסר מעש. מזכירות בית המשפט תשלח העתק ההחלטה לבעלי הדין. ניתנה היום, י"א אלול תש"פ, 31 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.

ע"א (חיפה) 60528-08-20 - קרן קיימת לישראל בעמ נ' ס.מ. לב הכרמל בע"מ

31.08.2020
31/08/2020
להגשת בקשה או לתשלום העירבון, היא תועבר לעיונו של רשם בית המשפט למתן החלטה. הצדדים יגישו עיקרי טיעון בהתאם לתקנות. למעט אם יורה אב"ד ההרכב אחרת, אורך עיקרי הטיעון לא יעלה על 7 עמודים. הטיעון יירשם באותיות בגודל גופן 12, רווח כפול בין השורות ושוליים של 2.5 ס"מ מכל צד. עיקרי הטיעון יוגשו במועדים האמורים בארבעה עותקי נייר. על ב"כ המערערת להמציא עותק מהודעת הערעור, ביחד עם החלטה זו, לידי המשיבים ישירות או באמצעות באי כוחם, עד לא יאוחר מיום 10.9.20 המזכירות תמציא עותק מההחלטה לצדדים. ניתנה היום, י"א אלול תש"פ, 31 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.

ת"א (תל אביב) 3781-12-19 - אנס אבו סיאם ואח' נ' אהרון אבו סיאם ואח'

31.08.2020
31/08/2020
כל פרשנות אחרת לא מתיישבת עם החלטת בית משפט השלום בחיפה ותכליתה. לפיכך, כל חוות הדעת מטעם התובע שלא הוגשו במסגרת ההליך הקודם אלא הוגשו בהליך זה לראשונה יוצאו מכתב התביעה. התובע יגיש כתב תביעה מתוקן בהתאם להחלטה זו, בו יכללו כל חוות הדעת שהוגשו מטעמו ומטעם בית המשפט במסגרת ההליך הקודם, וזאת בלבד, זאת בתוך 30 ימים. ככל שהתובע מבקש להגיש חוות דעת נוספות או להחליף חוות דעת בתחום מסוים שהוגשה על ידו בהליך הקודם בחוות דעת אחרת - עליו להגיש בקשה מנומקת לתיקון כתב התביעה וזאת בתוך 60 ימים. ניתנה היום, י"א אלול תש"פ, 31 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.

ת"א (נצרת) 42234-02-20 - רייף בייקרי נ' ר. אלרייף בע"מ

31.08.2020
31/08/2020
תוך 30 יום מיום קבלת החלטה זו: א. שאלונים, בקשות לגילוי של מסמך ספציפי או עיון בו, בקשות לפרטים נוספים או להודיה בעובדות וכיוצ"ב, יש לשלוח לבעל הדין השני תוך 20 יום מיום קבלת החלטה זו. עיון, גילוי, תשובות לשאלונים ופרטים נוספים בהתאם לבקשה כאמור לעיל, יינתנו בתוך 15 יום מקבלת הבקשה. ב. בקשות מקדמיות ובקשות בנוגע להליכי ביניים, לרבות בקשות לסעד במקרה שלא יקוים האמור בס"ק (א') לעיל, יש להגיש בתוך 50 יום מהיום. 3. ימי הפגרה יבואו במניין הימים. המזכירות תזמן הצדדים בצירוף החלטה זו. ניתנה היום, י"א אלול תש"פ, 31 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.

סע"ש (תל אביב) 35606-03-20 - עבד אלגבאר סדה נ' אביאן רחמים ובניו

31.08.2020
31/08/2020
של 31,702 ₪. ז. תשלום עבור שעות קיץ בסך של 3,203 ש"ח. ח. השלמת פדיון ימי חופש בשכר בסך של 469 ₪. ט. חלף מענק שנתי לעובד בסך של 1,756 ₪. י. חלף מענק משפחה בסך של 509 ₪. יא. קרן השתלמות בסך של 1,105 ₪. הסכומים הנ"ל ישולמו בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום 17.3.20 ועד ליום התשלום המלא בפועל. 4. כן ישלם הנתבע לתובע סך של 2,000 ₪ - בגין הוצאות משפט. 5. על הנתבע לשלם את הסכומים הנ"ל תוך 30 יום ממועד קבלת פסק דין זה. 6. מזכירות בית הדין תדאג לשלוח העתק פסק דין זה לנתבע. ניתן היום, י"א אלול תש"פ, (31 אוגוסט 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

תא"מ (בית שאן) 54175-07-20 - פ.א.ג. טכנולוגיה מתקדמת בע"מ נ' ח'אלד בדראן

31.08.2020
31/08/2020
להוכחות וסיכומים בעל־פה ליום 2.12.20, בשעה 14.10. הצדדים יודיעו את עמדתם למינוי שמאי מטעם בית המשפט וזאת עד ליום 15.9.20. בהיעדר הודעה אמנה שמאי מטעם בית המשפט. צד שסבור כי בתיק זה עשויה לבוא תועלת מניהול ישיבה מקדמית, רשאי להגיש בקשה ותיקבע ישיבה כזאת. הצדדים ישקלו אפשרות הסמכת בית-המשפט לפסוק בתיק על דרך הפשרה. תשומת לב הצדדים מופנית להוראות פרק ט"ז 1 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד - 1984. לדיון שנקבע יתייצבו העדים מטעם הצדדים. ת.פ. 20.9.20 המזכירות תזמן את הצדדים בצירוף החלטתי זו. ניתנה היום, י"א אלול תש"פ, 31 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.

תא"ק (חיפה) 28969-03-20 - אהרון חייט נ' בנק לאומי לישראל בע"מ

31.08.2020
31/08/2020
ובמועדם, איני סבורה שהנתבע הוכיח שטענות אלה מהוות הגנה בפני התביעה. 8. עם זאת, הנתבע העלה טענה הנוגעת לאופן חישוב הריבית בהתאם להסדר. לפנים משורת הדין ובכפוף להפקדה כפי שיפורט להלן, תנתן לנתבע רשות להתגונן, על מנת לאפשר לו להוכיח טענה זו. סיכום הנתבע יפקיד את מלוא סכום התביעה בקופת בית המשפט עד ליום 15 בספטמבר 2020. ככל שההפקדה תבוצע במועד, תנתן לנתבע הרשות להתגונן ותנתנה הוראות לגבי המשך בירור ההליך. ככל שההפקדה לא תבוצע במועד, תדחה בקשת הרשות להתגונן והתובע יגיש פסיקתה לחתימה. ניתנה היום, י"א אלול תש"פ, 31 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.

תת (חדרה) 62758-08-20 - קנדיס רודולף נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ

31.08.2020
31/08/2020
כספים בתיק ההוצל"פ, עיכוב הליכי מימוש, הליכי מאסר, והליכי הוצאת מעוקלים. עיקולים שנרשמו יוותרו, בשלב זה, ברישום בלבד. עיקול חשבון עו"ש בלבד יבוטל, בתנאי שאין בו יתרת זכות. אשר לעיקולי שכר - כספים שעוקלו עד לשלב זה במסגרת עיקולי שכר יוותרו מעוקלים לטובת הליך זה. עיקול שכר מכאן ואילך יבוטל. כנגד הפקדת ערבון בתיק ההוצאה לפועל בגובה מלוא יתרת החוב כפי שתהא בעת ההפקדה, תבטל לשכת ההוצאה לפועל את כל ההליכים שננקטו. המזכירות תשלח העתק ההחלטה לצדדים ואלו יעבירוה אל לשכת ההוצל"פ המבצעת. ניתנה היום, י"א אלול תש"פ, 31 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.

תא"מ (בית שאן) 18710-07-20 - נתן טננבוים נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ

31.08.2020
31/08/2020
בעל־פה ליום 2.12.20, בשעה 13.00. צד שסבור כי בתיק זה עשויה לבוא תועלת מניהול ישיבה מקדמית, רשאי להגיש בקשה ותיקבע ישיבה כזאת. הצדדים ישקלו אפשרות הסמכת בית-המשפט לפסוק בתיק על דרך הפשרה. תשומת לב הצדדים מופנית להוראות פרק ט"ז 1 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד - 1984. לדיון שנקבע יתייצבו הנהגים אשר נהגו ברכבים המעורבים בתאונה והעדים הנוספים לתאונה, ככל שהיו כאלה, ויביאו עמם תמונות פוטו צבעוניות של הרכבים הניזוקים וכל ראיה בעניין הנזק או החבות. המזכירות תזמן את הצדדים בצירוף החלטתי זו. ניתנה היום, י"א אלול תש"פ, 31 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.