אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין >

פסקי דין אחרונים

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

ב"ל (חיפה) 38817-12-20 - אברהים אבו סגייר נ' המוסד לביטוח לאומי

18/12/2020
שיעיד בפני ביה"ד במועד הנ"ל תוך פירוט הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר ועיקרי העדות. הבקשה להזמנת עדים תוגש בד בבד עם הגשת תצהירי העדות הראשית. עותק מהבקשה ישלח ישירות לב"כ הנתבע. 4. במידה והנתבע מבקש להעיד עדים מטעמו במסגרת דיון ההוכחות - עליו להגיש בקשה להזמנת עדים לפחות חודש לפני דיון ההוכחות. 5. דיון הוכחות יתקיים ביום 6.7.21 משעה 09:00 ועד השעה 11:00. ב"כ הצדדים יערכו לסיכומים בע"פ מיד בתום פרשת הראיות, ככל שהזמן יאפשר. 6. הנתבע ידאג לזימון החומר הרפואי. ניתנה היום, ג' טבת תשפ"א, (18 דצמבר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

ת"ט (ירושלים) 17107-12-20 - ליסקאר רם בע"מ נ' שוויקי אס.ג'י.אי זכוכית תעשיות ומסחר בע"מ

18/12/2020
בקדם המשפט, בין היתר, להשיב עניינית להצעה למינוי מומחה מטעם בית המשפט, וכן להצעת פשרה של בית המשפט, להצעה לדיון לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984, ולהצעות נוספות שעניינן יישוב המחלוקת בדרך חלופית. 6. ההליכים המקדמיים יושלמו עד ליום 20.1.2021, בקשות שבהן יש לדון קודם לשמיעת הראיות, לרבות בעניין ההליכים המקדמיים, תוגשנה עד ליום 30.1.2021. אי הגשת בקשות במועד יתפרש כהודעה על העדרן של בקשות כאלה ועל השלמת ההליכים המקדמיים. כל כתב בי דין יומצא לצד שכנגד במועד הגשתו. ניתנה היום, ג' טבת תשפ"א, 18 דצמבר 2020, בהעדר הצדדים.

עפ"ת (מרכז) 3414-12-20 - אורית כהן ישר נ' מדינת ישראל

18/12/2020
נכרכה בביצוע עבירת המהירות, ובאיזה רכב מדובר, נוכח תחלופת הרכבים במקום עבודתה, הינה טענה כללית וסתמית, שהמערערת מעלה אותה בשיהוי ניכר, כשנתיים ומחצה לאחר ביצוע העבירה; אין בטענה זו כדי להצביע על חשש לעיוות דין, ומטבע הדברים המערערת היא, ולא אחר, שיש בידה להתחקות אחרי נסיבות השימוש ברכב במקום עבודתה. מכל מקום, אין בטענה זו כדי לעמוד בסתירה לגופה של עבירת המהירות המיוחסת. נוכח האמור, נדחה הערעור. המערערת תפקיד רישיון הנהיגה במזכירות בית המשפט עד יום 28.12.20. ניתן היום, ג' טבת תשפ"א, 18 דצמבר 2020, ויועבר לצדדים על ידי מזכירות בית המשפט.

ב"ל (חיפה) 15409-07-20 - אחמד נעמה נ' המוסד לביטוח לאומי

18/12/2020
בשים לב לטענות המערער לפניה בישיבתה מיום 20.11.19, כי הוא "לא יכול לעבוד עם היד, שמאלי דומיננטי והמכה בשמאל, כל הזמן כאבים. לא יכול לתפוס חפצים", וכן תוך התייחסות להמלצת ד"ר אמין פאר בחוות דעתו מיום 9.7.19. המערער ובא כוחו יוזמנו לוועדה ויתאפשר להם לטעון לפניה. החלטת הוועדה תהיה מפורטת ומנומקת. 24. המשיב יישא בהוצאות המערער בסך 3,000 ₪ אשר ישולמו בתוך 30 ימים. 25. על פסק הדין ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בתוך 30 ימים ממועד קבלת פסק הדין. ניתן היום, ג' טבת תשפ"א, (18 דצמבר 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

סע"ש (חיפה) 22751-11-20 - ג'אן נהרה נ' מטאור אבטחה בע"מ

18/12/2020
זו לנתבעת, בתוך 7 ימים, ויגיש את אישור המסירה לתיק. 2. כתב הגנה יוגש בתוך 30 ימים, שאחרת, בית הדין עשוי לתת פסק דין על יסוד כתב התביעה. 3. בתוך 30 ימים ממועד הגשת כתב ההגנה, הצדדים יגלו הדדית את כל המסמכים המצויים ברשותם ו/או בחזקתם הנוגעים למחלוקות בתיק ויאפשרו עיון בהם. בנוסף, בתוך פרק זמן זה הצדדים יגישו רשימת מוסכמות ופלוגתאות משותפת. 4. בקשות מקדמיות יוגשו עד 30 ימים לפני מועד קדם המשפט. 5. דיון קדם משפט במעמד הצדדים ובאי כוחם יתקיים ביום 24.5.21 בשעה 09:00. ניתנה היום, ג' טבת תשפ"א, (18 דצמבר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

ת"ק (תל אביב) 49346-09-20 - דניאל רוזן נ' שירלי בר

18/12/2020
עילת תביעה עצמאית נפרדת בהקשר זה . 6. נוסף לאמור, תשלם הנתבעת לתובעים יחד הוצאות משפט בסכום של 500 ש"ח. סכומים אלה ישולמו תוך 30 ימים שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל. 7. הואיל ופסק הדין ניתן במעמד צד אחד, ניתן להגיש בקשה לביטולו לבית משפט זה תוך 30 ימים ממועד המצאתו לידי הנתבעת. במקרה זה ישקול בית המשפט שיקולי הוצאות ללא כל תלות בתוצאות ההליך על הוצאותיו. 8. הדיון יבוטל. התיק ייסגר. 9. המזכירות תשלח עותק מפסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה. ניתן היום, ג' טבת תשפ"א, 18 דצמבר 2020, בהעדר הצדדים.

תא"מ (בת ים) 32335-09-20 - קל - אוטו שירותי מימון (1998) בע"מ ח.פ. נ' חלי רחלי בוארון

18/12/2020
(כחודש וחצי, כאשר מדובר ברכב השכרה/ליסינג שברגיל מטופל באופן שוטף, מקצועי ומהיר) וגם בהתחשב בכך שמדובר בנתבעת פרטית ונעדרת ביטוח, מצאתי לחייבה בנזק בשיעור של 4,500 ₪ בלבד. הנתבעת תשלם לתובעת את הסכומים הבאים: · סך של 4,500 ₪, בגין הנזקים, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 14.9.20 ועד יום התשלום המלא בפועל. · סך של 380 ₪ בגין מחצית ראשונה של אגרת בית משפט ששולמה. · סך של 1,500 ₪ בגין שכ"ט עו"ד. משניתן פס"ד לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, אני מורה על ביטול החיוב במחצית השנייה של האגרה. ניתנה היום, ג' טבת תשפ"א, 18 דצמבר 2020, בהעדר הצדדים.

סע"ש (תל אביב) 65359-06-18 - עומר אלזגל נ' א.ל.מ רויאל בילדינג

18/12/2020
שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות בית הדין, בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד ישיבת ההוכחות. בבקשה האמורה, יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר, תמצית העדות והרלוונטיות שלה להליך. הבקשה תוגש לא יאוחר ממועד הגשת תצהירי הצד המבקש. 9. על הצדדים והמצהירים להתייצב בבית הדין במועד ההוכחות, לצורך חקירה שכנגד על תצהיריהם. 10. עד 14 יום לפני מועד דיון ההוכחות, יגישו הצדדים עותק נייר מלא מהתצהירים ונספחיהם למזכירות ביה"ד (לא לסריקה). ניתנה היום, ג' טבת תשפ"א, (18 דצמבר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

ת"א (חיפה) 1027-09-19 - י.ט כהן 2018 פרויקטים בע"מ נ' שיכון ובינוי סולל בונה-מנורה מערכות בע"מ

18/12/2020
לעניין התביעה העיקרית והן לעניין התביעה שכנגד. 4. בשכר טרחתו של המומחה יישאו הצדדים שווה בשווה, בשלב זה. שכר טרחת המומחה יעמוד על סך 25,740 ₪ (סכום זה כולל מע"מ). הצדדים הפקידו בקופת בית המשפט את חלקם בשכר טרחת המומחה. 5. בית המשפט יחליט בפסק הדין על מי יחול בסופו של דבר תשלום שכר טרחתו של המומחה. 6. הצדדים ימציאו למומחה את כל המסמכים שהוגשו לבית המשפט, לרבות כתבי טענות כאמור. 7. המומחה יתאם ביקורו באתר הבניה עם באי כח הצדדים. 8. המזכירות תשלח למומחה העתק החלטה זו המהווה כתב מינוי. ניתנה היום, ג' טבת תשפ"א, 18 דצמבר 2020, בהעדר הצדדים.

ת"ט (ירושלים) 70130-11-20 - מרכז הבשר (2001) ירושלים בע"מ נ' סיגלית פריאל שפיר

18/12/2020
בקדם המשפט, בין היתר, להשיב עניינית להצעה למינוי מומחה מטעם בית המשפט, וכן להצעת פשרה של בית המשפט, להצעה לדיון לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984, ולהצעות נוספות שעניינן יישוב המחלוקת בדרך חלופית. 5. ההליכים המקדמיים יושלמו עד ליום 20.1.2021, בקשות שבהן יש לדון קודם לשמיעת הראיות, לרבות בעניין ההליכים המקדמיים, תוגשנה עד ליום 30.1.2021. אי הגשת בקשות במועד יתפרש כהודעה על העדרן של בקשות כאלה ועל השלמת ההליכים המקדמיים. כל כתב בי דין יומצא לצד שכנגד במועד הגשתו. ניתנה היום, ג' טבת תשפ"א, 18 דצמבר 2020, בהעדר הצדדים.