אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 4.1.2007

נמצאו 174 מסמכים עבור '4.1.2007'. מוצגים מסמכים 31 עד 40

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

ת"א (אילת) 1047/05 - סרוסי מאיר ואח' נ' דלתות פילו חנן באמצעות מנהלה- מר פילו חנן

4.1.2007
04/01/2007
ראיות לכריתת ההסכם בין הצדדים בנסיבות העניין, בעצם התנהגותם על פיו וכדי ביצוען של הוראותיו ביחס להתקנת המוצרים מאת הנתבע ולתשלום בגינם מאת התובעים. 45. סיכומו של דבר, הנתבע ישלם לתובעים סכום של 1,500 ש"ח. מצאתי כי סכום זה תואם את הנזקים שהוכחו בפועל והוא אף מתיישב עם ההשוואה לתמורת העסקה בכללה. 46. נוכח התוצאה אליה הגעתי בהשוואה לסכום התביעה, לא ראיתי לנכון ליתן צו להוצאות. זכות ערעור בתוך 45 יום - לבית המשפט המחוזי המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח. ניתן היום י"ד בטבת, תשס"ז (4 בינואר 2007) במעמד הצדדים

ת"פ (ירושלים) 4760/05 - מדינת ישראל נ' משה בוקריס

4.1.2007
04/01/2007
לעניין זה ראיות בלתי אמצעיות, כגון תצלום או קבלה על רכישת צלחת כאמור והתקנתה. בכל מקרה, אפילו נכונה הטענה, אין בה כדי להוכיח דבר. אכן, אין הנחה בדבר קיומה של חפיפה מוחלטת בין השידורים הנקלטים באמצעות צלחת לוויין ובין השידורים הנקלטים באמצעות הכבלים. במצב זה, עצם קיומה של צלחת כאמור אינו שולל את המניע האפשרי להתחבר בחיבור שלא כדין לשידורי הכבלים. 16. סוף דבר, אני מרשיע את הנאשם בעבירה שיוחסה לו, מרמה ותחבולה, בניגוד להוראת סעיף 31 (א)(2) לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב - 1982. ניתן היום י"ד בטבת, תשס"ז (4 בינואר 2007) במעמד הצדדים.

ת"א (חדרה) 5558/04 - פרץ בוני הנגב אחים פרץ בע"מ ואח' נ' עיריית כרמיאל

4.1.2007
04/01/2007
113. הנתבעת תישא בהוצאות המשפט של התובעות, בשיעור אשר הוא היחס שבין סכום הזכיה הנומינלי (62,013.8 ₪) ובין סכום התביעה הנומינלי כמפורט בסעיף 17 לכתב התביעה (313,817 ₪), בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין החל מיום כל הוצאה והוצאה ועד ליום התשלום בפועל. 114. הנתבעת תישא בשכ"ט עורך דינם של התובעות בשיעור של 10,000 ₪ ומע"מ כדין, שיישא הפרשי הצמדה וריבית כדין החל מיום מתן פסה"ד ועד ליום התשלום המלא בפועל. 115. המזכירות תשלח עותק פסה"ד לב"כ הצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה לפי כתובת משרדיהם. ניתן היום י"ד בטבת, תשס"ז (4 בינואר 2007) בהעדר הצדדים.

ת"א (עכו) 1324/05 - אגא ראמי נ' שואהנה ג`ליל ואח'

4.1.2007
04/01/2007
במוסך אינני פוסקת מע"מ. כמו כן הנני מאשרת את התשלום עבור שכ"ט השמאי בסך 500 ₪. איני מוצאת לנכון לפסוק סכומים נוספים בגין הוצאות אשר לא פורטו וכן איני מוצאת כי זה המקרה המתאים לפיסקת פיצוי בגין עוגמת נפש. 11. לפיכך, הנתבע ישלם לתובע סך של 3,365 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום 26.02.04 ועד היום, סך הכל 3,984 ₪ וכן הוצאות משפט הכוללות את האגרה בסך 400 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 1,000 ₪ בתוספת מע"מ. 12. כל הסכומים ישולמו בתוך 30 יום שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. ניתן היום י"ד בטבת, תשס"ז (4 בינואר 2007) בהעדר.

עב' (תל-אביב-יפו) 6737/05 - קארצמסקי אלה נ' חברת יעבץ מערכות מפוי ממוחשבות בע"מ

4.1.2007
04/01/2007
צריכה להיות מועלית במפורש בגוף כתב התביעה. דבר שלא נעשה, אלא במסגרת הסיכומים שנשמעו רק לאחר חלוף תקופת ההתישנות המהותית של זכות זו. משכך, אנו דוחים את התביעה לתשלום פיצויי הלנת פיצויי פיטורים. 12. עולה איפוא מהמקובץ - כי על הנתבעת לשלם לתובעת פיצוי פיטורים בסך של 66,271 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית החל מיום 1.1.2005 ועד למועד התשלום בפועל וכן, הוצאות משפט בסך כולל של 6,700 ₪. הסכומים ישולמו תוך 30 יום מהמועד שיומצא לנתבעת פסק דין זה. 13. המזכירות תשלח העתק מפסק הדין לצדדים בדאר. ניתן היום י"ד בטבת, תשס"ז (4 בינואר 2007) בהעדר הצדדים.

ע"א (תל-אביב-יפו) 1817/05 - אגוזי נעם נ' הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

4.1.2007
04/01/2007
של עניין בצדק קבע ראש ההוצל"פ כי גם אם הכריז הבנק על החוב כ"אבוד", אין בהכרזה כזו בכדי לפטור את החייב מתשלום החוב הפסוק. נכון שיש לכך היבטי מיסוי שונים, אולם ההכרזה אינה מבטלת את החוב. מכל המקובץ עולה, כי דין הערעור להידחות. החלטתו של ראש ההוצל"פ סבירה, מנומקת ומפורטת, ואין מקום להתערב בה. הנימוקים עליהם ביסס ראש ההוצל"פ את החלטתו, מעוגנים בלשון ובפרשנות הוראות הדין הרלוונטיות. סוף דבר הערעור נדחה. הנני מחייבת את המערער לשלם למשיב הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 7,500 ₪ + מע"מ. ניתן היום י"ד בטבת, תשס"ז (4 בינואר 2007) בהעדר הצדדים.

ת"פ (חדרה) 2687/05 - מדינת ישראל - באמצעות תביעות חדרה נ' א’ ס’

4.1.2007
04/01/2007
ישולם ב - 4 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים, החל מיום 15.2.07 ובכל 15 לחודש שלאחריו. היה והקנס או שיעור משיעוריו לא ישולם במועד, תעמוד יתרת הקנס לתשלום מיידי. ד. ניתן בזה צו מבחן לפיו יהיה הנאשם בפיקוח שירות המבחן לתקופה של 18 חודשים החל מהיום. במידה ותחול רגרסיה בהתנהגות הנאשם, יפנה שירות המבחן לביהמ"ש. אני מורה על השמדת הסכין. הקלטות יוחזרו לשירות המבחן. העתק מהחלטה זו יישלח לשירות המבחן להכנת טופס צו המבחן שהעתק ממנו יישלח לביהמ"ש. הודעה והוסברה זכות הערעור תוך 45 יום מהיום. ניתנה היום י"ד בטבת, תשס"ז (4 בינואר 2007) במעמד הנוכחים.

בש"א (תל-אביב-יפו) 172908/05 - לייביצקי רם ישראל נ' עמי פיננסים בע"מ ואח'

4.1.2007
04/01/2007
שהוגשו לביצוע הינו 337,000 ₪. אמנם מדובר בטענה בעל-פה בלבד, אולם בשלב זה של הדיון בבקשת ההתנגדות, די בה כדי ליתן למבקש רשות להתגונן. לאור האמור לעיל הנני מקבל את ההתנגדות, וקובע כי תינתן למבקש רשות להתגונן, כאשר נושא ההוצאות ייקבע בהמשך הדיון בתובענה. המבקש יגיש תצהיר עדות ראשית מטעמו תוך 30 יום ממיועד קבלת העתק של החלטה זו, והמשיבות יגישו תצהיריהן תוך 30 יום ממועד קבלת תצהירי המבקש. הנני קובע את התיק לקדם משפט ליום 17/4/07 בשעה 16:30. המזכירות מתבקשת להעביר העתק של ההחלטה לצדדים. ניתנה היום י"ד בטבת, תשס"ז (4 בינואר 2007) בהעדר הצדדים.

ת"א (תל-אביב-יפו) 36502/05 - מנורה חברה לביטוח בע"מ נ' גדעון קוחלני ואח'

4.1.2007
04/01/2007
מסוגל ליתן גירסה אמינה בנוגע לנסיבות התרחשות התאונה, במיוחד לאור סוג הפגיעות ומיקומן בכל אחד מכליי הרכב. גם עדות העדה הנטראלית לא סייעה לבירור המחלוקת. כיוון שאין מחלוקת כי עניין לנו ב"תאונת סטיה", לאור הגירסאות הסתורות והסותרות, מצאתי כי התובעות (בכל אחת מהתביעות) לא הרימו הנטל המוטל עליהן להוכיח תביעתן. בהתאם אני דוחה את שתי התביעות. לאור התוצאה אליה הגעתי, ישא כל צד בהוצאותיו. ניתן היום י"ד בטבת, תשס"ז (4 בינואר 2007) בהעדר הצדדים. המזכירות תעביר עותק מפסק הדין למשרדי ב"כ הצדדים, בדואר רשום. דליה אבי גיא, שופטת קלדנית: ריקי כהן

ע"פ 10633/05 - ליאור יהודה נ' מדינת ישראל

4.1.2007
04/01/2007
עיננו עמד גילו הצעיר של המערער, כבן 24, והתקווה כי יעשה להבא מאמצים ניכרים להתרחק מן האלימות ולשוב מדרכו הרעה. עם סיום ריצוי תקופת מאסרו הנוכחית של המערער, יימצא כי עשה כעשור מחייו בין כותלי הכלא. תקופה ארוכה זו הינה כולה פרי התנהגותו של המערער והוא לבדו הנושא באחריות לכך. תקוותינו היא, כי המערער ישכיל להפנים זאת ויטיב את דרכיו. 8. הערעור מתקבל אפוא באופן חלקי. שנה אחת מעונש המאסר על תנאי שהופעל כנגד המערער תופעל בחופף לעונש המאסר שהושת עליו, כך שהמערער ירצה בתיק הנוכחי עונש של 6 שנות מאסר בפועל. ניתן היום, י"ד בטבת תשס"ז (4.1.2007).