אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 4.1.2007

נמצאו 174 מסמכים עבור '4.1.2007'. מוצגים מסמכים 61 עד 70

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

עת"מ (ירושלים) 804/06 - מירי דוד נ' ועד מושב זכריה ואח'

4.1.2007
04/01/2007
העותרת הגישה את מועמדותה במסגרת אותם הליכים ובעיצומם החליטה, על דעת עצמה, להסיר את מועמדותה לקבלת העבודה בצהרון. בנסיבות אלה המשיכו המשיבים לקיים את הליך הבחירה של העובדים שהגישו את מועמדותם לעבודה ובסופו החליטו לבחור שניים מהמועמדים שניראו להם כמתאימים ביותר לביצוע העבודה: משיבה 6 נבחרה כמנהלת הצהרון ומשיבה 5 נבחרה כעובדת בצהרון. החלטה זו של המשיבים התקבלה כדין ואין היא נגועה בפגם. 17. סוף דבר - העתירה נדחית. העותרת תישא בהוצאות המשיבים בסכום כולל של 3,000 ש"ח. המזכירות תעביר את פסק הדין לצדדים. ניתן היום י"ד בטבת תשס"ז (4 לינואר 2007).

עב' (באר-שבע) 1304/06 - בן דוד נורית נ' מתן סיעוד וכח אדם 1988 בע"מ

4.1.2007
04/01/2007
חל חוק שיויון זכויות, הרי משאין חולק כי התובע ביצעה מעשים אשר יש בהם משום פגם, כפי שפורט לעיל, הרי שלא עמדה התובעת בנטל להוכיח שלא היה בהתנהגותה או במעשיה סיבה לפיטוריה. לאור שני אלה, דין טענה זו של התובעת, להידחות. אחרית דבר 39. לאור כל האמור, משקבענו, כי מנכ"ל הנתבעת פעל במסגרת סמכותו וכי אין מקום לביטול פיטוריה של התובעת, דין התביעה - להדחות. בנסיבות המפורטות בהליך זה, איננו מוצאים לחייב התובעת בהוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו. זכות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום. ניתן היום י"ד בטבת, תשס"ז (4 בינואר 2007) בהעדר הצדדים.

ת"ק (חיפה) 3089/06 - אשר צינמון נ' נתן בוכנדלר ואח'

4.1.2007
04/01/2007
איפוא, שגרסת מורן משכנעת יותר במאזן ההסתברויות, ומאמץ אותה. אני דוחה התביעה בת"ק 3275/06. אני מקבל התביעה בת"ק 3089/06 ומחייב את הנתבעים (מר נתן בוכהנדלר והפניקס) לשלם לתובע (מר אשר צינמון, בעל הרכב) סך כולל של 10,112 ₪. הסך הנ"ל מורכב מירידת ערך ונזק לרכב (כמוכח בדו"ח השמאי וחשבונית התיקון), שכ"ט שמאי וסכום של 250 ₪ כהוצאות משפט. התשלום הנ"ל יבוצע בתוך 30 יום שאחרת ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית מהיום. המזכירות תמציא העתקים לצדדים. ניתן לבקש רשות לערער מביהמ"ש המחוזי תוך 15 יום. ניתן היום י"ד בטבת, תשס"ז (4 בינואר 2007) בהעדר הצדדים.

ת"א (תל-אביב-יפו) 46239/05 - קריב דגנית נ' אריה בע"מ - חברה לבטוח

4.1.2007
04/01/2007
30 לאחר שיומצאו לו המסמכים הרפואיים ובדיקת התובעת ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור. 8. כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות תוגש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד עד 30 יום לפני ישיבת קדם המשפט והתשובה לבקשה תוגש כאמור עד 10 ימים לפני המועד הנ"ל. 9. בישיבה הבאה יבקש ביהמ"ש לשמוע עמדת הצדדים באשר להצעת ביהמ"ש ליתן פסק דין לפי סעיף 4 (ג) לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה - 1975. 10. המזכירות תמציא העתק החלטתי למומחה ולב"כ הצדדים. 11. קובע לקד"מ ליום 11/02/2007 בשעה 08:30. ניתנה היום י"ד בחשון, תשס"ז (5 בנובמבר 2006) בהעדר הצדדים

ע"א (תל-אביב-יפו) 1115/06 - בן חמו גיא נ' אליהו חברה לביטוח בע"מ

4.1.2007
04/01/2007
המערער אינו זכאי לתגמול כלשהו מן המבטחת בגין האירוע הביטוחי. 11. טענתו של בא-כוח המערער בדבר "עויינות", כביכול, שהפגין כלפיו בית המשפט דלמטה, אינה מעוגנת בתשתית עובדתית כלשהי, ובנסיבות הענין טוב היה לה אלמלא היתה מועלית. טענה זו נדחית, איפוא. תוצאה א. העולה מן המקובץ הינו, כי דין הערעור להידחות, וכי החלטת בית המשפט קמא תישאר על כנה. ב. המערער ישא בהוצאות שכר-טרחת עורכי-דין והוצאות הערעור למשיבה, בסכום של 20,000 ₪, בתוספת מע"מ כדין ובתוספת הצמדה וריבית כחוק, מהיום ועד התשלום בפועל. ניתן היום יד' בטבת, תשס"ז ( 4 בינואר 2007) במעמד הצדדים.

עת"מ (ירושלים) 951/06 - אחמד חסן עלי ג'עאיביץ ואח' נ' משרד הפנים הלשכה האזורית למנהל אוכלוסין

4.1.2007
04/01/2007
כאמור לעיל, לפי דברי המדינה לא חל כל שינוי בנוסח כתב התשובה לאחר עיון המצהירה בו). 8. בשולי הדברים נעיר כי דחיית הבקשה משנת 1999 לאיחוד משפחות אינה חורצת את גורל מעמדו של העותר בישראל. בשנה הקרובה ימלאו לעותר 35 שנה, ואז תוכל העותרת להגיש עבורו בקשה חדשה לאיחוד משפחות בהתאם להוראת סעיף 3(1) לחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס"ג-2003, כפי שתוקן בשנת תשס"ה-2005. 9. לאור כל האמור אני מחליט לדחות את העתירה ולחייב את העותרים, יחד ולחוד, לשלם למשיב את הוצאותיו בסך כולל של 3,000 ₪ ניתן היום י"ד בטבת תשס"ז (4 בינואר 2007) בהעדר הצדדים.

בש"א (באר-שבע) 2705/05 - זגורי סימון- חב' לבנין ולפיתוח בע"מ ואח' נ' בנק הפועלים סניף נתיבות

4.1.2007
04/01/2007
שרק בחקירתו של המבקש 3 התברר כי נוצר קשר עם בנק דיסקונט למשכנתאות כך שנוצר שעבוד לטובתו עוד לפני מועד מתן ההלוואה, נראה כי הגנתם של המבקשים בענין זה הינה הגנת בדים. בנוסף, אין קשר מספק בין ההלוואה לבין אי מתן הליווי והנזקים הנטענים ומשכך אין מדובר בעסקה אחת. כמו כן, טענת הקיזוז אינה מפורטת כנדרש כאמור לעיל. לאור כל האמור, טענת הקיזוז אינה יכולה להוות בסיס למתן רשות להתגונן. 14. משכך אני דוחה את הבקשה למתן רשות להגן. הוצאות הבקשה בסך 2,000 ₪ בתוספת מע"מ ישולמו על ידי המבקשים למשיב. ניתנה היום י"ד בטבת, תשס"ז (4 בינואר 2007) בהעדר הצדדים.

ו"ע (ירושלים) 177/06 - כהן מאיר ואח' נ' ועדת הזכאות לפי החוק ליישום תוכנית ההתנתקות התשס"ה - 2005

4.1.2007
04/01/2007
לרשותם לרכישת בית מגוריהם החדש, ראוי לשקול אם אין מקום להגיש גם בקשה להחשת הדיון, בערעור שהוגש. 10. בהתחשב בכך שבתיק זה לא התקיימו דיונים לגופו של עניין, אך גם בהתחשב בכך שהיה ניתן להימנע מהגשת הערעור, לו נעתרה המשיבה להצעת המערערים - תשלם המשיבה למערערים הוצאות משפט בסך 1,000₪ וכן תשיב למערערים את אגרת הערעור בסך 545 ש"ח. וזאת בתוך 30 יום מהיום. המשיבה רשאית להוציא מתיק בית המשפט את תיק המוצגים וזאת לצורך המשך הבירור העובדתי. המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה. ניתן היום י"ד בטבת, תשס"ז (4 בינואר 2007) בלשכתי.

עב' (תל-אביב-יפו) 9902/05 - גלעד גולדברג ואח' נ' חברת "אורטל" שירותי כח אדם בע"מ ואח'

4.1.2007
04/01/2007
זכאים להשוואת תנאים עם עובדי הנתבעת 2, נדחות. נוכח דחיית התביעה לפיצוי בגין קיזוז השכר, נדחית התביעה שכנגד. תביעתו של התובע 1 לפיצויי פיטורים ולתמורת הודעה מוקדמת, מתקבלת. אנו מחייבים את הנתבעת 1 לשלם לתובע 1 פיצויי פיטורים בסך 5,817 ₪ וכן תמורת הודעה מוקדמת בסך 1,939 ₪ וזאת בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 4.11.05 ועד ליום התשלום בפועל. התובעים 2,3 ו-4 ישאו בהוצאות הנתבעות ובשכ"ט עו"ד בסכום כולל של 7,000 ₪ בצירוף מע"מ וזאת תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין. אין צו להוצאות ביחס לתובע 1. ניתן היום י"ד בטבת, תשס"ז (4 בינואר 2007) בהעדר הצדדים.

ת"א (עכו) 1946/05 - תאופיק מעבוכ נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ

4.1.2007
04/01/2007
החריגים שנקבעו בו. בין יתר כללי הפרשנות אותם הוא הציב ציין כב' השופט ברק כי - "אין לטשטש- מתוך רצון להבטיח אחדות והרמוניה- את השוני בין הכלל הבסיסי לבין החזקות החלוטות המוסיפות עליו והגורעות ממנו. החוק עצמו ביקש להגשים תכליות מגוונות, והוא מבוסס על חוסר אחדות וחוסר הרמוניה..." אחרית דבר 29. לאור כל האמור לעיל , הנני קובעת כי בנסיבות העובדתיות אשר הוכחו, פגיעה בשעת בדיקת מים בתחילתה של נסיעה, חלה חבות של הנתבעת לפיצוי התובע. 30נקבע לדיון ק.מ. ולדיון בבש"א 2590/05 ליום 20.02.07 שעה 10:10. ניתנה היום י"ד בטבת, תשס"ז (4 בינואר 2007) בהעדר.