אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > עתמ 050882-06-14

נמצאו 3858949 מסמכים עבור 'עתמ 050882-06-14'. מוצגים מסמכים 71 עד 80

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

ת"א (נצרת) 4957-05-18 - מוחמד גריפאת נ' עבאס עבסי

עתמ 050882-06-14 = עתמ וגם 050882-06-14
15/04/2021
שאלות הבהרה. המומחה ישיב על התשובות תוך 30 יום ממועד החלטת בית המשפט בעניין. חוות דעת סופית תוגש ע"י המומחה תוך 75 ימים. המזכירות תעביר לצדדים העתק מהחלטה זו. העתק נוסף של החלטה זו, יועבר למומחה לכתובת: רח' טרומפלדור 25, עכו. טלפון: **-*******, טל/פקס: **-*******. נייד: ***-320358. Email: [email protected] הנחיות למזכירות היוזמת: המזכירות הפרואקטיבית תעקוב אחר יישום המפורט בהחלטה זו, על שלביה, והיא רשאית להוציא הודעות מזכירות מתאימות לצד שלא עמד בחיובים המוטלים עליו מכוח ההחלטה. ניתנה היום, ג' אייר תשפ"א, 15 אפריל 2021, בהעדר הצדדים.

ת"א (חדרה) 60066-01-20 - עו"ד מיכאל ליטוויק נ' המועצה המקומית חריש

עתמ 050882-06-14 = עתמ וגם 050882-06-14
15/04/2021
20. לאור קביעתי לפיה היתה התובעת רשאית לראות במבקש כמייצגו של נתבע מס' 2, לכל הפחות במועד ביצוע ההמצאה הראשונה, כיוון שמצאתי לנכון לבטל את פסק הדין מחמת הספק ולאור הערותיי בסעיף 17 לעיל, אני קובעת כי כל צד יישא בהוצאותיו בגין הבקשה. 21. ככל שעומדת התובעת על תביעתה נגד נתבע מס' 2, תפעל להמציא לו את כתב התביעה באופן ישיר בהמצאה כדין בתוך 15 יום מהיום, ותגיש לתיק את אישור המסירה. לא תעשה כן כאמור לעיל, תימחק התובענה נגדו מחוסר מעש. ת.פ. ליום 9.5.2021. המזכירות תמציא את ההחלטה לצדדים. ניתנה היום, ג' אייר תשפ"א, 15 אפריל 2021, בהעדר הצדדים.

ת"א (נצרת) 27315-12-19 - פלוני נ' ד"ר ארז קרפ

עתמ 050882-06-14 = עתמ וגם 050882-06-14
15/04/2021
לחיובו של המתבטא בהוצאות גבוהות אישיות לטובת אוצר המדינה. ב"כ הצדדים מחויבים לכבד אחד את השני בכל מצב ויימנעו מכל השתלחות נוספת אחד בשני. על בסיס חוות הדעת מטעם ב"כ הצדדים המצויים עד כה בתיק, הן בשאלת החבות והן בשאלת גובה הנזק, וטרם שמיעת חקירות המומחים או מינוי מומחים מטעם בית המשפט, ועל מנת לנסות ולחסוך בהוצאות גבוהות הכרוכות בהמשך ההליך, אני מורה על הגשת תחשיבי נזק, כל צד תוך 21 ימים, כשב"כ התובע מתחיל. תחשיבי הנזק לא יעלו על 9 עמודים. לקדם משפט למתן הצעה ביום 29.6.21 שעה 09:00. ניתנה היום, ג' אייר תשפ"א, 15 אפריל 2021, בהעדר הצדדים.

סע"ש (נצרת) 39283-06-20 - נויה חיים נ' סופר שכונתי פירות וירקות בע"מ

עתמ 050882-06-14 = עתמ וגם 050882-06-14
14/04/2021
דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי אחד מהצדדים לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד לבית הדין, תוך המועד שנקבע להגשת תצהיריו, הודעה על כוונה להזמין אותו עד שיעיד בפני בית הדין במעמד הישיבה אשר תיקבע לשמיעת הוכחות הצדדים, כאשר העתק מההודעה יישלח ישירות לצד השני. בהודעה האמורה יפורטו הסיבות שבגינן מבוקש להעיד כל אחד מהעדים שלא בתצהיר, וגם יפורטו העניינים לגביהם יידרש כל עד להתייחס בעדותו. מבלי לפגוע באמור לעיל, בקשה להזמנת עד תוגש לפחות 45 יום לפני המועד שנקבע להוכחות. למעקב בהתאם. ניתנה היום, ב' אייר תשפ"א, (14 אפריל 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

ת"א (בית שמש) 53461-09-20 - חיים מדיצ'י נ' עלי שיח

עתמ 050882-06-14 = עתמ וגם 050882-06-14
14/04/2021
לדון בהן בישיבת קדם משפט, תוגש בהתאם לתקנה 49 לתקנות, עד לא יאוחר מ - 20 יום לפני ישיבת קדם משפט. תשובה לרשימת הבקשות תוגש תוך 14 יום. רשימת עדים, בהתאם לתקנה 62 לתקנות, תוגש על-ידי התובע 20 יום לפני ישיבת קדם משפט, ועל-ידי הנתבע 14 יום לאחר מכן. מעבר לכל אלו, יגישו הצדדים לעיוני מועדים מוסכמים לקיומו של קדם משפט, וזאת עד ליום 05.05.21. מועדים אלו יהיו משוייכים, ככל שניתן, לימי חמישי בחודשים יוני-נובמבר 2021. המזכירות תמציא החלטה זו לבאי כוח הצדדים ותעביר התיק לעיוני ביום 07.05.21. ניתנה היום, ב' אייר תשפ"א, 14 אפריל 2021, בהעדר הצדדים.

ת"א (ירושלים) 40783-10-20 - איגור גרטמן נ' ש. לירז חברה לבניין בע"מ

עתמ 050882-06-14 = עתמ וגם 050882-06-14
14/04/2021
המומחה יישאו שני הצדדים, בשלב זה, וכמימון בינים בחלקים שווים. ב. המומחה לא יחל בעבודתו, אלא לאחר שיסכם עם באי-כוח הצדדים את שיעור שכרו, וזה ישולם או יובטח להנחת דעתו. ג. שכרו של המומחה כאמור, יכלול גם את התשלום שישולם לו עבור מתן תשובות לשאלות הבהרה. לחלופין, יודיע המומחה לצדדים מראש (עם קביעת שכר הטרחה הכולל), מה הסכום שיידרשו לשלם תמורת מתן תשובות לשאלות הבהרה, במקרה שתהיינה. עם קבלת חוות הדעת יפנו הצדדים למגשר על פי המוסכם ביניהם בהליך הגישור ויגישו הודעת עדכון עד יום 15.8.2021. ניתנה היום, ב' אייר תשפ"א, 14 אפריל 2021, בהעדר הצדדים.

צ"ו (תל אביב) 49685-01-21 - ענבר בר משי נ' שרותי מזון דומיניק בע"מ

עתמ 050882-06-14 = עתמ וגם 050882-06-14
14/04/2021
הנתבעת צירפה לכתב ההגנה דוחות נוכחות של התובעת וטענה כי היא פועלת לאתר דוחות נוכחות לשנים 2015-2018 אשר יישלחו ללא דיחוי וכן צירפה את תלושי השכר המבוקשים, הודעה לעובד והודעות בדבר שינוי העסקת התובעת. משעה שהתובעת נאלצה לפנות לבית הדין לצורך קבלת המסמכים, ובכלל זה מסמכים שעל מעסיק לנהל על פי חוק ואשר לא הועברו לה על פי דרישה, אזי הגם שמדובר בהליך שהוא טכני במהותו זכאית התובעת כי הנתבעת תשתתף בהוצאותיה בגין כך. לפיכך תשלם הנתבעת לתובעת סך של 1,500 ₪ בתוך 30 יום מהיום. ניתן היום, ב' אייר תשפ"א, (14 אפריל 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

ת"צ (חיפה) 13178-06-20 - עווד אסכאפי נ' ועדת תכנון ובניה פרדס חנה

עתמ 050882-06-14 = עתמ וגם 050882-06-14
14/04/2021
באופן אישי, וכך אני מחליט. על פי כל האמור לעיל, אני קובע שאין למבקש עילה אישית בתביעה או בעניין כאמור בסעיף 3(א) המעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לחברם הנמנים על הקבוצה, ועל כן אינו רשאי להגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגיות בעניין זה, על פי סעיף 4 לחוק. בנוסף על כך, לא התקיימו תנאי סעיף 8 (א) לחוק תובענות ייצוגיות. אני דוחה את הבקשה לאישור תובענה ייצוגית ומחייב הן את המבקש עצמו והן את ב"כ המבקש, בתשלום 11,700 ₪ כהוצאות משפט למשיבות ביחד ולחוד. המזכירות תסגור את התיק. ניתנה היום, ב' אייר תשפ"א, 14 אפריל 2021, בהעדר הצדדים.

ת"א (חיפה) 41375-12-20 - ברוך קלפה נ' נועם סהר חברה לבניה בע"מ

עתמ 050882-06-14 = עתמ וגם 050882-06-14
14/04/2021
ערוכה על ידי המהנדס דניאל קומפורטי. ב. מטעם הנתבעת טרם הוגשה חוות דעת ובסעיף 17 לכתב ההגנה מטעמה צוין כי המהנדס רפאל גיל ביקר בדירת התובעים וחוות דעתו טרם הושלמה. על כן, ניתנת לנתבעת שהות לשם הגשת חוות דעת נגדית מטעמה וזאת עד לתאריך 23/05/21. ג. ויובהר כי, ככל שתהא מחלוקת מטעם מי מהצדדים, בהתייחס למסמכים הנדרשים למומחים מטעם הצדדים או מטעם בית המשפט, ככל שימונה, לשם מתן חוות דעתם המקצועית, ואלה בלבד, תוגש בקשה מתאימה לתיק בסמוך לאחר הדרישה מהצד שכנגד. המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים. ניתנה היום, ב' אייר תשפ"א, 14 אפריל 2021, בהעדר הצדדים.

ת"א (חיפה) 22196-06-19 - אסתר ליאת אסור נ' פ א ד א יזום ובניה 2011 בע"מ

עתמ 050882-06-14 = עתמ וגם 050882-06-14
14/04/2021
המומחה מתבקש ליתן חוות דעת משלימה, ערוכה על פי סעיף 24(א) לפקודת הראיות [נוסח חדש] התשל"א-1971, תוך 30 ימים מעריכת ביקור בדירה, אולם רק לאחר שישולם לו שכר טרחתו. 6. היה ויהיו למי מהצדדים שאלות הבהרה למומחה בעקבות חוות דעתו העדכנית, הן יוגשו לו תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעתו והמומחה מתבקש להשיב לשאלות אלה תוך 15 יום נוספים. 7. אי מילוי אחר הוראה מהוראות החלטה זו כמוהו כאי קיום צו בית-המשפט בקדם המשפט. המזכירוות תעביר עותק מהחלטתי זו לצדדים ולמומחה, ותקבע תזכורת פנימית ליום 15.5.21. ניתנה היום, ב' אייר תשפ"א, 14 אפריל 2021, בהעדר הצדדים.